ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา...ลุยงานหนักพร้อมรับ Moto GP ชูธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้ถึงมือประชาชนโดยตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในช่วงเวลานี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสนับสนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี รายการ "PTT Thailand Grand Prix 2018" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3 ปี) โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี อีก 7 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ 4) คณะอนุกรรมการฝ่ายคมนาคมและการขนส่ง 5) คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 6) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 7) คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อน การกระจายรายได้สู่พื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดอบรมชาวบ้านเพื่อให้บริการที่ดี อันเป็นการยกระดับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาที่พักเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผ่านกรมการท่องเที่ยว และสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานงาน Airbnb อบรมชาวบ้านเพื่อนำที่พัก 4 ห้อง ที่มีผู้เข้าพักรวม ไม่เกิน 20 คน และโฮมสเตย์ เข้าสู่เว็บไซต์ของ Airbnb เพื่อให้เพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึง พร้อมทั้งการจัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม Ask Me) เพื่อบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง (Street Food) เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผ่านกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ได้มีการประกาศเขตพื้นที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือชุมชน ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง และเตรียมประกาศเขตชุมชนบ้านสนวนนอก รวมทั้งจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดให้มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ผ่านกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์งาน Moto GP ทั้งในและต่างประเทศ และจัดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ในงาน Moto GP ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านการอำนวยความสะดวก กระทรวงฯ ได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ วนอุทยานเขากระโดง อ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก และเขื่อนลำนางรอง ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมปรับปรุงผิวทางจราจรเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ประสานงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้ง Free wifi บริเวณรอบๆ พื้นที่ จัดการแข่งขัน Moto GP

ปลัดพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ...ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน โมโต จีพี ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน รวมทั้งประสานผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดทำแพ็คเกจเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าชมรายการ Moto GP และเดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด โดยมีมาตรการภาษี สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นเครื่องมือในการจูงใจ

"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงาน Moto GP ในประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมให้บริการข้อมูลด้านการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ทั้งทางเครื่องบิน ทางรถไฟ และการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงข้อมูลการจราจร เส้นทางเข้า-ออกภายในงาน Moto GP และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงาน Moto GP ทั้งหมด นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่ www.thailandtourismdirectory.go.th/motogp ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน" ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเท...

ททท. จัดพิธีเปิด "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์"

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ จุฑามาส ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวเรือใหญ่ในการจัดงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์" รับรองงานสงกรานต์ปีนี้สนุกไม่แพ้ปีก่อนเป็นแน่ เพรา...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง