ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๒๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทรินา โซลาร์ ขึ้นแท่นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสูงจากองค์ก พลังงาน—๓ ส.ค. ๖๐

ทรินา โซลาร์ ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จาก PV Evolution Labs (PVEL หน่วยงานภายใต้ DNV GL) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำ ในรายงาน "Module Reliability Score Card Report 2017" ที่ DNV GL เป็นผู้จัดทำขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถในการก้าวเป็น Green Smart City 4.0 พลังงาน—๓ ส.ค. ๖๐

อบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสมารถของหน่วยงานและองค์กรให้ก้าวเป็น Green Smart City 4.0 โดยมีการเปิดงานด้วย

บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน พลังงาน—๓ ส.ค. ๖๐

บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน" กำลังการผลิตเสนอขายรวมไม่เกิน 45 MW ด้านผู้บริหารหญิงคนเก่ง "กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" เผยว่าจ้าง TPOLY เป็นผู้ก่อสร้าง ด้วยงบลงทุนกว่า 3

#พลังงานแจงเก็บค่าธรรมเนียมส่งออก LPG จำเป็น เพื่อสร้างการแข่งขันในประเทศ พลังงาน—๓ ส.ค. ๖๐

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ชี้แจงเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออก LPG เพื่อต้องการให้เกิดการแข่งขันด้านการจัดหา สร้างตลาดค้าปลีกในประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)