ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลังเครือข่ายจิตอาสา เชิญชวน เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--ชัยพีอาร์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับอำเภอภูกระดึง เครือข่ายจิตอาสา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ลูกหาบ ในอำเภอภูกระดึง จัดกิจกรรมรณรงค์ "เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติมากมายหลายแห่ง ทั้งทางทะเล ป่าไม้ น้ำตก และภูเขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ที่มีอากาศบนยอดภูหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางเข้ามาในอุทยานแห่งชาติยังมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วย

ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและป้องกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ต้องหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

"กิจกรรมในวันนี้ นอกจากเป้าหมายเรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยแล้ว ยังถือว่าเราได้สานต่อพระปณิธานตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ใจความว่า "พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปรียบเสมือนน้ำ ดังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างป่า" ซึ่งพระองค์ท่านหมายความว่าจะปลูกป่าให้มากที่สุด" นางสาววันทนากล่าว

กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ และผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม "เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ" ที่กรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลั่งไหลกันมาสัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงแห่งนี้ ไม่เพียงเท่านั้นกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นอำเภอภูกระดึงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ลูกหาบ ในอำเภอภูกระดึงจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ "เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ" เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านการกู้ชีพ กู้ภัย จากโรงพยาบาลภูกระดึง รวมทั้งการร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้รอบบริเวณปางกกค่า บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ก้าวสู่ กรมการท่องเที่ยว”

ด้วย บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดแถลงข่าว “จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ก้าวสู่ กรมการท่องเที่ยว” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อส่งเสริม...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง