ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๐:๒๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ซีพีเอฟส่งเสริมกองทัพผลิตไบโอดีเซลใช้เอง พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หลังซีพีเอฟประสบผลสำเร็จใน

เรียนรู้ อยู่อย่างสมดุล ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

เมื่อกล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดน้ำ จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีถูกใช้แล้วจะกลายเป็นขยะที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 400 ปีในการย่อยสลาย ทำให้พลาสติกกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาขยะล้นโลก

เรียนรู้ อยู่อย่างสมดุล ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

เมื่อกล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดน้ำ จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีถูกใช้แล้วจะกลายเป็นขยะที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 400 ปีในการย่อยสลาย ทำให้พลาสติกกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาขยะล้นโลก

ภาพข่าว: ร่วมอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวม รางวัลชนะเลิศประเภทโครงงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอดีเด่น จากผลงาน “โครงงานตู้ทะเลอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ใน โครงการ Energy Learning

ละครสั้นอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

สำนักงานและนโยบายแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชมละครสั้นเรื่อง “เจ้าหญิงพลังใจกับเจ้าชายพลังงาน” โดย ละครดังกล่าวมุ่งหวังให้เยาวชนรู้ถึงวิธีประหยัดพลังงาน เพื่อเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสำนึกรู้รักษ์พลังงานต่อไปในอนาคต

รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล PTT Idea Maker’s Award หัวข้อ “ปตท. พลังที่ยั่งยืน พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

รางวัลการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น รางวัลชนะเลิศ (ได้รับถ้วยประทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา 150,000 บาท) ชื่อผลงาน “ทำยังไงก็สาย ถ้าเราไม่ช่วยกัน” โดย นายกิตติธัช เรืองมาลัย คณะนิเทศศาสตร์

2 ทีมนักศึกษา ม. รังสิต และ ม. กรุงเทพ คว้าชนะเลิศ PTT Idea Maker’s Award พลังงาน—๒๘ พ.ย. ๕๑

จากการสร้างสรรค์ผลงานสารคดีสั้น “ทำยังไงก็สาย ถ้าเราไม่ช่วยกัน” และสิ่งพิมพ์โฆษณา “รากฐานที่มั่นคง คือพลังที่ยืนยง เพื่อไทย” สะท้อนความห่วงใยของเยาวชนต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท