ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พีอีเอ จับมือ นีโอ เปิดเกมรุก 19 พฤศจิกายน พร้อมจัด EcoLightTech Asia, SolarTechและ C-Tech 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--มาร์เก็ต-คอมส์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอและ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ประกาศศักยภาพไทยศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน พร้อมจัดใหญ่ 3 งาน PEA presents EcoLightTech Asia, Solar-Tech และ C-Tech 2015 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2558ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ"

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. ดร. ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และนายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia, Solar-Tech และ C-Tech 2015 พร้อมจัดแสดงตัวอย่างนวัตกรรมประหยัดพลังงานล่าสุดจากผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมงาน อาทิ กลุ่ม Smart lighting หลอดไฟปลูกพืชเร่งโต หลอดไฟเปลี่ยนสีอัจฉริยะ เปลี่ยนได้ถึง 16 ล้านสี หลอดไฟเต้นระบำเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลง หลอดไฟพันธุ์อึดปรับแสงและอายุใช้งานนานขึ้น กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม ปลอดภัย และสามารถติดตั้งได้ทุกจุดแม้ในมุมที่ถูกแสงบัง กลุ่มเครื่องปรับอากาศ สุดยอดเทคโนโลยีแบบไร้น้ำมันหล่อลื่น ลดแรงเสียดทาน ไร้ปัญหาปนเปื้อน เป็นต้น ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า บทบาทของพีอีเอ ณ ปัจจุบัน นอกจากการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการผลักดันแนวคิดดังกล่าว นั่นคือ การจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้สอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลก ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานแบบครบองค์รวม ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของไทย อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พีอีเอ ตั้งเป้าหมายใช้งานนี้ เป็นต้นแบบการจัดงานระดับภูมิภาค พร้อมประกาศศักยภาพประเทศไทย เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้บริหารจัดงาน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าร่วมแสดงงานเต็มพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 5,000 ราย อาทิ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และไทย รวมทั้งจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 200 ล้านบาท โดยแนวคิดการจัดงานในปีนี้ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ" เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นในการผลิต และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

PEA presents EcoLightTech Asia 2015 จะจัดขึ้นพร้อมกับ 2 งานใหม่ ได้แก่ C-Tech 2015 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบทำความเย็น เครื่องแช่เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ SolarTech 2015 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เป็นเวทีใหญ่สำหรับผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก จึงนับได้ว่าทั้งสามงานนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการให้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ Energy-Saving Showcaseเป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยังพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจนำไปประยุกต์ปรับใช้จริง ควบคู่ไปกับการจัดงานสัมมนาเชิงเทคนิคด้านการประหยัดพลังงานกว่า 10 หัวข้อที่น่าสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคลินิกประหยัดพลังงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่ต้องการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งในระบบอุตสาหกรรมและครัวเรือน

ดร. ดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยกล่าวเสริมว่า การร่วมจัดงาน SolarTech 2015 ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยและนีโอเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการรายใหม่ นักธุรกิจ ที่ต้องการศึกษาและเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาเจรจาการค้ากับผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ต้องการขยายตลาด ก็สามารถมาแนะนำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ ไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ง เป้าหมายสำคัญการจัดงานนี้ ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงานนำไปสู่การสร้างกำไรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในปี 2558 ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการ ASEAN Rising Trade Show กับแนวคิด Think Big, Go Beyond ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาค อาเซียน ส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทยและผลักดันให้ธุรกิจการแสดงสินค้าเป็น ตัวขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อกระตุ้นงานด้านตลาดต่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเร่งพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากขึ้น โครงการ ASEAN Rising Trade Show มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 โดยงานแสดงสินค้านานาชาติที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นงานแสดงสินค้าซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาด ในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน มาร่วมแสดงสินค้า และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ทั้งนี้ PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ก็เป็นหนึ่งในงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมทั้ง 3งานได้ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ecolight-tech.com www.solartech-asia.com และ www.chillertech-asia.comหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203-4261-62


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน - เทรนด์แสงสว่างโลก และเทรนด์แสงสว่างในไทย - โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนดำเนินธุรกิจในไทย...

เอ็น.ซี.ซี. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "HEALTH,BEAUTY & DIET FESTIVAL 2005"

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เดอะซัน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น เนื่องด้วย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว "HEALTH,BEAUTY & DIET FESTIVAL 2005" ซึ่งเป็นเทศกาลที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพที่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง