ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๒๕ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พพ.จัดการแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน พลังงาน—๑๓ ม.ค. ๕๔

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์พลังงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ

อาคารปิรามิด (อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ) เปิดให้เข้าชมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานฟรี พลังงาน—๑๓ ม.ค. ๕๔

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ หรือ อาคารปิรามิด อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวของอาเชียน ตั้งอยู่คลองห้า ปทุมธานี (ใกล้ตึกลูกเต๋า) เปิดให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ทำงานเกี่ยวข้องด้านพลังงาน

ราคาน้ำมันตลาดโลกทำลายสถิติสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ปตท. จำเป็นต้องปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซิน 50 พลังงาน—๑๓ ม.ค. ๕๔

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาอุปทานจากแหล่งผลิตในทะเลเหนือและท่อส่งน้ำมันของสหรัฐฯรั่วในช่วงที่ผ่านมา