สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน เชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Monday February 7, 2011 16:56
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” โดยมี นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุม

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพลกซ์ อาคารบี ชั้น 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมทำข่าวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Latest Press Release

ภาพข่าว: LE เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงาน

คุณปกรณ์ บริมาสพร (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง...

คชก. เตรียมพิจารณา EIA โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฉะเชิงเทรา ของบริษัท ดับเบิล A

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด...

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ตั้งเป้าไทยกระตุ้นอุตสาหกรรมแสงสว่างไทยสู่ระดับ 5 พันล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คนกลาง) และนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการ ด้านวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คนซ้าย) ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ...

ภาพข่าว: พีอีเอ ร่วมมือกับ สสปน. กสิกรไทย และนีโอ ตั้งเป้าพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการแห่งอาเซียน

นายนิวัฒน์ ฉายากุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสาวกนกพร ดำรงกุล (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายเมฆ เมฆเสรีกุล...

อดีตผู้ว่า กฟภ. และอดีต ปธ.กมธ. พลังงาน วุฒิสภา แนะ ปฏิรูปพลังงานไฟฟ้า ต้องมีการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอดีตประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา แนะ 5 ปัจจัยการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของทิศทางนโยบายด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาล...

Related Topics