ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์" จับมือไทยธนาคารและมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอกเข็มโรงไฟฟ้าแกลบแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--สนพ.

กลุ่มโรงสีข้าวในเครือ "มุ่งเจริญพร" จังหวัดสุรินทร์   ตกลงใจในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ โดยจะมีกำลังการผลิตสุทธิ 8.8 เมกะวัตต์ เทียบได้ราวร้อยละ 10 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดสุรินทร์ และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่รับซื้อไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มีระยะสัญญา 21 ปี ไฟฟ้าที่เหลือจะถูกใช้ในขบวนการผลิตข้าวของโรงสี นอกจากนั้นโรงไฟฟ้ายังสามารถผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการผลิตข้าวในอนาคต

นายศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการของโครงการ กล่าวว่า บริษัทฯ มั่นใจในความมั่นคงของโครงการ เนื่องจากแกลบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดจะมาจากโรงสีในเครือ ทำให้ไม่ต้องจัดหารวบรวมแกลบจากที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าขนส่งและอาจทำให้มีความไม่แน่นอนในปริมาณและราคาของเชื้อเพลิง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความชำนาญในกิจการประเภทโรงไฟฟ้า จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2546

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า "จากประสบการณ์ของศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลในการติดตามการพัฒนาและดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ ร้อยเอ็ดกรีนนั้น เชื่อแน่ว่าจะทำให้โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์เป็นโครงการตัวอย่างที่ดี เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล"

นายศิริวัฒน์ยังกล่าวอีกว่า "ในการจัดหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินของโครงการ ได้มีสถาบันการเงินหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการนี้มาโดยตลอด สำหรับการที่ได้ตกลงเซ็นสัญญากับธนาคารไทยธนาคารก็เนื่องจากธนาคารไทยธนาคารได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการมาโดยตลอด ตั้งแต่การเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงการ การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลจัดเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล"

ในส่วนของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงให้การสนับสนุน บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด เนื่องจากโครงการนี้ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำทรัพยากรและแหล่งพลังงานจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ กระจายรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่น กระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าและเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า และที่สำคัญที่สุด ช่วยประเทศชาติลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในขณะที่น้ำมันที่ประเทศไทยต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาโครงการ ดร. สุรเชษฐ ธำรงลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล กล่าวว่า   "ศูนย์ฯ รับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ต้นอย่างครบวงจร ทั้งด้านเทคนิค การเงิน การสร้างความเข้าใจกับชุมชน การติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากโครงการนี้มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ศูนย์ฯ จึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกลไกการพัฒนาโครงการที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยคาดว่าจะร่วมกับรัฐบาลเดนมาร์กสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ในส่วนของการคัดเลือกผู้รับเหมานั้นหลังจากที่ได้ทำการเปิดประมูลไปปรากฏว่ามีบริษัทผู้รับเหมาทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแม้จะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หลังจากทำการพิจารณาแล้วศูนย์ฯ ได้คัดเลือกบริษัท Industrial Power Technology PTE จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยบริษัท Industrial Power Technology PTE จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่ง รวมทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทยและมาเลเซียมาอีกด้วย"

โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินลงทุน 560 ล้านบาท หลังจากการเซ็นสัญญาเงินกู้กับธนาคารไทยธนาคาร และสัญญาก่อสร้างกับบริษัท Industrial Power Technology PTE จำกัด ในวันที่ 7 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2548 และคาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ราวเดือนกันยายน 2549--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเชื้อเพลิง "แกลบ" แห่งแรกของบริษัทฯ ที่ จ.พิจิตร อย่างเป็นทางการ

“โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ พิจิตร” โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ากำลัง 20 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิง “แกลบ” โดยบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กฟผ. ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดตั...

ชอว์ได้รับสัญญาว่าจ้าง EPC สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 60 เมกกะวัตต์ในอินโดนีเซีย

บาตอง รูจ, ลอสแองเจลิส--(บิสิเนส ไวร์)--22 มี.ค. 2549 บริษัทชอว์ กรุ๊ป อิงค์ (NYSE:SGR) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทชอว์ สโตน แอนด์ เว็บสเตอร์ นิวเคลียร์ เซอร์วิสเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซียของชอว์ กรุ๊ป ได้รับสัญญาว่าจ้างด้านวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจั...

สุรินทร์จัดบวชนาคช้างบิ๊กดังระดับโลก

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2548 ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีบวชนาคช้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง