ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พีอีเอ ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ตั้งเป้าไทยเป็นผู้นำอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรมแสงสว่างแห่งอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--Market-Comms

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้บริหารการจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด Light for Life ผลักดันนโยบายการอนุรักษ์พลังงานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ร่วมกับสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อประหยัดไฟกู้เต็ม 100% เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างไทยให้แข่งขันได้ในตลาดสากล พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงผลงาน และเปิดเวทีการค้า เจรจาธุรกิจ ตั้งเป้าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและตลาดเทคโนโลยีด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า “พีอีเอ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ โดยมีมาตรการจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้กลุ่ม ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา กำหนดมาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารประหยัดพลังงานอีกด้วย”

การเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจัง ในกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพราะเป็นกลุ่มสำคัญที่มีส่วนในการผลักดันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พีอีเอ ได้วางแผนดำเนินการใน 3 ด้านด้วยกัน คือ

1. ด้านนโยบาย: พีอีเอ มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยี อีโค ไลท์ (Eco Light Technology) นั่นคือ หลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านแสงสว่างที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพีอีเอ มีโครงการสนับสนุนตามนโยบาย อาทิ โครงการ PEA 1 save 1 baht สำหรับภาคอุตสาหกรรม และ PEA 1 save 2 baht สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

2. ด้านเครือข่ายพันมิตร: พีอีเอ ในฐานะผู้นำด้านแสงสว่างและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายและพันธมิตรด้านแสงสว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรไฟฟ้าด้านพลังงานและแสงสว่าง ผู้ประกอบการชั้นนำ เข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันนวัตกรรมด้านแสงสว่าง ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นเวทีการค้าเจรจาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด

3. ด้านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี: พีอีเอ เป็นแหล่งรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้งานในอนาคต หลายรายการ แต่ในงานนี้ พีอีเอ ได้เตรียมนำผลงานล่าสุดด้านนวัตกรรมยานยนต์มาจัดแสดง อาทิ รถยนต์ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (Electric Vehicles: EV) ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง พร้อมด้วยจำลองบรรยากาศอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต อาทิ สำนักงานประหยัดพลังงาน ห้องพักโรงแรมพลังงานสีเขียว และห้องจัดแสดงยนตรกรรมสุดหรูด้วยระบบไฟฟ้า LED เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ปฎิบัติใช้ ควบคู่ไปกับการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการให้ผู้ประกอบการสามารถนำ ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. กล่าวเสริมว่า “การตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ของ พีอีเอ นั้น จะทำให้งานครั้งนี้ กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่เป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้น เพราะจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ ชั้นนำสนใจเข้าร่วมงานแสดงงานกว่า 80 ราย และมีผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 รายจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ พม่า และอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายมากถึง 3,000 ล้านบาท จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า การจัดงานจะเติบโตขึ้นสู่ระดับสากล ทั้งในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสู่ระดับภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเวทีการค้าอุตสาหกรรมพลังงานแสงสว่าง และด้านการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและตลาด เทคโนโลยีด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน”

การลงนามดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันว่า พีอีเอ และ นีโอ ในฐานะหุ้นส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนาเวทีของ อุตสาหกรรมแสงสว่างอนุรักษ์พลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันและเตรียมพร้อมรับความท้าทาย จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 บทบาทของ สสปน. ครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรก สสปน. ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งด้านประชาสัมพันธ์ และด้านเงินทุน เพราะเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ สสปน. ที่สำคัญ งานนี้ได้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย สร้างพันธมิตรการค้าใหม่ทางด้านนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงาน ดังนั้น การจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 อีกครั้งในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ตอบโจทย์สำคัญของ สสปน. ได้เป็นอย่างดี เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี การพบปะเจรจาซื้อขายและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จของอุตสาหกรรม โดย สสปน. ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศและการสนับสนุนด้านแคมเปญของสสปน. อาทิ โครงการ “Connect Businesses” โครงการ “Be My Guest” เป็นต้น เพื่อดึงผู้ชมงานและผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ของ สสปน. คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2558 มูลค่าการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติจะเติบโตประมาณ 30% และนำจำนวนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเข้าสู่ประเทศได้กว่า 300,000 คน และสร้างรายได้ให้กับประเทศสูงถึง 30,000 ล้านบาท อีกด้วย”

ด้านนายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้สนับสนุน ด้านการเงินเพื่อผู้ประกอบการ เปิดเผยว่า “ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล จึงสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้สินเชื่อ ประหยัดไฟ หรือ “K Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solutions)” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดต้นทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีสัดส่วนประมาณ 10% ของต้นทุน ธนาคารยินดีให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ได้แก่ ค่าหลอดไฟ LED ค่าติดตั้ง และค่าดำเนินการอื่น ๆ ที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติภายใน 2 วันทำการ คืนทุนภายใน 3 ปี”

“สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงาน นีโอ ในฐานะผู้บริหารการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ครั้งที่ 2 ได้กำหนดแผนงานมุ่งเน้นตลาดนานาชาติ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่า การซื้อขายทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นกว่าเดิม เติบโตสู่ระดับ 5 พันล้านบาท ด้วยแผนการตลาดต่างประเทศใน 3 ประเทศสำคัญ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งจับมือพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ เปิดเกมรุกตลาดประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน ทำให้มั่นใจได้ว่าตลอดการจัดงาน จะมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 5,000 ราย ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 203 4261-2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์” นายศักดิ์ชัย กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์กลุ่ม ทุนนอกบุกไทย สบช่องลุยตลาด LED ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างแห่งอาเซียน - เทรนด์แสงสว่างโลก และเทรนด์แสงสว่างในไทย - โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนดำเนินธุรกิจในไทย...

เอ็น.ซี.ซี. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "HEALTH,BEAUTY & DIET FESTIVAL 2005"

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เดอะซัน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น เนื่องด้วย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าว "HEALTH,BEAUTY & DIET FESTIVAL 2005" ซึ่งเป็นเทศกาลที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพที่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง