ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“บริษัทนำเที่ยว-ดีเด่น” รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้กับ นายอนันต์ เมืองทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ ผ่านการประเมิน : ประเภทกิจการ “บริษัทนำเที่ยว-ดีเด่น” ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 414 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ราย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นประธานในพิธิมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ด้วย

บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดธุรกิจการท่องเที่ยวด้าน Outbound ต่างประเทศ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาทุกท่าน ท่องเที่ยวทั่วโลกไป-กลับ รันเวย์ ทราเวล โทร. 0879764018, 0909717859 เว็บไซต์ http://www.runway-travelinter.com/

ซึ่งทางด้าน นายอนันต์ เมืองทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้กล่าวว่า... ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ รันเวย์ ทราเวล ในครั้งนี้อย่างมากนับเป็นเกียรติให้กับบริษัทของเรา ซึ่งมันจะส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความสบายใจและเกิดความเชื่อมันในการที่จะใช้บริการกับ รันเวย์ ทราเวล ต่อไปในอนาคตด้วย และแม้ว่า รันเวย์ ทราเวล ของเราในช่วงนี้จะยังปิดทำการ Outbound ต่างประเทศอยู่นั้น เพราะวิกฤตการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบัน สร้างความลำบากให้กับเราอย่างมาก แต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนา กลับกันเราพยายามที่จะสร้างมาตรฐานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้ว่างใจให้กับลูกค้าเกิดความสบายใจ     ตรงนี้ก็อยากจะวอนขอความช่วยเหลือกับทางผู้ใหญ่ทุกฝ่าย ช่วยเราในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Outbound ด้วย เพราะตั้งแต่ต้นปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย พวกเราลำบากมากลำบากจริงๆ บางบริษัทต้องปิดตัว ปลดพนักงาน ซ้ำร้ายกลายเป็นผู้ร้ายที่โดนสถาบันการเงินทวงหนี้ ก็อยากให้ทุกท่านช่วยเปิดเส้นทางกับสถาบันการเงินเปิดให้เราได้กู้เงินเพื่อมาหมุนเวียนสภาพคล่องในช่วงนี้ด้วย พอเรายื่นกู้เข้าไปที่สถาบันการเงิน ก็มีขอแม้ต่างๆนานา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากมาย สุดท้ายเราไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ฉะนั้นเราขอความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับ...

สำหรับ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเพื่อยื่นขอใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้าน Safety and Health Administration หรือ SHA จาก ททท. ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย

---สถานประกอบการ และบริการการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด   ---ต้องมีความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแผนการพัฒนาหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

---สุขอนามัยและสุขาภิบาลในสถานประกอบการและบริการการท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ บ้านพัก ร้านค้าของที่ระลึกและร้านอาหาร

---มีความสะดวกสบายความสะอาดและความปลอดภัยของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพของการขนส่งรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะและสายการบิน

---ความเชื่อมั่นในบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ในโอกาสนี้ ททท. จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 414 ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ภาครัฐยังคงเน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการทุกประเภทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม Preferred Destination อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง