พพ. หวั่นอากาศร้อนรุนแรงปีนี้ ส่งผลยอดใช้ไฟฟ้าไทยกระฉูดยากรับมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday April 25, 2012 16:13
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--พพ.

พพ. หวั่นอากาศร้อนรุนแรงปีนี้ ส่งผลยอดใช้ไฟฟ้าไทยกระฉูดยากรับมือ ลั่นดึงสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดโต๊ะเจรจาชวนภาคเอกชนไทย เข้าร่วมอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ ชี้เป็นก้าวสำคัญผลักดันมาตรการลดใช้พลังงานในภาคส่วนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด วางเป้ามีโรงงาน อาคารควบคุม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประมาณ 1,000 แห่ง ย้ำ พพ. ยังมีมาตรการจูงใจอนุรักษ์พลังงานผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงการให้เงินลงทุนร้อยละ 20 เป็นทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และการอนุรักษ์พลังงานผ่านรูปแบบเอสโก้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ในฐานะประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวน “การสร้างเครือข่ายผู้นำรักษ์พลังงาน” ผ่านโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement ; VA) เพื่อเป็นการประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีอาคาร โรงงานควบคุม ทั้งจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง

นายไกรฤทธิ์ กล่าวว่า จากสภาพอากาศร้อนในปี 2555 นี้ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในบางจังหวัดมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา และจากตัวเลขยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ(พีค) ก็ทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง พพ. จึงได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ TBCSD เปิดตัวโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รูปแบบสมัครใจ หรือ Voluntary Agreement (VA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการ ที่พบว่าเป็น 2 ภาคส่วนสำคัญที่มีการใช้พลังงานรวมกันสูงที่สุดถึงร้อยละ 44 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ โดยโครงการ ฯ มีความตั้งใจจะเร่งรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ภายในอาคาร โรงงานควบคุมของทั้ง 2 ภาคส่วนดังกล่าว ที่มีรวมกันประมาณ 6,000 แห่ง (เฉพาะกลุ่มอาคารและโรงงานควบคุม มีการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 70) ซึ่ง พพ. และพันธมิตรที่ดำเนินโครงการ VA นี้ จะขอเชิญองค์กรที่มีความมุ่งมั่นด้านการลดใช้พลังงาน ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานที่คิดดีทำดี เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่งในปีนี้ และจะขยายผลต่อไปเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ฯ เบื้องต้นต้องเป็นองค์กรที่ได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้จัดส่งรายงานการจัดการพลังงานมายัง พพ. เรียบร้อย แต่สิ่งที่โครงการฯ ต้องการคือการรวมตัวกันขององค์กรที่จะประกาศเจตนารมย์การอนุรักษ์พลังงานที่เหนือกว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ (beyond standards) เช่น มีแผนงานที่ชัดเจนที่จะประหยัดพลังงาน ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้อาคารสำนักงานไปสู่รูปแบบอาคารเขียว (green building) รวมทั้งการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้มข้นขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการ VA. ต้องการให้องค์กร ที่พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจนี้ ประกาศหรือเผยแพร่ ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านช่องทางที่องค์กรแต่ละแห่งมี เช่น รายงานประจำปี หรือทางเว็บไซด์ เพื่อจะได้เป็นประกาศต่อสาธารณะชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมกันผลักดันให้การลดใช้พลังงานเป็นเรื่องที่เกิดจากความสมัครใจ และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน โดยโครงการ ฯ จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นี้ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเครือข่ายคนทำดี ด้านการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวแก่สาธารณะชนต่อไป (สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook / Fanpage VA Energy beyond standards )

สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ VA. เบื้องต้น พพ. มั่นใจว่า จะสามารถสร้างเวทีความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดกระแสความสนใจการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว จะเกิดเครือข่ายการให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือเพื่อลดใช้พลังงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง ช่วยให้ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้ข้อมูลทั้งด้านแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการลงทุนกิจการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ที่สำคัญทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ VA. จะสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น แถมยังได้ช่วยชาติประหยัดงบประมาณอีกด้วย

นายไกรฤทธิ์ กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ ซึ่งพพ.ได้เตรียมไว้ เพื่อเป็นการจูงใจเพิ่มเติมและรับมือกับผลกระทบจากการใช้พลังงานในช่วงหน้าร้อนนี้ อาทิ โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งล่าสุดมีจำนวนรุ่นที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้มากกว่า 5,200 รุ่น ใน 21 ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า(ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.energy-tax.com) ซึ่งนอกจากจะได้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์เป็นค่าหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 25 จากที่ปกตินำมาหักลดหย่อนได้ 100% ให้สามารถลดหย่อนได้เป็น 125% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานนั้น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพิ่มเติมที่น่าสนใจ สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการจัดหาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดย พพ. พร้อมจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 และสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ในการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ในสถานประกอบการให้เป็นเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งโครงการ ฯ พร้อมจะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

รวมไปถึงโครงการล่าสุด ได้แก่ การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ มีรูปแบบดำเนินการในลักษณะธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) โดยจะให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบรายละเอียด การช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดซื้ออุปกรณ์ การควบคุมการติดตั้ง การดูแลบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงการติดตามประเมินผล โดยจะได้จัดทำโครงการนำร่องการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานใน 3 แห่งก่อน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนขยายผลไปสู่อาคารหรือสำนักงานอื่น ๆ ต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับ ชาวลำปาง ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายจักริน จั่นตระกูล ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชุมชนและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคลองสาธารณะ และทำแพหญ้าแฝกเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียจากลำลองและพื้นที่สาธารณะ เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ...

พีที ย้ำชัดน้ำมันทุกหยดผ่านมาตรฐานเต็มลิตร กว่า 800 สถานี คนไทยมั่นใจในคุณภาพ แรงเต็มลิตร ไม่ขาด ไม่โกง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที ตอกย้ำมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบ “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” จากกรมการค้าภายใน ล้ำหน้ากว่าจากทีมผู้เชี่ยวชาญพีที เพิ่มมาตรการตรวจเข้มอีกขั้น...

TMI โชว์นวัตกรรมใหม่ หลอดไฟไล่ยุงและแมลง

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผู้นำในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อาทิ หลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์สินค้า GATA เปิดเผยว่า...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ตั้งเป้าไทยเป็นผู้นำอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรมแสงสว่างแห่งอาเซียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คนกลาง)...

BJCHI บุกรับงานบราซิลเพิ่ม 1.2 พันลบ. ดันแบ็กล็อคแตะ 6 พันลบ. ซุ่มเจรจา3ยักษ์ใหญ่ปิโตรเคมีในบราซิล ดันออเดอร์ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) รุกบราซิลเต็บสูบ ลุยเจรจางานบิ๊กกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 ราย หวังขยายฐานลูกค้า เพิ่มฐานรายได้ ด้านแม่ทัพใหญ่ "หยัง เจิน ลี" เผยล่าสุดคว้างานเพิ่มจากบริษัท Petrobras Netherlands B.V. ในประเทศบราซิล...

Related Topics