ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวนน้ำรามายณะพัทยาจัดงานฉลองสู่ ความสำเร็จอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สวนน้ำรามายณะ

สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานฉลองความสำเร็จสู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย และ อันดับ 12 ของโลก เผยเตรียมแผนลงทุนรองรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยวในไทย พร้อมขานรับนโยบายรัฐทุกรูปแบบ

โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จ จากการได้รับเลือกให้เป็นสวนน้ำ อันดับ 1 ที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในเอเชีย และครองอันดับที่ 12 ในระดับโลก จัดอันดับโดย TripAdvisor ในครั้งนี้

" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จังหวัดชลบุรีจะมีนักท่องเที่ ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปี 2560 หรือคิดเป็น 17.5 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ ยวกว่า 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติ 60% และคนไทย 40% โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ ยวในเมืองพัทยา, บางแสน และสัตหีบ โดยปัจจุบันตลาดท่องเที่ยวพั ทยาเราเน้นการเป็นแฟมิลี่เดสติ เนชั่น และสปอร์ตทัวริซึ่ม ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเมื องพัทยา จากเดิมที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นหลัก นอกจากนี้ ททท.ยังได้หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสวนน้ำรามายณะถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอันที่จะดึง

ดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาเยือนจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน "

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ยังมีปัจจัยบวกอีกหลายประการที่จะเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจโดยรวมของภาคตะวันออกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อาทิ การที่ ภาครัฐบาลได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนาพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรั บการขยายตัวด้านการท่องเที่ ยวอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 ปัจจุบันมีสายการบินต่างๆ เปิดให้บริการในรูปแบบเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีทั้งเส้นทางบินภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ หนานหนิง หนานชาง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น "

ด้านมร.สแตน บาดิคา ผู้บริหารสูงสุด สวนน้ำรามายณะ กล่าวว่า สวนน้ำรามายณะ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา บนเนื้อที่กว่า 106 ไร่ ท่ามกลางภูมิทัศน์อันสวยงามอย่างเขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค โดยใช้งบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ กว่า 7,500 คนต่อวัน พร้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสวนน้ำอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในประเทศไทยครองอันดับ 2 ในเอเชียและอันดับ 12 ในระดับโลกในปี 2561 โดยTripAdvisor ซึ่งถือเป็นสวนน้ำและ Attraction Park แห่งแรกและแห่งเดี ยวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี โดยเป็นการขยับอันดับจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลก

" สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเปิดดำเนินการนั้นถือว่าเป็นปีที่สวนน้ำรามายณะจะมีทิศ ทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยได้เร่งขยายฐานตลาดต่างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีน อินเดีย ฯลฯ โดยมีแผนจะเพิ่มความถี่ในการเดิ นสายโรดโชว์ต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนรุกตลาดในประเทศให้มากขึ้นเช่นกัน "

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและโปรโมชั่นให้ต่อเนื่อง เพื่อให้กลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ กับสมาชิกรายปีในอนาคตอันใกล้เรามีแผนที่ขยายการลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมถึงสรรค์สร้างกิจกรรมให้สามารถรอง รับทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนว โน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เตรียมปรับแผนให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็น แฟมิลี่เดสติเนชั่น โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มองค์กร, กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ รวมทั้งกลุ่มครอบครัว ให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทต่างๆนั้นทางสวนน้ำของเราสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ของสวนน้ำรามายณะนั้นจัดว่าเป็นสวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีฟังก์ ชั่นที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องและลูกค้ารายใหญ่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของการให้การบริการด้านอื่นๆ ทางสวนน้ำรามายณะยังมีการเปิดฝึกอบรมมินิไลฟ์การ์ดสำหรับเด็ก และหลักสูตรไลฟ์การ์ดเต็มรูปแบบสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรเอกชน โดยได้รับการรับรองจาก American Association Lifeguard อีกด้วย

สวนน้ำรามายณะ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมีไวท์วอเตอร์เวสต์ อินดัสทรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างสวนน้ำระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนน้ำ ซึ่งมีผลงานมาแล้วกว่า 4,000 โครงการทั่วโลก

สวนน้ำรามายณะ ได้ถูกออกแบบและตกแต่งภายในเน้นการบอกเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์

ภายในมีเครื่องเล่น และสไลด์เดอร์ ถึง 21 ชนิด รวมถึงพื้นที่สำหรับรองรับเด็ก 2 โซนขนาดใหญ่ รวมถึงสถานที่สำหรับการพักพ่อนโดยมีอาหารไทยและอาหารนานาชาติรวมถึงความบันเทิงต่างๆไว้คอยบริการ

สวนน้ำรามายณะสร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับโลก โดยใช้สไลเดอร์ที่มีคุณภาพสู งจากบริษัทไวท์วอเตอร์ เวสท์ ที่ประเทศแคนาดา พร้อมกันนี้บริษัทได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้น้ำในสวนน้ำมีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำดื่ม ซึ่งได้ มาจากแหล่งธรรมชาติรวมถึง

การใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสนุกสนานได้อย่างไร้กังวล

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของสวนน้ำ รามายณะ ได้ที่นี่ https://www.ramayanawaterpark.co.th/news-promotion/ หรือโทร. (+66) 033 00 5929


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง