ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อีอีไอ วอนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและอาคาร เร่งเดินหน้าแผนประหยัดพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๐๖:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

อีอีไอ วอนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและอาคาร เร่งเดินหน้าแผนประหยัดพลังงาน แนะเลือกบริษัทจัดการพลังงานมืออาชีพร่วมวางแผน เพื่อลดต้นทุนประเทศและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างชาติ

เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ อีอีไอ (EEI) ตัวอย่างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ของเมืองไทย พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการอนุรักษ์พลังงานแบบเต็มสูบ ผ่านบริการแบบมืออาชีพที่ทั่วโลกยอมรับ ชี้หากภาคเอกชนไม่ตระหนักถึงปัญหาและไม่รีบแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน เมืองไทยอาจต้องประสบวิกฤติขาดแคลนพลังงานใน 4-5 ปีข้างหน้า

นายอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ อีอีไอ (EEI) หนึ่งในผู้นำด้านบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ของเมืองไทย เปิดเผยว่า อีอีไอ ถือเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ซึ่งประสบความสำเร็จรายแรกและรายเดียว ของโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทางรัฐบาลไทยและธนาคารโลก ตั้งแต่ปี 2542 โดยเน้นด้านการจัดการและลดการใช้พลังงานในโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาด ที่ผ่านมาได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานได้มากในแต่ละโครงการ ภายใต้การรับประกันผลการประหยัดพลังงาน การลงทุน และค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาคืนทุน และรับผิดชอบชดเชยหากผลประหยัดดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้เจ้าของโรงงาน/อาคารและผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด (Maximize Profit) และปราศจากความเสี่ยงใดใดจากการลงทุนในโครงการ (Investment Risk Free Solution) โดยสัญญาทั่วไปมีระยะเวลา 4-10 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ ควบคุมโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงให้การปรึกษาแนะนำการลงทุนและจัดหาเงินลงทุน บริการจัดการดำเนินการด้านวิศวกรรม การออกแบบรวมถึงควบคุมการก่อสร้าง และบริการควบคุมการดำเนินงานของโครงการ ดูแลจัดให้มีการบำรุงรักษาและป้องกันอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ในสถานประกอบการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทจัดการพลังงาน หรือ Energy Service Company (ESCO) คือ ผู้ให้บริการที่ดำเนินการจัดการพลังงาน โดยจะมีสัญญาระหว่างผู้รับบริการ (โรงงาน/อาคาร) ผู้ให้บริการ (ESCO) และแหล่งทุน เช่น สถาบันการเงิน/ธนาคาร (หรือบางครั้งผู้ให้บริการที่มีความพร้อมอาจเป็นทั้งผู้ให้บริการและแหล่งทุนก็ได้) ESCO จะทำหน้าที่ประเมิน ออกแบบ และลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงอาคาร หรือโรงงานให้สามารถ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนการผลิต “อีอีไอ ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในหลายสาขาและใช้เทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูงที่พิสูจน์แล้วจากทั่วโลก ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและในระดับสากล อาทิ Electric Power Research

Institute (EPRI) สถาบันวิจัยด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา, Global Energy Partners LLC (Global) บริษัทวิศวกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา, บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ประกอบกิจการด้านการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการเงิน รวมทั้ง อีอีไอ ยังได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินและกองทุนพลังงานชั้นนำของเอเชีย อาทิเช่น FE Clean Energy Asia PTE Ltd. ซึ่งบริหารจัดการเงินลงทุนให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำ เช่น ADB และ JBIC ทำให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการแบบครบวงจรทั้งระบบให้แก่โครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, นันยางการทออุตสาหกรรม, ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์, สหสินวัฒนา, อาหารสยาม, โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย, ดีวานิชย์, บางกอก กล๊าส ฯลฯ ประเภทอาคาร ประกอบด้วย กลุ่มเครือโรงแรมดุสิตธานี และรอยัล ปริ๊นเซส, โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน, โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ฯลฯ

เกี่ยวกับมุมมองต่อภาพรวมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยกับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น นายอาทิตย์ เวชกิจ กล่าวแสดงความเห็นว่า “ปัจจุบันภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างให้การสนับสนุนบริษัทจัดการพลังงานในเมืองไทยอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ “โครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานและจัดสร้างเครือข่ายระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน” โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ และหากกลุ่มธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานร่วมมือกันกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่หันมาให้ความสำคัญและตัดสินใจเลือกใช้บริการเพื่อลดปัญหาการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยไปได้ ก็จะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลกได้อย่างเต็มทีผู้ประกอบการควรหันมาตระหนักถึงการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นโดยฉับพลัน อีอีไอขออาสาเป็นตัวเลือกแรกของการให้บริการจัดการพลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่”

ด้านแนวนโยบาย และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ อีอีไอ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า “ภายในปี 2551 ผู้ที่มีความต้องการประหยัดพลังงานจะต้องมั่นใจว่า อีอีไอ เป็นบริษัทจัดการพลังงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด และก้าวสู่การเป็นเบอร์ 1 ของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของประเทศไทย เป็นตัวเลือกอันดับแรกของผู้ให้บริการด้านประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวเลือกอันดับแรกของผู้ที่อยากทำงานในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รชนิภา วีรพลิน หรือ วิภาวริศ เกตุปมา
บริษัท แบรนด์ ซาลอน จำกัด 01-347-2828, 081-720-5255 และ 081-890-3568

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อีอีไอ บริษัทจัดการพลังงานมืออาชีพ ประกาศความพร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ประกอบการทุกประเภท

อีอีไอ บริษัทจัดการพลังงานมืออาชีพ ประกาศความพร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ประกอบการทุกประเภท หากพลาดเป้าพร้อมควักกระเป๋าจ่ายคืน นายอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ อีอีไอ (EEI) หนึ่งในผู้นำ...

ก.พลังงาน จับมือ เมเจอร์ฯ จัดงานวันเด็ก

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สนพ. ก.พลังงาน ร่วมกับ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ สาขารัชโยธิน จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยนำละครเวทีเรื่อง "เยาวชนประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ" รณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้เยาวชน นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานนโยบายแล...

ไทยจัดแถลงข่าวเหตุคลื่นสึนามิถล่มที่จ.ภูเก็ตวันที่ 2 ม.ค.นี้

ซิดนีย์, 2 ม.ค.—เอเอพี มีเดียเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ เรียน บรรณาธิการและหัวน้าผู้สื่อข่าวทราบเรื่องการส่งผู้สื่อข่าวไปร่วมงานแถลงข่าวดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ การแถลงข่าวเรื่องคลื่นสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 2 มกราคม เวลา 15.00 น....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง