ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การบินไทย – DCAP ซื้อ/ขายน้ำเย็นและไอน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--ปตท.

พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์   สังขพงศ์   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   และ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd หรือ DCAP) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อ/ขายน้ำเย็นและไอน้ำ ซึ่งมีอายุสัญญา 20 ปี มูลค่าซื้อ/ขายรวมประมาณ 4,400 ล้านบาท โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี

นายจิตรพงษ์ เปิดเผยว่า การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท การบินไทย และ บริษัท DCAP ในครั้งนี้นั้นถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน เนื่องจาก ระบบ District Cooling System and Power Plant เป็นการนำความร้อนทิ้งจากระบบผลิตไฟฟ้าซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงกลับมาใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัท DCAP เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมทุนโดย ปตท. (35%)   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (35%)   และ การไฟฟ้านครหลวง (30%) ได้ลงทุนก่อสร้างระบบ District Cooling System and Power Plant ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานร่วม เพื่อป้อนให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนำพลังงานเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้า คือ พลังงานความร้อนมาผลิตน้ำเย็นและไอน้ำ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บริษัท DCAP ได้ก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำเย็นและไอน้ำ 2 หน่วย โดยหน่วยแรกเป็นการผลิตน้ำเย็นและไอน้ำส่งให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ทำระบบปรับอากาศภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ และหน่วยที่สองเป็นการผลิตน้ำเย็นและไอน้ำส่งให้ บริษัท การบินไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในอาคารครัวการบินไทย (TG Catering) ซึ่งจะนำน้ำเย็นมาใช้เป็นตัวทำความเย็นในระบบปรับอากาศแทนการใช้สาร Chlorofluorocarbon หรือ CFC ทำให้ช่วยลดการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

นายจิตรพงษ์ กล่าวว่า ความต้องการน้ำเย็นและไอน้ำของ บริษัท การบินไทย อยู่ที่ 6,600 ตันความเย็น และ 8.6 ตันต่อชั่วโมงตามลำดับ ในขณะที่หน่วยการผลิตน้ำเย็นและไอน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อส่งน้ำเย็นและไอน้ำให้ บริษัท การบินไทย นั้น มีกำลังการผลิตน้ำเย็น 8,440 ตันความเย็น และสามารถผลิตไอน้ำสำหรับระบบทำความร้อนได้ 12 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้ระบบการผลิตสามารถรองรับความต้องการที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์   กล่าวว่า กิจกรรมครัวการบินของ บริษัท การบินไทย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการลงทุนของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้จัดซื้อน้ำเย็นและไอน้ำจาก บริษัท DCAP   ความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย กับ บริษัท DCAP ครั้งนี้   นับเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยกันประหยัดพลังงาน รวมถึงการหาพลังงานทดแทนมาใช้ในภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โครงการนี้ ยังเป็นการนำเทคโนโลยีและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า   สำหรับกิจกรรมครัวการบิน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะดำเนินธุรกิจให้บริการในด้านโภชนาการให้กับบริษัทฯ แล้ว   ยังได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่สายการบินลูกค้าอีก 46 สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดขณะนี้ประมาณ 60 – 70 % ทั้งนี้ได้มีแผนการขยายสายพานการผลิต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ได้ถึงประมาณ 65,000 มื้อต่อวัน

จากการมุ่งพัฒนาศักยภาพดังกล่าว ทำให้การดำเนินการของครัวการบิน จำเป็นจะต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ในการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้กำลังการผลิตสูงเหมือนโรงงานขนาดใหญ่   ดังนั้นการทำสัญญากับ บริษัท DCAP ในการนำไอน้ำและน้ำเย็นมาใช้ในครัวการบินนั้น   นอกจากจะเป็นกลยุทธ์การแข่งขัน   ในการลดการลงทุนการซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำเย็น และประหยัดต้นทุนการดำเนินการประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี แล้วยังเป็นการสร้างมิติใหม่ให้แก่ประเทศ สู่ความมีมาตรฐานสากลทัดเทียมอารยะประเทศในด้านการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐในการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานบริสุทธิที่ได้จาก ก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์เรื่องของราคาน้ำมันที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย กับ บริษัท DCAP ในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมืออีกด้านหนึ่งของมนุษยชาติ ในอันที่จะพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะถูกทำลายไปอย่างมากมาย ให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง บริษัท การบินไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุน โครงการของรัฐบาลในครั้งนี้นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จะเดินหน้าศึกษาในการแสวงหาพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น แสงอาทิตย์ มาใช้ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
โทร. 0-2537-2163, 0-2537-2159--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ยัม เรสเอทรองตส์ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "ทิศทางเมนูเบอร์เกอร์ของ KFC"

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ยัม เรสเทอรองตส์ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของและผู้บริหารร้านอาหารบริการด่วน "เคเอฟซี" ในประเทศไทย โดยคุณปณิธาน เศรษฐบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะจัดสนทนาพิเศษกับสื่อมวลชนในหัวข้อ "ทิศทางเบอร์เกอร์...

ภาพข่าว: บมจ.ผลิตไฟฟ้าสมทบทุนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยช่วยชาวใต้ 1 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รับมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ มูลค่า 1,000,000 บาทจากศักดา ศรีสังคม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขว...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง