ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ไปสู่อุทยาน 100 ปึ จุฬาฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม สู่สังคม ชุมชนยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา ฯ

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา ฯ (PMCU) ได้มีการวางแผนงานย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมมาประมาณ 2 ปีกว่าและประสานงานกับผู้ดูแลศาลเจ้ามาโดยตลอด โดยมีขั้นตอนการย้ายศาลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์สถาปัตย์สำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายศาลเจ้าทั้งหลังไปที่แห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และยังสนับสนุนด้านการศึกษาของคณะสถาปัตย์ โดยให้โอกาสแก่นิสิตเข้าร่วมสำรวจศาลเจ้าอีกด้วย

PMCU มีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด โดยยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามแก่ชุมชนและมีการจัดการที่ดีในทุกด้าน จึงได้ดำเนินงานมาอย่างระมัดระวัง

ทั้งนี้ทาง PMCU ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

จะทุบศาลทิ้งจริงหรือ?

“ไม่จริง”   PMCU ตระหนักและให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของศาลโดยการปรับปรุงและย้ายศาลอยู่ในการดูแลของนักอนุรักษ์และทีมก่อสร้างเชิงอนุรักษ์นิยมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หลักการดำเนินงานคำนึงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมพร้อมรักษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยมีที่ปรึกษาเป็นคณาจารย์ที่มีความรู้ที่ได้ศึกษาประวัติเจ้าแม่ทับทิมและสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนโดยเฉพาะศิลปะและสิ่งทรงคุณค่าจะถูกทำลายหรือไม่?

“ไม่ถูกทำลายอย่างแน่นอน” ขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์คือการสำรวจพื้นที่ของศาลเจ้าทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียด และมีความละเอียดอ่อนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ “ยกศาลเจ้าทั้งหลังไปยังพื้นที่แห่งใหม่” หรือหาแนวทางนำไปยังพื้นที่ใหม่ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด ซึ่งทีมวางแผนเข้าสำรวจพื้นที่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จึงมีการนำนั่งร้านไปเตรียมการลอกลายและสำรวจพื้นที่ดังที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้มีการแจ้งผู้ดูแลศาลเจ้าล่วงหน้าไว้แล้วจะย้ายศาลไปไกลจากชุมชนหรือ?

“ไม่ใช่ แต่จะย้ายศาลไปใกล้ชุมชน” ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ ติดถนนบรรทัดทอง มีความพร้อมในทุกด้านทั้งความปลอดภัย สะดวก สะอาด มีที่จอดรถ สถานที่เข้าถึงได้ง่ายมีพื้นที่รองรับการจัดแสดงประจำปีในบรรยากาศที่ดี รายล้อมด้วยชุมชน ร้านค้า ถือเป็นการสร้างสังคมชุมชนและสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง   ทั้งนี้ศาลเจ้าแม่เดิมตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางพื้นที่ลานจอดรถห่างออกมาจากตัวชุมชน เดินทางไม่สะดวกเท่าพื้นที่ใหม่ นอกจากนั้นตำแหน่งใหม่ของศาลเจ้ามีฮวงจุ้ยที่ดีโดยได้รับการแนะนำจากซินแสที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งกรุณาเดินทางมาจากฮ่องกง การปรับปรุงและย้ายศาลครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือที่ดีจากผู้ชำนาญหลายภาคส่วนเพื่อให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่มีความเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุดจะเอาที่ไปทำคอนโดหรู 1,800   ห้องขายหาสตางค์เยอะ ๆ หรือ?

“ไม่จริง” แผนพัฒนาพื้นที่นี้จัดให้เป็นหอพักสำหรับนิสิต 972 ห้องรองรับได้ 2,200 กว่าคน และบุคลากรและบุคคลทั่วไป 831 ห้องเนื่องจากที่พักของจุฬาฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถือเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาเพื่อให้มีการเดินทางในรอบนอกน้อยลงและลดผลกระทบด้านมลภาวะและจราจรที่เกิดขึ้น   ส่วนคณะกรรมการดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมนั้นได้ย้ายไปจัดตั้งศาลเจ้าแม่แห่งใหม่นานแล้วตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งศาลเจ้าใหม่อยู่บริเวณ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ PMCU จึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงเจตนาและความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อมิให้ผู้มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงสร้างข่าวอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหาย และขอเชิญชวนผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ทับทิมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันและสามารถมาสักการบูชาศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ พัฒนาเพื่อแผ่นดิน” ตอกย้ำจุดยืน รับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ พัฒนาเพื่อแผ่นดิน” เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม...

ร่วมใจ ร่วมสร้างกุศล ร่วมกินเจ เพื่อสุขภาพที่ดี ในงาน "เทศกาลกินเจ" ตลาดสวนหลวง ในวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2549

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ ผู้นำในการสืบทอดเทศกาลกินเจ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับผู้ค้าและชาวตลาดสวนหลวง กำหนดจัดงา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง