ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๐๗:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกทั้งหมด 64 ราย โดยผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 13 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอดังนี้

1. นายชลิต เรืองวิเศษ สาขาพลังงานด้านไฟฟ้า อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง

2. นายนภดล มัณฑะจิตร สาขาพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน

3. นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นางพัลลภา เรืองรอง สาขาเศรษฐศาสตร์ ,คณิตศาสตร์บริหารนักวิชาการคลัง 9 จัดการ หรือการจัดการด้านพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

5. นายจงเจตน์ บุญเกิด สาขาการเงินและการบัญชี รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

6. นายทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์ สาขานิติศาสตร์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7. นายศุภิชัย ตั้งใจตรง สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นายชวลิต กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ ทั้ง 7 คน มีหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานและทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและป้องกันการใช้อำนาจผูกขาด โดยคณะกรรมการกำกับฯ จะมีอำนาจในการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน หยุด หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นการจำกัด หรือกีดกันการแข่งขัน รวมไปถึงให้ปรับปรุงเงื่อนไข พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

นอกจากนี้ยังสามารถออกคำสั่งแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ทั้งสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และที่สำคัญ คือ คณะกรรมการกำกับฯ ยังทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้ได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการของกิจการพลังงานแต่ละประเภทภายใต้นโยบายและแนวทางของรัฐ รวมทั้งสามารถทบทวนอัตราค่าบริการได้ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าบริการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน กำหนดให้คณะกรรมการกำกับฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับฯ จะต้องเปิดเผยสูตร หรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการ หรือข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการที่เป็นอัตราที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปด้วย นอกจากนี้ยังดูแลมาตรฐานคุณภาพการบริการและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงานด้วย โดยมีอำนาจในการออกระเบียบ เพื่อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการ รวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำกับฯ จะเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานของประเทศในระยะยาว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: "กกพ." เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมาย ๖ ฉบับ ในการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการพลังงาน ก่อนประกาศใช้ภายในปี ๒๕๕๑

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ...

"เรกูเลเตอร์" สรุปค่าเอฟทีประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน 2551 ลดลง 6.01 สตางค์ต่อหน่วย พร้อมแนะวิธีดูบอลช่วงยูโรเชียร์พร้อมกันเปิดทีวีเครื่องเดียว

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การพิจารณาค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน ...

คลอด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ ดันสภาวิชาชีพบัญชี เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี เผยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณ รวมทั้งการออกกฎเกณฑ์และกำกับดูแลคุณภาพกันเอง หลังประกาศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ในราชกิจจานุเบกษา ศาสตราจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง