ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๒๓ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาพข่าว: ถิรไทย อี แอนด์ เอส รับมอบสัญญา กฟผ. พลังงาน—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ในนามบริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด บริษัทในเครือ พร้อมผู้บริหาร ร่วมรับมอบสัญญาบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส.อ.ท. มั่นใจ!! เดินหน้าผลักดันคลัสเตอร์ปิโตรเคมีไทย เป็นผู้นำในอาเซียน พลังงาน—๒๑ พ.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและการลงทุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมี “Chemicals For Life” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เดินหน้าผลักดัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย เป็นผู้นำในภูมิภาค

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ส.อ.ท. เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของกลุ่มคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ว่ามีความมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย เป็นผู้นำในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มโรงกลั่นปิโตรเลียม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และบริหารการจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมในการใช้พลังงาน เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ด้านปิโตรเคมี จะสร้างความมั่นคงด้านการผลิตทั้ง Petro-based และพัฒนา bio-based พร้อมขยายขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) ด้วยเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ผู้นำในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก มุ่งเน้นการผลิตทดแทนการนำเข้า เพื่อลดการขาดดุลการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน รว