ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--ภูเก็ตพัฒนาเมือง

นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนา จำกัด ร่วมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย จัดประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ป่าตอง

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ใจความสำคัญของ "กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง" คือ การเป็นเครื่องชี้ทิศทางและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองป่าตอง (New Platform for Patong Sustainability) เป็นทางเลือกรูปแบบการพัฒนาใหม่ (New Urban Development Platform) ในด้านนโยบายสาธารณะในการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองป่าตอง ที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงนามในการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยปรับเกณฑ์ Smart Growth ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านกายภาพเพื่อยกระดับเมืองป่าตองให้เป็นเมืองสีเขียว ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมต่อทางอากาศ ถนน ราง และทะเล เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงด้วยการเดิน และระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการนำกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองมาใช้คือ การเป็นหัวจักรขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมต่อโลก เชื่อมต่อผู้ที่เยี่ยมเยือนทั่วทุกภูมิภาค กระตุ้นและกระจายเศรษฐกิจด้วยพลังของการลงทุนท้องถิ่น สร้างความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน สงวนรักษาแหล่งน้ำ โครงข่ายธรรมชาติ พื้นที่ชายหาด พื้นที่ธรรมชาติป่าเขา และยกระดับฐานภาษีให้กับรัฐบาลในระยะยาว โดยค่าเป้าหมายของกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองแบ่งออกเป็น 6 ประการ ได้แก่

1. การพัฒนาเครือข่ายไมซ์ (MICE Industry): โดยจะเพิ่มศูนย์ประชุม 4 แห่ง ขนาด 75,000 ตร.ม. รับผู้มาเยือนได้ 5,000 คน/แห่ง รวม 30,000 คน/วัน เพิ่มกิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลร้อยละ 15 ต่อปี มีอัตราการจ้างงานของกลุ่มกิจการบริหารจัดการไมซ์ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของกิจการขนส่ง การเดินทาง และการประกันภัย

2. การยกระดับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy): เพิ่มการลงทุนในพื้นที่บริการ ศูนย์การค้า และพื้นที่ค้าปลีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า เพิ่มอัตราการจ้างงานขึ้น 2 เท่า และเพิ่มความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีขึ้นร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ต้องเพิ่มศักยภาพในการลงทุน การวิจัย การพัฒนา การฝึกอบรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี

3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน (Housing): เพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเพิ่มการลงทุนไม่น้อยกว่า 20,000 ยูนิต ในช่วง 5 ปีแรก และจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000 ยูนิต ในช่วงแผน 10 ปี อีกทั้งยังจะจัดตั้งหน่วยงานในเทศบาลป่าตอง และรับผิดชอบด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Green Transportation): จะมีโครงข่ายทางเดินที่สามารถเชื่อมต่อทั่วทั้งเทศบาลให้ถนนริมชายหาดเป็นถนนแห่งการเดิน ในระยะ 5 ปี มีทางเดินเท้าครอบคลุมทั้งเขตเมือง ร้อยละ 100 ภายใน 5 ปี มีระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ถนนสาย 1 และสาย 2 ภายใน 5 ปี อีกทั้งยังเพิ่มความถี่ของรถขนส่งสาธารณะ 1 เท่าตัว จำนวน 4 เส้นทาง และเพิ่มคุณภาพของรถขนส่งสาธารณะในถนนสายสำคัญภายใน 5 ปี

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure): มีการออกแบบแผนแม่บทการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ออกแบบปรับปรุงลักษณะทางกายภาพคลองปากบาง ส่งเสริมการพัฒนาย่านเศรษฐกิจด้วยกิจการของชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่นันทนาการ และกิจกรรมทางน้ำ อีกทั้งยังมีแผนแม่บทพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานรองรับภัยพิบัติ

6. การปรับปรุง ฟื้นฟูเมือง PATONG MSD สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว Urban Revitalization: มีการออกแบบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางกิโลเมตรให้เป็น PATONG MICE Special Districts มีการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูที่ว่างสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและอาคารให้เอื้อต่อการพัฒนาศูนย์กลางไมซ์ นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ชุมชนกะหลิมให้เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และมีการจัดการขยะให้หายไปจากชายหาดป่าตองภายใน 5 ปี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ครบรอบ 50 ปี มจธ

นายประเสริฐ ประสิทธิพยงค์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเอสเนเจอร์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมงาน “5 ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรม มจธ.” เพื่อแนะผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์” เอสเนเจอร์”...

ผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือมุ่งสู่อันดามัน ร่วมรำลึกสึนามิที่ภูเก็ต

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--ททท. สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (Northern Handicrafts Manufactures And Exports Association) โดยการสนับสนุนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัด"โครงการล้านนาสู่อันดามัน" ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2548 ณ...

GOSSIP: กุญซือ TFD ร่วมใจบริจาคผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--โอเอซิส มีเดีย คุณอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในกุญซือใหญ่แห่ง TFD เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจประเภทที่รู้สึกมีส่วนร่วมต่อสังคม รวบรวมน้ำใจจากพรรคพวกเพื่อนฝูง ส่งข้าวหอมมะลิ 108 กระสอบ และบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง