ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ททท.จับมือ NIA และ IAI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยด้วย SHA ? SafeT

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--ริทึ่ม บลิส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ (IAI) โดย นางศิริญา เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ SHA x SafeT พร้อมจับมือเปิดตัวแคมเปญ "ท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยด้วย SHA x SafeT" โดยมีวัตถุประสงค์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาคึกคักบนพื้นฐานความปลอดภัย เที่ยววิถีใหม่ New Normal

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันในโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยAmazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการ ท่องเที่ยวซึ่งผนวกกับมาตรการด้านสาธารณสุข ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น คนไทยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไปตามจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) อันจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีเครื่องมือและช่องทางในการสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการค้นหาสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

ททท. จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม SafeT เพื่อนำมาใช้กับมาตรฐาน SHA ในรูปแบบ Co-Creation “SHA x SafeT” โดยสถานประกอบการทั้ง 10 ประเภทที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะได้รับการปักหมุดในแผนที่บนแพลตฟอร์ม SafeT เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาและ เดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่างๆ ที่มีมาตรฐาน SHA”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยนี้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาด NIA ในฐานะหน่วยงาน ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติในการพัฒนาแพลตฟอร์ม SafeT เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป”

นางศิริญา เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ กล่าวว่า “สถาบันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SafeT ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยด้านสุขอนามัยขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยหยุดชะงักไป แม้ขณะนี้จะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ก็ยังมีความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งแพลตฟอร์ม SafeT เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เราจึงผนึกกำลังร่วมกับ ททท. จัดทำโครงการความร่วมมือ SHA x SafeT เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA เข้ากับแพลตฟอร์ม SafeT นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หรือไม่ เพื่อช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในสถานที่ท่องเที่ยวว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย”

“แพลตฟอร์ม SafeT เป็นแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ โดยแพลตฟอร์ม SafeT จะมีฟังก์ชัน SafeT Place ที่สามารถค้นหาได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปนั้นปลอดภัยหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และช่วยพลิกฟื้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง” นางศิริญา กล่าวเสริม

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวว่า “เกาะสมุยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังมีความวิตกกังวลเรื่องการติดเชื้อเป็น จำนวนมาก ทำให้เกาะสมุยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และตั้งแต่เดือนตุลาคมที่รัฐบาลจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) เกาะสมุยจึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาไว้พร้อมแล้วทั้งในด้านอุปกรณ์เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ป่วย การตรวจวัดอุณหภูมิประจำวัน เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของนักท่องเที่ยว และแพลตฟอร์ม SafeT เข้ามาตอบโจทย์ได้ในด้านระบบการช่วยป้องกันการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย และการแจ้งพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวได้”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง