สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน เชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Monday February 7, 2011 16:56
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” โดยมี นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพลกซ์ อาคารบี ชั้น 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมทำข่าวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Latest Press Release

ภาพข่าว: เอสซีจี เปเปอร์ พัฒนา ไอเดีย กรีน พลัส ยกระดับความเป็นผู้นำกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ นายพุทธพร แสงรัตนเดช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ และนายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย)...

ภาพข่าว: กฟน. ร่วมมือ มจธ. จัดประชุม MEA Index

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง จัดประชุมค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. (MEA Index) โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ร่วมด้วยนายสารนิต อังศุสิงห์...

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 14-18 ก.ค. 57 และแนวโน้มในสัปดาห์ที่ 21-25 ก.ค.57

ฝ่ายกลยุทธ์ และแผนธุรกิจหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสรุปสถานการณ์น้ำมัน โดยราคาเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ลดลง 1.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 107.06...

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปตท.ได้รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมอบรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม และ รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากผลงานวิจัยและพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง เสนอโดย ดร.ณัฐพงษ์ บริรักษ์สันติกุล...

Peabody Energy ขานรับการยกเลิกภาษีคาร์บอนของออสเตรเลีย ต้นเหตุพลังงานขาดแคลนและมีราคาแพง

Peabody Energy (NYSE:BTU) แสดงความชื่นชมการดำเนินการของรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการประกาศยกเลิกภาษีคาร์บอน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น...

Related Topics