ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดตัวหนังสือใหม่ พร้อมแนะแนวทางกำหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจการเปิดที่พักส่วนตัวให้เช่า ที่กำลังมีผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

หนังสือ At Home Around the World กล่าวถึงนโยบาย แนวโน้มตลาด และข้อมูลที่สนับสนุนว่าธุรกิจนี้ได้เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด

หนังสือ At Home Around the World รวบรวมข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธุรกิจการเปิดบ้านให้เช่าเติบโตขึ้นอย่างมาก และส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจทั่วโลก หนังสือรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยสำคัญ ซึ่งเผยให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจการเปิดบ้านให้เช่า มูลค่าและประโยชน์ที่เจ้าของบ้าน นักเดินทาง รวมถึงชุมชนน้อยใหญ่ได้รับจากธุรกิจนี้

หนังสือ At Home Around the World: The Short-Term Rentals Handbook for Guests, Hosts, Neighbors and Governments เป็นผลงานการเขียนของ มร. โรเบิร์ต โรเซ็นสไตน์ และ มร. ปีเตอร์ อัลเลน ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการเดินทางมาอย่างยาวนาน คู่มือสำหรับธุรกิจการให้เช่าที่พักระยะสั้นเล่มนี้ อธิบายว่าการเปิดบ้านให้เช่าเพื่อการพักผ่อนมอบรายได้ทางภาษีให้แก่เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางอย่างไร และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมรอง ตำแหน่งงานใหม่ๆ และเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจต่างๆในชุมชนอย่างไร

มร. โรเบิร์ต โรเซ็นสไตน์ กล่าวว่า "จากการพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้การสนับสนุนในพื้นที่จากทั่วโลก เราค้นพบว่ารัฐบาลยังขาดข้อมูลที่จะทำความเข้าใจและคาดการณ์ว่าธุรกิจการเปิดบ้านให้เช่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อเมืองของตนเอง เนื่องจากธุรกิจนี้ค่อนข้างใหม่ การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มารองรับจึงเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบ เราจึงอยากรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการณ์นี้ และบอกเล่าว่าการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จมีวิธีอย่างไร"

หนังสือเล่มนี้ระบุว่า เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้น 30% ต่อปี ขณะที่ธุรกิจการให้เช่าที่พักแบบดั้งเดิม ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโต 3% ต่อปี และภายในปีพ.ศ. 2568 เศรษฐกิจแบ่งปันจะเติบโตจนมีขนาดเท่าตลาดที่พักให้เช่าแบบดั้งเดิม* นอกจากนี้ยังมีการคะเนว่า รายได้รวมทั่วโลกจากอุตสาหกรรมเปิดบ้านให้เช่าเพียงอย่างเดียวจะสูงถึง 169 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อถึงสิ้นปีนี้** ซึ่งเป็นการเติบโตขึ้นประมาณ 2-4 เท่า และเป็นการเติบโตที่รวดเร็วเท่ากับเศรษฐกิจโลก***

ผู้เขียนยังกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งที่เป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกเกี่ยวกับธุรกิจนี้ แต่ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการเปิดบ้านให้เช่า นับแต่รายได้ทางภาษีของทั่วโลกซึ่งประมาณการณ์ไว้ที่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า การเกิดอุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับภาคส่วนนี้ นับแต่บริการทำความสะอาด บริการดูแลความปลอดภัย ไปจนถึงการชำระเงิน และแพลตฟอร์มสำหรับทำการตลาด แน่นอนว่าเมื่อเกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ การจ้างงานในตำแหน่งใหม่ๆก็ย่อมเกิดขึ้นตามมา ซึ่งหลายตำแหน่งงานจะเกิดขึ้นในชุมชนที่ที่พักให้เช่าตั้งอยู่

มร. ปีเตอร์ อัลเลน ยังกล่าวถึงข้อดีอีก 2 ข้อ คือ "ในช่วงที่มีงานอีเวนต์ต่างๆ ที่พักส่วนตัวให้เช่าจะช่วยเสริมให้มีบริการที่พักเพียงพอ ทั้งยังช่วยหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถรับมือกับจำนวนนักเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ และช่วยนำทรัพยากรต่างๆมาสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีรายงานที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบกับโรงแรมแล้ว นักเดินทางที่ใช้บริการที่พักส่วนตัวจะพักอาศัยอยู่นานขึ้น 25-50% ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการนำประโยชน์มาสู่เศรษฐกิจชุมชน"

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจโรงแรมจะหายไป การเติบโตของที่พักส่วนตัวให้เช่าจะดึงดูดคนให้เดินทางมากขึ้น และช่วยให้นักเดินทางเหล่านี้พักอยู่ได้นานขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างไปจากการจองที่พักแบบโรงแรม แน่นอนว่าเมื่อภาคส่วนใหม่นี้เติบโตขึ้นจนมีขนาดใหญ่ ตลาดก็ต้องปรับตัวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความเห็นไว้ว่า ตลาดการเดินทางโดยรวมจะขยายตัว และการเติบโตของธุรกิจที่พักส่วนตัวให้เช่าจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม บริษัทใหม่ๆ และตำหน่งงานใหม่ๆ

หนังสือเล่มนี้ยังพิจารณากฎระเบียบและนโยบายที่หลากหลายจากทั่วโลก ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วและที่ได้รับการเสนอให้บังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการออกกฎระเบียบที่สมเหตุสมผล ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยยึดหลักการ 4 ข้อต่อไปนี้

  • การตั้งข้อจำกัดที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ห้ามขาด
  • การลดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนที่พัก
  • การทำให้การเก็บภาษีเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรม
  • การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่พักในท้องถิ่น

คู่มือที่พักส่วนตัวให้เช่านี้เป็นหนังสือสำหรับทุกคน โดยสองบทแรกมีเนื้อหาสำหรับเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของและผู้เข้าพัก ไปจนถึงคำแนะนำที่ใช้ได้จริง

At Home Around the World มีจำหน่ายในรูปแบบหนังสือและ ebook ที่เว็บไซต์ Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถดูได้ที่ https://www.vacationrentalhandbook.com/

หมายเหตุ
* จากรายงาน Consumer Intelligence Series, The Sharing Economy- Price Waterhouse Cooper, 2014
** จากรายงาน Skift 2017 Market Analysis Report
*** จากรายงาน Home Away's 2017 Annual Summit

เกี่ยวกับผู้เขียน:

มร. โรเบิร์ต โรเซ็นสไตน์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Agoda Company Pte. Ltd. ยักษ์ใหญ่ด้านการจองการเดินทางออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Booking Holdings บริษัทการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านมูลค่าตลาด Rosenstein มุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนและการดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิกสำหรับ Booking Holdings ซึ่งเข้าซื้อกิจการของ Agoda ในปีพ.ศ. 2550 ทั้งยังเป็นเจ้าของ KAYAK, Priceline.com, Rentalcars.com, Booking.com, Rocketmiles และ OpenTable นอกจากนี้ Rosenstein ยังได้รับการจารึกชื่อลงในหอเกียรติยศของ Web of Travel (WIT) ในปีพ.ศ. 2560 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจนี้

มร. ปีเตอร์ อัลเลน เป็นกรรมการผู้จัดการของ Agoda Outside แผนกงานหนึ่งของ Agoda.com ที่ดูแลโครงการพัฒนาและกิจการสาธารณะ โดย Allen มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาในทวีปเอเชียด้านการเดินทางและท่องเที่ยว นอกจากนี้ Allen ยังเป็นที่ปรึกษาของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวของโลก (WTTC) และเคยสอนที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน วิทยาลัยโปโมนา มหาวิทยาลัยชิคาโก และวิทยาลัยธุรกิจนันยาง ประเทศสิงคโปร์ Allen มีผลงานเขียนมากมาย ทั้งยังสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจหลายแห่ง

เกี่ยวกับอโกด้า

อโกด้าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการจองที่พักออนไลน์ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก บริษัทสตาร์ทอัพนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 และขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก โดยให้บริการที่พักกว่า 2 ล้านแห่ง ใน 220 ประเทศ นำเสนอที่พักหลากหลาย เหมาะต่อการเดินทางทุกรูปแบบและทุกงบประมาณ นับแต่โรงแรมหรูหรา-ราคาประหยัด อพาร์ตเมนต์ บ้านพักส่วนตัว หรือวิลลา เป็นต้น

อโกด้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Booking Holdings Inc. (NasDaq BKNG) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และสำนักงานย่อยอีก 53 แห่ง ในเมืองใหญ่กว่า 30 ประเทศ พร้อมพนักงานกว่า 4,000 คน เว็บไซต์ Agoda.com และแอปพลิเคชั่นอโกด้า มีให้บริการในภาษาต่างๆ 38 ภาษา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมการตลาดฯ เปิดตัวหนังสือใหม่ ฮีโร่การตลาดพร้อมเปิดเสวนาพิเศษ "นักการตลาดชั้นเซียน :

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ สมาคมการตลาดฯ เปิดตัวหนังสือใหม่ ฮีโร่การตลาดพร้อมเปิดเสวนาพิเศษ "นักการตลาดชั้นเซียน : MARKETING HERO" ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ "ฮีโร่การตลาด" (MARKETING ...

ไนน์เอ็คธีน ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Pocket Book "เฉียด...ตาย สึนามิ" โดย ติ๊ก กลิ่นสี

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--ไนน์เอ็คธีน จากเหตุการณ์ธรณีภิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายใน 6 จังหวัดภาคใต้ และหนึ่งในผู้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวคือ คุณชาญณรงค์ ขันธีท้าว หรือคุณติ๊ก กลิ่น...

Egypt's Al Azhar Project Initiated by HH General Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum's Project: Al Azhar Online www.alazharonline.org

Priceless Islamic Manuscripts to be Made Available in Digital Format Online The most ambitious project of its kind, Al Azhar Online at www.alazharonline.org, aims to bring together Muslims around the world by creating a global informational centre which w...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง