ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

3 สาวรุ่นใหม่คว้าตำแหน่ง "ทูตรักษ์พลังงาน" คณะแรกของประเทศ สนพ. มั่นใจศักยภาพและความพร้อมมุ่งรณรงค์ทุกพื้นที่ลดใช้พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๘:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ธ.ค.--สนพ.

"กระทรวงพลังงาน" ประกาศผลคัดเลือก "ทูตรักษ์พลังงาน" คณะแรกของประเทศ "3 สาวรุ่นใหม่" ชนะใจกรรมการและคนทั้งประเทศ คว้ารางวัลทุนการศึกษา โล่เกียรติคุณจากกระทรวงฯ พร้อมประสบการณ์เป็นโปรดิวเซอร์ผลิตสารคดีสั้นในรายการ "เจาะใจ" 8 ตอนต่อเนื่อง ด้าน สนพ. มั่นใจ "ทูตรักษ์พลังงาน" มีศักยภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจหาร 2   ประกาศสนับสนุนให้ทูตฯ มีเวทีแสดงความสามารถอย่างเต็มที่

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน หมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน   เปิดเผยว่า โครงการปฏิบัติการหาร 2 (Energy Fantasia)   ได้ประกาศผลการคัดเลือก "ทูตรักษ์พลังงาน" ขึ้น ในรายการ "กล้าดี" ทางททบ.5 ในวันที่ 25 ธันวาคม ศกนี้ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "คณะทูตรักษ์พลังงาน" 6 คน ได้แก่ EF 1 นางสาวดลพร ยรรยง "มิลค์" อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร EF 2 นายศิวนรรธน์ อุ้ยคัชชะ "หนุ่ม"   อายุ 15 ปี นักเรียนชั้มม.4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

EF 3 นางสาวกนกพร แสนสุขสม "เฮี้ยง" อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กทม. EF 4 นายณภัทร จันทร์นวล "ภัทร" อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กทม. EF 5 ลลิตา ชุมสวัสดิ์ "มิ้ลล์" อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช   และ EF 6 นายเอกลักษณ์ สิมพลีวงษ์ "นุ๊ก" นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กทม.

และผลการตัดสิน "ทูตรักษ์พลังงาน" 3 คน ได้แก่ EF 1 นางสาวดลพร ยรรยง"มิลค์" EF 3 นางสาวกนกพร แสนสุขสม "เฮี้ยง" และ EF 5 ลลิตา ชุมสวัสดิ์ "มิ้ลล์" ทั้งนี้ "ทูตรักษ์พลังงาน" ทั้ง 3 คนจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาท พร้อมด้วยโล่เกียรติคุณจากกระทรวงพลังงาน   เกียรติบัตรจากสนพ.   และรางวัลประสบการณ์พิเศษในการเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆของกระทรวงพลังงาน และเป็นจูเนียร์โปรดิวเซอร์ผลิตสารคดีสั้นเพื่อรณรงค์อนุรักษ์พลังงานในรายการ "เจาะใจ" จำนวน 8 ตอนต่อเนื่องกัน ออกอากาศในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2549 นอกจากนี้หลายคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ยังให้โควตาพิเศษแก่ทูตรักษ์พลังงานศึกษาต่อปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2549 นี้ด้วย

ผลคะแนนการคัดเลือกในครั้งนี้มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจากคะแนนโหวตของประชาชนทั้งจากเวปไซต์ www.energyfantasia.com และไปรษณียบัตร ส่วนที่ 2 จากคะแนนของคณะกรรมการ 3 ท่านคือ นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้แทนจาก สนพ. กระทรวงพลังงาน   ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาโครงการฯ   และนางสาวดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ นักแสดง และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์   โดยเกณฑ์การพิจารณาดูจากคุณสมบัติหลัก 3 ส่วนคือ ไหวพริบปฏิภาณ   บุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส และความสามารถในการสื่อสารและเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ   ซึ่งคณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินอย่างมาก เนื่องจากผู้แทนคณะทูตรักษ์พลังงานทั้ง 6 คนล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็น "ทูตรักษ์พลังงาน" ทั้งสิ้น

"ทูตรักษ์พลังงานทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนเยาวชนที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สามารถสื่อสารให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของพลังงาน   สนพ.คาดหวังว่าทูตฯทั้ง 3 คน จะเป็นแกนนำในการขยายผลการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สู่กลุ่มเป้าหมาย ที่ใหญ่ขึ้นระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ซึ่งสนพ. พร้อมจะสนับสนุนและหาช่องทางให้ "ทูตรักษ์พลังงาน" ได้แสดงออกถึงความสามารถให้ได้มากที่สุด"   นางสาวชนานัญกล่าว

สำหรับแนวคิดที่โดนใจของ "ทูตรักษ์พลังงาน" ทั้ง 3 คน คือ EF 1 นางสาวดลพร ยรรยง "มิลค์" มีแนวคิดที่จะรณรงค์ให้คนรอบข้างรู้ถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และจะเป็นตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ขยายแนวร่วมไปยังเยาวชนในเขตภาคเหนือ EF 3 นางสาวกนกพร แสนสุขสม "เฮี้ยง" เป็นตัวแทนที่จะรณรงค์ในเขตกทม.และภาคกลาง โดยมุ่งมั่นให้ทุกคนรู้จักการอนุรักษ์พลังงานและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อที่คนรุ่นหลังจะมีพลังงานใช้ในอนาคต และสุดท้าย   EF 5 นางสาวลลิตา ชุมสวัสดิ์ "มิ้ลล์" มีแนวคิดว่าพลังงานเป็นสิ่งมีค่า ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่จะไม่มีพลังงานให้ใช้ โดยจะเป็นตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ขยายแนวร่วมในเขตภาคใต้ต่อไป ซึ่งประชาชนและเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเป็นแนวร่วมประหยัดพลังงานกับ ทูตรักษ์พลังงานทั้ง 3   คนได้ที่ www.energyfantasia.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการปฏิบัติงานหาร 2 (Energy Fantasia)
ภัทรา   วิฑิตพงษ์วนิช     โทร 0-1736-8985 หรือ 0-2769-8300
เอมิกา   รพีรัตนกุล       โทร 0-5810-5584
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานประกาศปรับขึ้นดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร ภายหลังจากที่ตรึงไว้กว่า 1 ปี ใช้เงินเกือบ 7 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--สนพ. กระทรวงพลังงานประกาศปรับขึ้นดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตร ภายหลังจากที่ตรึงไว้กว่า 1 ปี ใช้เงินเกือบ 7 หมื่นล้านบาท ด้านเอกชนหวั่นกระทบต่อราคาสินค้า ส่วนก๊าซหุงต้มเตรียมปล่อยลอยตัวในหน้าร้อนนี้ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รมว.พลังงาน ...

ภาพข่าว: บริจาค เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--กระทรวงพลังงาน "ธารน้ำใจพลังงาน ต้านภัยสึนามิ" ยังหลั่งไหลสู้ผู้ประสบภัยธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ไม่หยุด ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,0...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง