ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อข่าว

เรื่องย่อละคร

เรื่องย่อ:นางร้ายที่รัก เรื่องย่อ:รอยรักแรงแค้น เรื่องย่อ:เพลิงตะวัน เรื่องย่อ:เจ้าสาวเฉพาะกิจ เรื่องย่อ:เทพบุตรสุดเวหา เรื่องย่อ:ตะวันตัดบูรพา เรื่องย่อ:เจ้าสาวของอานนท์เวอร์ชั่น เรื่องย่อ:มนต์รักสองฝั่งคลอง เรื่องย่อ:จอมนางบัลลังก์ฮั่น เรื่องย่อ:iwannabeasuptar เรื่องย่อ:เลือดมังกรตอนหงส์ เรื่องย่อ:หงส์ เรื่องย่อ:จัดรักวิวาห์ลวง เรื่องย่อ:กอสซิปเกิร์ล เรื่องย่อ:ใต้เงาจันทร์ เรื่องย่อ:เลื่อมสลับลาย เรื่องย่อ:ผู้กองยอดรัก เรื่องย่อ:ละติจูดที่6 เรื่องย่อ:มนต์เลิฟสิบหมื่น เรื่องย่อ:คุณหญิงนอกทำเนียบ เรื่องย่อ:เลือดมังกรตอนแรด เรื่องย่อ:สิงห์รถบรรทุก เรื่องย่อ:หมอผีไซเบอร์ เรื่องย่อ:มือปราบกุ๊กกุ๊กกู๋ เรื่องย่อ:ซีรี่ส์รักนะเป็ดโง่ เรื่องย่อ:ข้าบดินทร์ เรื่องย่อ:ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย เรื่องย่อ:เล่ห์รตี เรื่องย่อ:หนึ่งในทรวง เรื่องย่อ:รัตนาวดี เรื่องย่อ:ปริศนา เรื่องย่อ:เจ้าสาวของอานนท์ เรื่องย่อ:เลือดมังกรตอน เรื่องย่อ:เพลิงพ่าย เรื่องย่อ:กระสือมหานคร เรื่องย่อ:ลมหายใจใต้น้ำ เรื่องย่อ:เลือดมังกรตอนเสือ เรื่องย่อ:สุดแค้นแสนรัก เรื่องย่อ:กลกิโมโน เรื่องย่อ:กระตุกหนวดเสือ เรื่องย่อ:หัวใจปฐพี เรื่องย่อ:สื่อริษยา เรื่องย่อ:สุดติ่งจิงเกิลเบล เรื่องย่อ:เสือ เรื่องย่อ:ลมซ่อนรัก เรื่องย่อ:เงาใจเริ่ม2627ม.ค.ทาง เรื่องย่อ:มายานางฟ้า เรื่องย่อ:ลิเก๊ลิเก เรื่องย่อ:สงครามนางงาม เรื่องย่อ:ทรายสีเพลิง

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงธุรกิจฯสาธารณรัฐมอริเซียส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์วิ่งเพื่อแม่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม กระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน กระทรวงพลังงานเมียนมา กระทรวงเกษตร กระทรวงเกษตรเวียดนาม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงการคลังกัมพูชา กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสกรณ์อบรมหลักสูตรนักบริหาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงอุตฯ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรสหกรณ์ กระทรวงการเงิน กระทรวงวัฒนธรรมหนังไทยเมืองคานส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมช่วยเนปาล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ภาพแผ่นดินไหวเนปาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น กระทรวงวัฒนธรรมประกวดร้องเพลง กระทรวงเกษตรปฏิรูปที่ดิน กระทรวงการ่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมโครงการเร่งด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยโตไก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยกรุงเทพออกค่ายอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบะชิ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีวีไกด์

ทีวีไกด์:นักคิดตะลุยอาเซียนasean ทีวีไกด์:น้ำผึ้งพระจันทร์ ทีวีไกด์:ซิทคอมบริษัทฮาไม่จำกัด ทีวีไกด์:เกมวัดดวงจับ20 ทีวีไกด์:โสภาพลาซ่าช่อง7สี ทีวีไกด์:ดาวในดวงใจชินกรไกรลาศ ทีวีไกด์:โสภาพลาซ่าช่อง7สีส่ง ทีวีไกด์:คลับฟรายเดย์โชว์ตอน ทีวีไกด์:ชวนชมหนิงนิรุตติ์พาชม ทีวีไกด์:เป็นเงินเป็นทอง ทีวีไกด์:fridayspecialtasco ทีวีไกด์:เรื่องของเรื่องเปิดใจ ทีวีไกด์:เรื่องของเรื่อง ทีวีไกด์:ตะวันตัดบูรพา ทีวีไกด์:ซิทคอมเพราะมีเธอตอน ทีวีไกด์:ซิทคอมเฮงเฮงเฮงตอน ทีวีไกด์:คุณพระช่วยสนับสนุนเด็กไทย ทีวีไกด์:ซิทคอม ทีวีไกด์:woody ทีวีไกด์:ชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอทอป ทีวีไกด์:ซิสเตอร์เดย์สตาร์ไลฟ์ ทีวีไกด์:twopiecetwoplease ทีวีไกด์:เรื่องย่อละคร ทีวีไกด์:วิทย์วี่วิทย์วิทยาซ่า ทีวีไกด์:รถโรงเรียนhighschool ทีวีไกด์:คนไทยไม่ใส่ดัดจริต ทีวีไกด์:smeตีแตกsmeตีแตกthe ทีวีไกด์:สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ทีวีไกด์:ที่นี่หมอชิต ทีวีไกด์:ดาราตลาดแตกไทด์เอกพันธ์ ทีวีไกด์:ซิทคอมเป็นต่อตอน ทีวีไกด์:steprightup ทีวีไกด์:ช่วยฉันทีdomeafavor ทีวีไกด์:ซีรี่ส์รักนะเป็ดโง่ตอน ทีวีไกด์:themoneydropไทยแลนด์ ทีวีไกด์:วันท้าดวงhorogame ทีวีไกด์:เปลี่ยนหน้า...ท้าโชว์sing ทีวีไกด์:งานวัดเฟสติวัล ทีวีไกด์:โปรแกรมรายการช่อง3sd ทีวีไกด์:โปรแกรม ทีวีไกด์:มิติสยอง ทีวีไกด์:ละครซีรี่ย์ ทีวีไกด์:เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ทีวีไกด์:เกมวัดดวงบุกป่าช้าวัดดอน ทีวีไกด์:กอล์ฟพาราไดซ์semiprotum ทีวีไกด์:ย่อตอนละครiwannabe ทีวีไกด์:จัดรัก...วิวาห์ลวง ทีวีไกด์:สวัสดีคุณหมอปุ้ย ทีวีไกด์:ดาราล้อกันเล่นหวิดทำ ทีวีไกด์:singshow4โพดำลองใจบี้

GOSSIP

gossip:tascoพื้นฐานดี gossip:นานาไรบีนา gossip:ข่าวดีsolarเซ็นmou gossip:รอยลโฉมงบงามๆ..... gossip:eaร่วมงานmaifourm2015 gossip:กูรูหุ้นเชียร์ซื้อbig gossip:promotionจากบจ.สิรยศ gossip:tmillร่วมออกบูธงานmai gossip:นุ่นวรนุชเตรียมนำทีม gossip:ถึงเวลาใช้สิทธิ...chow1 gossip:sappeถูกจัดอันดับติดset gossip:ผู้บริหารupaขยันสุดๆ gossip:แคมเปญใหญ่กลางปีbatamid gossip:mtls gossip:โหน่งสุธีอัสววิมล gossip:คุณแพรพัชรพิมลยังประภากร gossip:ลุยหนัก gossip:กองทุนegatif gossip:เตรียมแถลงข่าวthe7th gossip:3มิ.ย.นี้ดีเดย์kgiเปิด gossip:mtlsเข้าคำนวณดันชีmsci gossip:การ์เด้นอโศกพระราม9 gossip:สาวเก่งนวลพรรณล่ำซำ gossip:dreamclinic gossip:superติดโผเข้า gossip:sena gossip:กบสุวนันท์ควงคู่ลูกสาว gossip:ได้ฤกษ์ชื่อใหม่fer gossip:ajd gossip:จ๊ะอาร์สยาม gossip:world gossip:แบงค์อธิกิตต์พริ้งพร้อม gossip:ceiตุนกระสุนเต็มแม็ก gossip:เคนภูภูมิวาววางาน gossip:aislive360 gossip:ureka gossip:จับตางบq1 gossip:senaเปิด2 gossip:fer gossip:ไตรฯเผยโครงการสเคป23 gossip:litลุ้น gossip:ndrจับมือจส.100เปิดตัว gossip:ผู้ถือหุ้นageเฮ gossip:tpch gossip:นับถอยหลังslp gossip:senaแอบลุ้น gossip:หุ้นดี...ปันผลเด่น gossip:งานฉลองมงคลสมรสระหว่าง gossip:cei gossip:ไม่ต้องกลัวผิดหวัง....

ซุบซิบ

ซุบซิบ:airaส่งหุ้นลูกairaw1 ซุบซิบ:โบว์อินทิรานาคสกุล ซุบซิบ:ยกนิ้วให้เลย ซุบซิบ:spaปลื้มระรินจินดา ซุบซิบ:เอ๋ควงน้องภู ซุบซิบ:ดร.อภิชิตล้ำเลิศพงศ์พนา ซุบซิบ:งานมหกรรมคอนเสิร์ตช่อง8 ซุบซิบ:fresz91.5fmจัดกิจกรรม ซุบซิบ:บมจ.เอเชียน ซุบซิบ:หมากปริญ ซุบซิบ:อาร์เคใจป้ำ ซุบซิบ:น่าหมั่นไส้ไม่เบา ซุบซิบ:งานแข่งขันเอเชียนบีชโปโล ซุบซิบ:ขยันเอาใจ ซุบซิบ:ชมพูนุชตัณฑเศรษฐี ซุบซิบ:ฟลุคจิระละคร ซุบซิบ:จุ๋ยวรัทยาคุณชายอดัม ซุบซิบ:มดณปภัช ซุบซิบ:ป๊อปปี้ทรีทูวัน ซุบซิบ:มายด์สะดุ้ง ซุบซิบ:whaควงhemraj ซุบซิบ:จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ซุบซิบ:บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ ซุบซิบ:ยิ้มไม่หุบ ซุบซิบ:ageลุยcsr ซุบซิบ:เปิดงานnightatthe ซุบซิบ:วัฒนาพัวพัฒนขจร ซุบซิบ:คุณอุไรรัตน์จัดรายการ ซุบซิบ:whartขายกองทรัสต์ถึง4 ซุบซิบ:เกิดไอเดียบรรเจิด ซุบซิบ:ขำได้เลือด ซุบซิบ:ดร.องอาจสิงห์ลำพองช่อง ซุบซิบ:เชียร์การ์ตูนต้อล ซุบซิบ:กิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน ซุบซิบ:ช็อตเด็ดอ้วนรังสิต ซุบซิบ:บอสหญิงซูรูฮะ ซุบซิบ:มิ้นอาทิตยาดิถีเพ็ญ ซุบซิบ:ควันหลงมหกรรมลดทะลุพิกัด ซุบซิบ:trc ซุบซิบ:หนุ่มกรรชัย ซุบซิบ:lg1จับมือmthaiจัดประกวด ซุบซิบ:เปิดการแข่งขันsuper ซุบซิบ:ppmลุยโซลาเซลล์ ซุบซิบ:โกลเบล็ก ซุบซิบ:fireจ่อเทรดmai ซุบซิบ:รสิตาบอสสาวเอชทูโอ ซุบซิบ:นับถอยหลังเตรียมพบกับ ซุบซิบ:jarton ซุบซิบ:เคนภูภูมิ ซุบซิบ:บอสสาวผึ้งเบญจมาศ

ธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์เมียนมา ธนาคารไทยพาณิชย์พม่า ธนาคารทหารไทย ธนาคารกลางแห่งเวียดนาม ธนาคารแลนด์ ธนาคารไทย ธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารลอมบาร์ดโอเดียร์ ธนาคารกสิกร ธนาคารโลก ธนาคารกรุงเทพสาขากัมพูชา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ธนาคารออมสินช่วยเนปาล ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ ธนาคารไทยพาณิชย์ไอเอ็นทีรีซอร์สเซส ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทรูมันนี่ ธนาคารกลางอาเซียน3 ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารออมสินครบรอบ102ปี ธนาคารแห่งปี2558 ธนาคารขยะ ธนาคารไทยพาณิชย์ปันผล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพsf ธนาคารออมสินโครงการฝึกฟุตบอล ธนาคารกรุงเทพประเทศจีน

บริษัท จำกัด

บริษัทฮาไม่จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เออีซี บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัท บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว บริษัทจุ้นไอ้ตัวจิ๋ว บริษัทพัฒนาที่ดิน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ บริษัทญี่ปุ่น บริษัทหลักทรัพย์แอพเพิลเวลธ์ บริษัททูน่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์อสมท. บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทucs บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี บริษัทจัดหาคู่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย บริษัทฐิติกร บริษัทพัฒน์กล บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทออกแบบพาย บริษัททางด่วนกรุงเทพ บริษัทดัชมิลล์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเรียลแอสเสท บริษัทรถไฟฟ้า บริษัทจดทะเบียน บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทนิเคอิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ บริษัทโปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส บริษัทเธียรสุรัตน์ บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส บริษัทลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว บริษัทมหาจักรกรุ๊ป

กรม

กรมบัญชีกลาง กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร กรมอนามัย กรมวิชาการเกษตร กรมสุขภาพจิต กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมการท่องเทียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพลศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมศิลปากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมธุรกิจพลังงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมการศาสนา กรมโรงงานฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทางหลวง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลฯ กรมพัฒนาชุมชน กรมทางหลวงชนบท กรมสรรพสามิต

โรงแรม

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพฯ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมมณเฑียรกรุงเทพ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพฯ โรงแรมคอนราดกรุงเทพฯ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินกรุงเทพฯ โรงแรมริชมอนด์ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟีนิกซ์สีลม โรงแรมฮิลตันพัทยา โรงแรมรอยัลเบญจา โรงแรมเทมส์วัลลีย์เขาใหญ่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพฯ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลทินัมประตูน้ำ โรงแรมพันวาบีชรีสอร์ทภูเก็ต โรงแรมเชอราตันพัทยารีสอร์ท โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ โรงแรมเดอะไลบรารี่เกาะสมุย โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกท โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพฯ โรงแรมพูลแมนกรุงเทพฯแกรนด์สุขุมวิท โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง โรงแรมเรดิสันบลู โรงแรมเรเนซองส์ โรงแรมแคนทารีเบย์ศรีราชา โรงแรมเอเชีย โรงแรมไมด้าทวารวดี โรงแรมรอยัลออคิด โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท โรงแรมดิโอกุระ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเเซ็นทารา โรงแรมคอนราด โรงแรมพลาซ่าแอทธินี โรงแรมเอสเคป โรงแรมแกรนด์ไชน่า โรงแรมฮอลิเดย์อินน์พัทยา โรงแรมเมอร์เคียว โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โรงแรมแคนทารีกบินทร์บุรี

โรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนในเครือสารสาสน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสอนศิลปะภรณสคูลออฟอาร์ท โรงเรียนจินดาพงศ์ โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนคนพิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกระทะเหล็ก โรงเรียนนานาชาติไบร์ตันคอลเลจกรุงเทพ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนกวดวิชาเอเลเวล โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โรงเรียนตชด.จ.ราชบุรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสาธิตม.รังสิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเบอร์นี่ โรงเรียนสอนภาษาแคลิฟอร์เนีย โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนดนตรีอเมริกันนอร์ธเวสต์ โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร โรงเรียนบ้านท่าอาจ โรงเรียนเทศบาล5 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์กรุงเทพฯ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรี

สำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานป.ป.ส. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานกปร. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานสลากฯ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานกสทช. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานก.พ. สำนักงานก.พ.ร. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการท่าเรือใหม่แห่งอู่ฮั่น สำนักงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกกพ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่4 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานก.ล.ต. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานตำรวจภูธรภาค7 สำนักงานสรรพสามิตชัยภูมิ สำนักงานป.ป.ช สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลชลเวช โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลสัตว์นนทรี โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพญาไท1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลธนบุรี2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์11 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพญาไท2อินเตอร์เนชันแนล โรงพยาบาลวัฒโนส โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลลานนาคุณแม่ยุคใหม่ โรงพยาบาลลานนาลดพุง โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬา โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลนนทเวชช่วยเนปาล โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ศูนย์

ศูนย์บริการนิสสันแม่ฮ่องสอน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ศูนย์คุณธรรม ศูนย์การค้าเออร์เบินสแควร์ ศูนย์บันดาลไทย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกม.มหิดล ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย ศูนย์บริการหาดใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานมข. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศูนย์การค้ามิลลี่มอลลี่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมoscc ศูนย์crdc ศูนย์สุขภาพเชตวัน ศูนย์สุขภาพตรัยญา ศูนย์ดวงตา ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์วิจัยทองคำ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง ศูนย์การค้าเดอะแจสวังหิน ศูนย์การค้าจังซีลอน ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ศูนย์tctc ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์พัฒนาเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง ศูนย์เรียนรู้การปลูกอ้อย ศูนย์วัณโรคยะลา ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศกาล

เทศกาลหน้ากากนานาชาติ เทศกาลลงทุนเปิดบัญชีหุ้น เทศกาลแห่งการเรียนรู้ เทศกาลอาหารเซี่ยงไฮ้ เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ เทศกาลอาหารเกาหลี เทศกาลสารทจีน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร๒๕๕๘ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลปลาแซลมอน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร เทศกาลกินเจ เทศกาลอาหารญี่ปุ่น เทศกาลหอยเป๋าฮื้อ เทศกาลวันแม่ เทศกาลโฟโต้บางกอก2015 เทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง เทศกาลปลอดภัย เทศกาลผ้าป่ามหากุศล เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เทศกาลคิคุโนะเซกกุ เทศกาลผลไม้สุราษฎร์ธานี เทศกาลหมูหัน เทศกาลโฟโต้บางกอก เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ เทศกาลงานวิวาห์ เทศกาลเบิกบานใจ เทศกาลลดสุดคุ้ม เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป เทศกาลภายนตร์นานาชาติเบอร์ลิน เทศกาลเมืองคานส์2015 เทศกาลกระท้อนหวาน เทศกาลเส้น เทศกาลภาพยนตร์ไทยในลอนดอน เทศกาลภาพยนตร์ไทย เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม เทศกาลวิสาขบูชา เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป2015 เทศกาลเงาะทุเรียน เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา เทศกาลดอกกระเจียวงาม เทศกาลทุเรียน เทศกาลผีตาโขน เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ เทศกาลซาลาเปา เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน เทศกาลลงทุนเปิดบัญชีหุ้นที่ธนาคาร เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์2015 เทศกาลของดีทั่วไทย

จังหวัด

จังหวัดสนุก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด จังหวัดชัยนาท จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแพร่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลำพูน จังหวัดไซตามะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามเกษตรกร จังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชุมพร จังหวัดอุบล จังหวัดหนองคาย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดที่คนไทยอยากไปเที่ยว จังหวัดลพบุรี

สมาคม

สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมจีเอสเอ็ม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมเวชสำอาง สมาคมอาหารและโรงแรม สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ สมาคมโฆษณาดิจิตัล สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมการขายตรงไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจกว๋องสิว สมาคมการตลาดฯ สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการตลาด สมาคมกีฬาขี่ม้า สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมเอซีทีไอ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมแพทย์ผิว สมาคมการขายตรง สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมวิทย์ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย

ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้าเออร์เบินสแควร์ ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ ศูนย์การค้ามิลลี่มอลลี่ ศูนย์การค้าเดอะแจสวังหิน ศูนย์การค้าจังซีลอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ต ศูนย์การค้าแอมพาร์คจุฬาฯ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารามอินทรา ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบริจาคโลหิต ศูนย์การค้าหัวหินinterfoodfestival ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คฉลองเทศกาลตรุษจีน ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่าแอนด์เมเจอร์นนทบุรี ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ศูนย์การค้าฟิวเจอพาร์ค ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้วันพ่อ ศูนย์การค้ามิลลี่มอลลี่เทรนดี้ ศูนย์การค้าเดอะไนน์วันพ่อ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คฯ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ศูนย์การค้าอมอรินีรามอินทรา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินทร์

เซ็นทรัล

เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกตบางใหญ่ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลเรสตอรองส์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี เซ็นทรัลชลบุรี เซ็นทรัล เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัลเครดิตคาร์ด เซ็นทรัลเวิลด์สกายบริดจ์ เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลสเตชัน เซ็นทรัลอิเกีย เซ็นทรัลลดราคา เซ็นทรัลพลาซาพระราม2 เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เซ็นทรัลพลาซาระยอง เซ็นทรัลกรุ๊ป เซ็นทรัลออนไลน์ เซ็นทรัลพลาซาชลบุรี เซ็นทรัลคาร์ด เซ็นทรัลห้างอันดับหนึ่ง เซ็นทรัลพลาซาลำปาง เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย เซ็นทรัลสงกรานต์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เซ็นทรัลเซนmidnightsale เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซาพระราม เซ็นทรัลชิดลมต้อนรับวันวาเลนไทน์ เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เซ็นทรัลพลาซาศาลายา เซ็นทรัลเดอะแบล็ค เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลคิดส์คลับ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เซ็นทรัลเอ็มบาสซีโว้กแฟชั่นส์ไนท์เอ้าท์ เซ็นทรัลเวสท์เกต เซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช