สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน เชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Monday February 7, 2011 16:56
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” โดยมี นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพลกซ์ อาคารบี ชั้น 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมทำข่าวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Latest Press Release

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร The Corporate Governance Asia ฮ่องกง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนเข้ารับ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) รางวัล...

กองทุนฯ ทุ่มงบ 41.9 ล้านบาท ตั้งศูนย์เผยแพร่อนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม หวังผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณ 41.9 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์เผยแพร่อนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมทั่วประเทศ หวังกระตุ้นผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ...

ภาพข่าว: ดูงาน การบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนที่ 5 จากขวา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการระบบ ส่งโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขยะ” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม...

ภาพข่าว: สนพ. หารือ Smart Grid กับผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ ท่าโปงแดง และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย...ตายเป็นศูนย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน...

Related Topics