ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

PEA presents EcoLightTech Asia 2015 โอกาสทองอุตสาหกรรมแสงสว่างแห่งอาเซียน เปิดโรงงาน TP Halo และ EVE Lighting

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--Market-Comms

ภาพรวมตลาดแสงสว่าง LED ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึง 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนแบ่งตลาดแสงสว่าง LED เพิ่มขึ้น 31% ขณะที่ตลาดแสงสว่างโดยรวมเติบโต 82.1 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศในแถบยุโรปเป็นตลาดแสงสว่าง LED ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 23% ประเทศจีน เป็นอันดับ 2 คิดเป็น 21% ประเทศในแถบอเมริกาเหนือ เป็นอันดับ 3 คิดเป็น 19% ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นอันดับ 4 คิดเป็น 13% และส่วนที่เหลือ 24% ประกอบด้วยญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้

แนวโน้มในการเติบโตในปีนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ และการเพิ่มขึ้นของโครงการแสงสว่างประหยัดพลังงานจากภาคเอกชน

ด้านตลาดแสงสว่าง LED ในประเทศไทย มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก มีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท หรือ 2.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พ.ศ. 2557 สัดส่วนตลาดของ LED มีเพียงร้อยละ 5 จากตลาดแสงสว่างทั้งหมด แต่คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนตลาดเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีอัตราเติบโตของตลาด LED อยู่ประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสำหรับตลาด LED ในโครงการของภาครัฐ คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 30 ในอีก 5 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าตลาดทั้งหมดจากเดิม 29,700 ล้านบาท (900 ล้านเหรียญสหรัฐ) กลายเป็น 33,000 ล้านบาท (1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมในตลาดอาเซียน ได้เริ่มเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยจับตลาดลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ทำให้เกิดการพัฒนา การแข่งขัน ส่งผลให้ราคาหลอดแสงสว่าง LED ปรับลงทุกปี โดยเฉลี่ย 20-30% และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองต่อการใช้งาน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

นายโฮเวิร์ด หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี ฮาโล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย LED Packing chip รายแรกของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย จึงได้เข้ามาลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มต้นจากตลาดภายในประเทศ แต่ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียน อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ LED chip ระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีสัดส่วนรายได้ LED chip ร้อยละ 80 มาจากตลาดต่างประเทศและ ร้อยละ 20 มาจากตลาดในประเทศ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมแสงสว่าง คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

บริษัทฯ ให้บริการผลิต LED packing chip ส่งไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์แสงสว่างในประเทศ อาทิใช้ประกอบการผลิตโคมไฟถนน หลอดไฟใช้ในโรงงานและบ้านเรือน ทั้งนี้ แผงติด LED เลือกใช้แผงคุณภาพสูงจาก EPISTAR และจากแหล่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนกาวที่ใช้ในกระบวนการผลิตนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ใช้สายทองคำในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำให้มีความเสถียรและคงทนต่อการใช้งานมากกว่าสายแบบอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ มี LED chip ที่ให้กลุ่มลูกค้าเลือกใช้มากมายหลายแบบ อาทิ หลอด LED 2835, 3528, 5050, 1206, 0805 และ 0603 ซึ่งจะเปิดตัวในปีนี้ และในปีหน้า บริษัทฯ มีแผนเปิดตัว LED chip สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน อย่างเช่น หลอด LED สำหรับการไล่ยุงหรือแมลง อีกด้วย

ด้านนายคมกริช เมฆิยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฟไลท์ติ้ง จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตหลอดแสงสว่างและผลิตภัณฑ์ LED ของประเทศไทย กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมทุกประเภท ขนาด และตอบสนองทุกการใช้งานทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังมาถึง โดยมุ่งเน้นตลาดผู้บริโภค ร้อยละ 50 และตลาดโครงการ ร้อยละ30 สำหรับการเข้าร่วมงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า LED DOB Solution และเตรียมให้บริการเป็นผู้ผลิตหรือฐานการผลิต (OEM) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในอาเซียนและประเทศไทย”

ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมแสงสว่างในตลาดอาเซียน โดยผู้ประกอบการไทยและเทศ พิจารณาเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเปิดตลาดแข่งขัน เตรียมความพร้อมเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนึ่งในช่องทางการตลาดสำคัญที่ทั้งสองหน่วยงานเลือกนั่นคือ การเข้าร่วมงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015

PEA presents EcoLightTech Asia เป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกสนใจเข้าร่วมแสดงงานเต็มพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร อาทิ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และไทย รวมทั้ง มีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 5,000 ราย และเกิดการเจรจาธุรกิจ สร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 200 ล้านบาท ส่งผลให้ PEA presents EcoLightTech Asia เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสามงานใหญ่ด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการในระดับอาเซียนเพียงหนึ่งเดียว

สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้ คือ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ” เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงานในส่วนต่างๆของการดำเนินงาน นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ด้านพลังงานนั้นมาจากการใช้พลังงานในแสงสว่าง การใช้พลังงานในการปรับอากาศและระบบทำความเย็นในการผลิตหรือทำงาน และการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ขณะเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลก

ดังนั้น การจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ครั้งนี้ จึงจัดพร้อมกับงาน C-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบทำความเย็น เครื่องแช่เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นเวทีที่นำเสนอสินค้า บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม รวบรวมผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดง จึงนับได้ว่าทั้งสามงานนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

PEA presents EcoLightTech Asia 2015 จัดพร้อมกับ C-Tech 2015 และ SolarTech 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-62


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

EcoLightTech Asia ประกาศความสำเร็จโต 54% พร้อมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เต็มรูปแบบนวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ เตรียมจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2015 ครั้งที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจรจาธุรกิจที่เติบโตขึ้นร้อยละ 54...

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน - เทรนด์แสงสว่างโลก และเทรนด์แสงสว่างในไทย - โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนดำเนินธุรกิจในไทย...

งาน EcoLightTechAsia/2013 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างแนวคิดใหม่เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ผู้จัดงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง