ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จีนประกาศปฏิญญาต้าหลี่ มุ่งขับเคลื่อนบริการต่อเครื่องข้ามสายการบิน พร้อมสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
ต้าหลี่, จีน--27 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ในการประชุม Yunnan Aviation & Tourism Conference ครั้งที่ 6 ณ เมืองต้าหลี่เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากกลุ่มท่าอากาศยานและบริษัทผู้ให้บริการ OTA ของจีนรวมกันทั้งสิ้น 13 ราย ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาต้าหลี่ (Dali Declaration) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบริการต่อเครื่องข้ามสายการบิน ยกระดับคุณภาพบริการการบินพลเรือน และร่วมสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่

ปฏิญญาต้าหลี่

1. พวกเรา ผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานและบริษัทผู้ให้บริการ OTA ได้เข้าร่วมการประชุม Dali Forum เมื่อวันที่ 26 เมษายน ณ เมืองต้าหลี่ ซึ่งได้มีการหารือในเรื่องการสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่ในอนาคต

2. เราเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในยุคดุลยภาพใหม่ (New Normal) ยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยปัจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจแต่ละตัวล้วนปรากฏแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

3. เราเล็งเห็นว่า วงการการบินในประเทศยังคงมีความต้องการแข็งแกร่ง ปริมาณงานของท่าอากาศยานยังคงเติบโตในระดับสูง ขณะที่การเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบุคคลทั่วไป

4. เราเล็งเห็นว่า ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในอุตสาหกรรมการบินในประเทศได้ปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้น โดยเราล้วนเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความก้าวหน้า ความปลอดภัยกับผลประโยชน์ และความปลอดภัยกับการดำเนินการตามปกติ

5. เราเล็งเห็นว่า โครงการริเริ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ "Sincere Service" และ "Building of Civil Aviation Service Quality System" ซึ่งดำเนินการโดยกรมการบินพลเรือนจีน (CAAC) มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมงานบริการ พร้อมยกระดับความพึงพอใจและการได้ประโยชน์ของสาธารณชนในบริการด้านการบิน

6. เราเล็งเห็นว่า เมื่อประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ท่าอากาศยานในภูมิภาคต่าง ๆ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมงานในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นบริการต่อเครื่องข้ามสายการบินและการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างฮับการบินรูปแบบใหม่ ทั้งยังนำไปสู่การสร้างกลุ่มท่าอากาศยานที่มีกรอบการดำเนินงานชัดเจน พร้อมด้วยเครือข่ายเส้นทางบินในประเทศที่สะดวกสบาย

7. เราเล็งเห็นว่า ระดับการพัฒนาของท่าอากาศยานในประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ของจีนยังคงมีความแตกต่างกันมาก โดยท่าอากาศยานเหล่านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า

8. เราเล็งเห็นว่า เมื่อท่าอากาศยานจีนมีการกำหนดมาตรฐานความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน มีการร่วมงานกันเพื่อยกระดับคุณภาพบริการนักเดินทาง พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์อันดีแก่นักเดินทางแล้ว แม้ท่าอากาศยานเหล่านี้มีทรัพยากรจำกัด แต่ก็จะสามารถเปิดโอกาสให้นักเดินทางเข้ารับบริการการบินพลเรือนได้ในจำนวนที่มากขึ้น แก้ไขจุดติดขัดในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ และปรับปรุงโหลดแฟกเตอร์ของสายการบิน

9. ปฏิญญาต้าหลี่จึงมีขึ้นในการประชุมครั้งนี้ โดยคณะผู้บริหารจัดการที่เข้าร่วมการประชุมได้ให้คำมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้:

1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยกระดับมาตรฐานงานบริการผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้น

1.1 เร่งสร้างจุดตรวจตราภาษีศุลกากรที่มีขั้นตอนการทำงานรวดเร็วตามท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยมีแผนเปิดเคลียร์ภาษีด้วยบอร์ดดิ้งพาสภายในปี 2562 และเคลียร์ภาษีด้วยเอกสารภายในปี 2563

1.2 เสริมศักยภาพของท่าอากาศยานในการติดตามสัมภาระ อำนวยความสะดวกแก่สายการบินในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IATA Resolution 753 ในปี 2561 และจัดตั้งระบบติดตามสถานะสัมภาระ

1.3 ยกระดับประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในการขนย้ายสัมภาระ ควมคุมดูแลเวลาขนย้ายสัมภาระของผู้โดยสารต่อเครื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนด MCT ของท่าอากาศยาน และทำให้มั่นใจว่าสัมภาระจะมาถึงเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยาน

2 ขับเคลื่อนการกำหนดมาตรฐานการต่อเครื่องข้ามสายการบิน (CAT)
2.1 ขับเคลื่อนการแบ่งปันข้อมูล CAT

2.2 รองรับขั้นตอนการเช็คอินทรู (through-check) สัมภาระ เมื่อผู้โดยสารต่อเครื่องข้ามสายการบิน

2.3 รองรับผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่องข้ามสายการบิน ในการพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสที่ท่าอากาศยานต้นทาง

2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต่อเครื่องข้ามสายการบินตลอดกระบวนการ
2.5 ร่นระยะเวลาต่อเครื่องบินขั้นต่ำ (MCT) ตามท่าอากาศยานต่าง ๆ
3 พัฒนางานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทุกฝ่ายจะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกัน ในการพัฒนางานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมจัดตั้งเครือข่ายงานบริการด้านการบินเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามขอบข่ายดังนี้:

4 แบ่งปันและเปิดการเข้าถึง

4.1 มุ่งมั่นให้กับการยกระดับคุณภาพงานบริการการบิน ส่งเสริมและควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมงานบริการ พร้อมสนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรกับฝ่ายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

4.2 มุ่งมั่นให้กับการยกระดับประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าอากาศยานและการสร้างฮับระดับภูมิภาค เสริมสร้างการประสานงาน และสนับสนุนการเปิดการเข้าถึงร่วมกัน

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180426/2116090-1

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระเป๋าแบบใหม่ที่คิง เพาเวอร์

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยาน หรือร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรีในเมืองสาขาอาคารมหาทุนพลาซ่าหรือสาขาอาคารเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ซื้อสินค้าอาหารบรรจุกล่อง (Package Food) ครบ 3,000 บาท รั...

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และชุดปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวฐานทัพเรือพังงา

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่จังหวัดชายทะเลด้านฝั่งทะเล อันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ทำให้ข้าราชการสังกัดฐานทัพเรือพังงาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ...

MMC SITTIPOL cordially invites to you to

Three top executives of Mitsubishi Motors Corporation (MMC) led by President and Chief Executive Officer Mr.Rolf Eckrodt are visiting Bangkok on January 15,2003. During their visit, Mr. Eckrodt will chair the "2003 New Year Press Conference" to announce M...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง