ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๑:๕๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โอซาก้า แก๊ส จับมือ ปตท. เตรียมก่อตั้งธุรกิจร่วมทุนด้านบริการพลังงานในประเทศไทย พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (กรรมการผู้จัดการ: นายโทชิฮิโระ โออุชิ; "OGT") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โอซาก้า แก๊ส จำกัด (ประธาน: นายทาเคฮิโระ ฮอนโจ; "Osaka Gas") เตรียมจัดตั้งบริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ("OGPS")

สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด

GPSC แต่งตั้งนายสุรงค์ บูลกุล ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหาร เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร โดยนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

กลุ่ม ปตท. ได้รับเชิญให้เข้าร่วม G-20Y Summit 2015 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในฐานะตัวแทนกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง G-20Y Summit 2015 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยกลุ่ม ปตท. ได้รับเชิญให้เป็น 1 ใน 90 ของผู้ร่วมสัมมนา

เปิดวิสัยทัศน์ ซีอีโอ ปตท. พลังงานไทย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

พัฒนาต่อเนื่องจาก "รุ่นสู่รุ่น" สานต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ภารกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ตามพันธกิจที่ก่อตั้ง ปตท. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จะใช้ 4 นโยบาย

Risen Energy ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน Positive Quality(TM) จาก Australian Solar พลังงาน—๑ ต.ค. ๕๘

สภา ดิ ออสเตรเลียน โซลาร์ (The Australian Solar Council) หรือ (ASC) เปิดเผยว่า บริษัท Risen Energy ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบแผงโซลาร์เซลล์ (PV) ระดับ Tier1 สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน Positive Quality(TM) ของโครงการการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due diligence