ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๓:๐๗ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พีอีเอ ร่วมกับ นีโอ เปิดนวัตกรรมประหยัดพลังงานให้ชมวันนี้ ในงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 พลังงาน—๒๐ พ.ย. ๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอและสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ประกาศศักยภาพประเทศไทยศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน จัดพิธีเปิด 3 งานใหญ่ PEA presents EcoLightTech

ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นไปกับธนาคารกรุงไทย ใน โครงการ กรุงไทย หัวใจสีเขียว ปี 2558 คืนสีเขียวให้กับธรรมชาติปลูกป่าที่ จังหวัดเพชรบุรี พลังงาน—๒๐ พ.ย. ๕๘

จากการที่ธนาคารกรุงไทย ตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญของสังคม ในการลดมลภาวะและลดการปล่อยความร้อนสู่โลก ธนาคารจึงได้จัด "โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว" ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน