ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงอุตฯ จับมือ เดลต้า หนุน Startup ต่อเนื่อง มอบเงินทุนแบบให้เปล่า เสริมจัดตั้งธุรกิจ ภายใต้โจทย์ การจัดการพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ไบแทค

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเงินทุนรูปแบบเงินให้เปล่าเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ กิจกรรม Angel Fund for Startup ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเซ็นจูรี่ พาร์ค โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินทุน

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระแสการผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพและอนาคตการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างสูง ซึ่งมาจาก การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขานรับนโยบาย และพร้อมร่วมมือกันผลักดันให้เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ผสมผสานให้เกิดความพร้อมต่อการก้าวเป็นสตาร์ทอัพ ซึ่งจากผลสำรวจของสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 โดย CEO ที่เกิดเป็นสตาร์ทอัพ กว่าร้อยละ 30 มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมและจากสาขาธุรกิจ - การเงิน และอีกร้อยละ 16.70 เป็นสตาร์ทอัพที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ตามลำดับ และเหตุผลหลัก ที่มาเปิดสตาร์ตอัพ คือ การหาโอกาสธุรกิจ (60%), ต้องการแก้ปัญหาที่ตัวเองพบ (56.70%)

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า สำหรับในปี 2560 นี้ กสอ. ก็ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างกลุ่มเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มเติมทั้งกิจกรรมและโครงการ การสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิทัล อย่างเข้มข้น ทั้งด้วยมาตรการการสนับสนุนด้านระบบนิเวศ (Co-Working Space) ที่เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ การจัดกิจกรรมสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ การเติมเต็มไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจให้น่าสนใจและเกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจและการเงินเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กสอ. ตั้งเป้าหมายส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ด้านการประกอบการ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นปั้นผู้ประกอบการที่นำประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ให้เกิดการจัดตั้งและเริ่มประกอบการได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการเกิดธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยตั้งเป้าปี 2560 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ รวม 4,013 คน ในจำนวนนี้ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ 800 ราย ด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกอบการ การปรับกระบวนการทางความคิดนำโอกาส การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและเทคนิควิธีการในการเข้าถึงเงินทุน ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

สำหรับ กิจกรรม Angel Fund for Startup เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหมายของ กสอ.ที่จะเน้นพัฒนา ทุนมนุษย์ ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองต่อการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้วยปรับกระบวนการทางความคิด พัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ และการฝึกทักษะเทคนิควิธีการนำเสนอโมเดล แนวคิดธุรกิจเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพ 5 ข้อ ได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประโยชน์ใช้งานเพิ่ม รองรับความต้องการใหม่ 2. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง 3. ต่อยอดจากธุรกิจเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอในรูปแบบใหม่ตลาดใหม่ 4. ใช้เทคโนโลยีหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เพิ่มความหลากหลาย ครบทุกความต้องการ และ 5. เน้นความคิดสร้างสรรค์ที่แหวกแนวไม่เหมือนใคร ซึ่งโจทย์การเข้าร่วม กิจกรรมภายใต้โจทย์ การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานอย่างชาญฉลาด หรือ Energy Management โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Business Camp และเข้าร่วม Pitching กับ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวม 13 ทีม ซึ่งเป็นทีมที่มาจากกรุงเทพมหานคร 7 ทีม จากจังหวัดลำพูน และชลบุรี จังหวัดละ 2 ทีม และจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง จังหวัดละ 1 ทีม ซึ่งทุกทีมจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นต่อยอดแนวคิดสร้างโมเดลและเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลท. ขอเชิญฟังการนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บมจ.เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (DELTA)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าฟังการนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : DELTA ในวันอังคารที่ 17 กมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ฯ...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง