ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เวียตเจ็ทมุ่งขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ นำเทรนด์ธุรกิจการบิน ในปี 2018 พร้อมจ่ายปันผลสูงถึง 50%

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 เม.ย.--วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวียตเจ็ทประจำปี 2018 โดยคณะกรรมการบริษัทเวียตเจ็ทกรุ๊ป (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์: VJC) มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นกว่า 91.74% เข้าร่วมประชุม และมีการอนุมัติในประเด็นส่วนใหญ่ที่เสนอให้พิจาณาในที่ประชุมสามัญครั้งนี้

รายงานการดำเนินงานโดยนายลิว ดึก แข็ง กรรมการผู้จัดการสายการบินเวียตเจ็ท ในนามของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ระบุว่าบริษัทประสบความสำเร็จทุกด้านในปี 2017 ที่ผ่านมา

ความสำเร็จของเวียตเจ็ทในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยการรับมอบเครื่องบินใหม่ 17 ลำ หนึ่งในนั้นเป็นเครื่องบินแอร์บัส A321 Neo ลำแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เวียตเจ็ทครองต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจการบินของภูมิภาค และมีอัตราความน่าเชื่อถือทางเทคนิคสูงถึง 99.66% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฝูงบินรุ่นแอร์บัส A320/321

ด้วยการขยายเส้นทางบินภายในประเทศเวียดนาม รวมถึงจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในแถบเอเชียเหนือ ทำให้เวียตเจ็ทเป็นผู้ดำเนินงาน 38 เส้นทางบินภายในประเทศเวียดนามและ 44 เส้นทางบินระหว่างประเทศ เชื่อมโยงสู่มหานครและเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่าครึ่งของโลก สายการบินให้บริการเที่ยวบินอย่างปลอดภัยแล้วกว่า 98,805 เที่ยวบิน ด้วยจำนวนผู้โดยสารราว 17.11 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ราว 22%

นอกเหนือจากจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนเที่ยวบินก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน ทำให้เวียตเจ็ทสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างดี โดยงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีของปี 2017 ระบุว่าเวียตเจ็ทมีรายได้ 42,303 พันล้านดอง (58.75 พันล้านบาท) โดยมีผลกำไรหลังหักภาษีที่ 5,073 พันล้านดอง (7.04 พันล้านบาท) โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่ 54% และ 73% ตามลำดับ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 11,356 ดอง (15.76 บาท)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวียตเจ็ทเข้าจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยคณะกรรมการบริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ และความโปร่งใสด้านข้อมูล

ผลการดำเนินธุรกิจที่เป็นบวก ทำให้คณะกรรมการบริษัทได้ยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติจากบรรดาผู้ถือหุ้นให้เพิ่มการจ่ายปันผลของปี 2017 จาก 50% เป็น 60% ซึ่งบริษัทจะจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินปันผล 30% และจะจ่ายเงินปันผลอีก 10% ในวันที่ 25 พฤษภาคม โดยอีก 20% จะจ่ายเป็นหุ้นปันผล

สำหรับปี 2018 บริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 50,970 พันล้านดอง (70.74 พันล้านบาท) และกำไร 5,800 พันล้านดอง (8.05 พันบ้านบาท) โดยรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ที่ 20.5% และ 10% ตามลำดับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติจากบรรดาผู้ถือหุ้นให้เพิ่มการจ่ายปันผลของปี 2018 อยู่ที่ 50%

ตลาดการบินของเวียดนามและเอเชียจะยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็งในปี 2018 เมื่อเศรษฐกิจมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา และรัฐบาลยังคงส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นภาคธุรกิจหลัก ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนสู่เวียดนาม ด้วยการขยายเส้นทางและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ทำให้เวียตเจ็ทกลายเป็นสายการบินข้ามพรหมแดนต้นแบบที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถในการแข่งขันงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบบัญชี (หน่วยดอลลาร์สหรัฐ โดยอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน)

จากข้อมูลงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีปี 2017 ของเวียตเจ็ทกรุ๊ป มีผลกำไรหลังหักภาษีที่ 230.63 ล้านดอลล่าร์ (7,286.76 ล้านบาท) รายได้สุทธิอยู่ที่ราว 1.92 พันล้านดอลลาร์ (60.66 พันล้านบาท) แสดงให้เห็นว่าผลกำไรเพิ่มขึ้น 150% จากที่เป้าไว้ในปี 2017 และเพิ่มขึ้น 103% ของปีที่ผ่านมา

การจัดสรรผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 230.59 ล้านดอลลาร์ เท่ากับเพิ่มขึ้น 103.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 และ 150% เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.52 ดอลลาร์ (15.80 บาท) เพิ่มขึ้น 73% จากปีที่ผ่านมา

ข้อมูลผลเงินกำไรก่อนการจัดสรร ของเวียตเจ็ทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2017 อยู่ที่ 264 ล้านดอลลาร์ (8,341.09 ล้านบาท) ซึ่งก่อนหน้านั้น บริษัทได้เพิ่มอัตราการจ่ายปันผลจาก 50% เป็น 60% โดยบริษัทได้จ่ายล่วงหน้าเป็นเงินปันผล 30% และวางแผนจะจ่ายอีก 30% ในรูปของหุ้นปันผล แต่ด้วยผลกำไรที่สูงขึ้นและเงินสดที่มีตามที่กล่าวในข้างต้น ทำให้คณะกรรมการบริษัทยื่นเรื่องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินปันผลอีก 10% โดยอีก 20% จะจ่ายเป็นหุ้นปันผล ซึ่งการจ่ายปันผลในอัตราสูงนี้ถือเป็นธรรมเนียมที่เวียตเจ็ทปฏิบัติมาอย่างยาวนาน

เกี่ยวกับ เวียตเจ็ทกรุ๊ป

สายการบินเวียตเจ็ท คือสายการบินในประเทศเวียดนามรายแรกซึ่งดำเนินธุรกิจสายการบินยุคใหม่ ซึ่งนอกจากบริการขนส่งผู้โดยสาร สายการบินเวียตเจ็ทยังใช้เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซใหม่ล่าสุด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ผู้บริโภค เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ หลังจากได้รับใบรับรองการบริหารความปลอดภัยของสายการบินจากไออาตาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 500 แบรนด์ชั้นนำของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2559 (Top 500 Brands in Asia 2016)โดย เนลเซน สถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก และได้รับรางวัล "สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Asian Low Cost Carrier)" ในงานประกาศผลรางวัล TTG Travel Awards 2015 ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการโหวตคะแนนเสียงของนักเดินทาง สำนักงานท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวในทวีปเอเชีย โดยสายการบินเวียตเจ็ทถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสายการบินที่มีการเติบโตบนเฟซบุ๊ครวดเร็วที่สุดของโลกโดย Socialbakers

ปัจจุบัน เวียตเจ็ทให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 และ A321 รวมมากกว่า 55 ลำ และดำเนินการบิน 385 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วกว่า 55 ล้านคน เปิดให้บริการ 82 เส้นทางในเวียดนามและทั่วภูมิภาค รวมถึงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา

สายการบินเวียตเจ็ทมีแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคต่อไปและได้เตรียมการทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยจำนวนมากจากบรรดาผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำระดับโลก

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของเวียตเจ็ทได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/vietjetthailand และทวิตเตอร์ @Vietjetvietnam ดูวีดีโอล่าสุดได้ที่ https://www.youtube.com/user/Vietjetvietnam


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พันธมิตรตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU กับ ดร. เจิ่น ดัค ซิง กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมผลักดันให้ธุรกิจร่วมทุนระหว่างไทย - เวียดนามเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน แ...

ภาพข่าว: กิมเอ็ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--กิมเอ็ง นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา เมื่อวันที...

บลจ.กสิกรไทย ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียม 3 กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 3 กองทุน จากเดิมที่ร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ประกอบด้วย กองทุนเปิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง