ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกลประชารัฐ ในงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ชั้น G

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเน้นลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมีรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถเข้าแข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ในการเป็นเมืองต้นแบบ เมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าครบวงจรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศการค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการยกระดับศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัดโดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดปัตตานี

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีให้แพร่หลาย รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าการค้าให้จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมภายในงานงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม “Wonderful Pattani” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ จังหวัดปัตตานี อาหารทะเลสดๆ ผลไม้เด่นขึ้นชื่อ ทุเรียน ลองกอง ส้มโอปูโก ลูกหยียะรังผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมาย พบกับบรรยากาศเมืองปัตตานีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแห่งเมืองปัตตานีชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคใต้ และการมินิคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินตลอดงาน

ไม่ว่าจะเป็น เข้ม หัสวีร์ ,วิว วรรณรท, แหนม รณเดช, บิวพงค์พิพัฒน์, พลพล พลกองเส็ง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตสินค้าเด่นของจังหวัดปัตตานีพร้อมกิจกรรมช้อปสนุกลุ้นโชคทุก 300 บาทลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันตลอดการจัดงานและสร้อยคอทองคำ ณ วันสุดท้ายของการจัดงานกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของภายในงานได้ทุกวัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า จัดงานไอเดียเก๋ ฉลองครบรอบ 10 ปี "10th Anniversary Shopping Reality Show @Central Plaza Pinklao"

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า จัดงานไอเดียเก๋ ฉลองครบรอบ 10 ปี "10th Anniversary Shopping Reality Show @Central Plaza Pinklao" เป็นช้อปปิ้งเรียลลิตี้โชว์ พร้อมลดราคาสินค้ากระหน่ำครั้งยิ่งใหญ่ เอาใจนักช้อป บริษัท เซ็นท...

เซ็นทรัลพัฒนา ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "Central Plaza Fashion Summer the Andaman Spice"

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--โพลีพลัส พีอาร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ทุกสาขา ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "Central Plaza Fashion Summer the Andaman Spice" ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท...

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงรางวัลเกียรติยศ

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ กำหนดจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี กมล สุทธิสารสุนทร เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ ณ บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (ปิ่นเกล้าโบว์ล) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง