ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี 2561 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--สานฟ้า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย เปิดตัวโครงการ "เชียงราย แต้ แต้ ปี 2561" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างและตอกย้ำการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โดย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงราย, นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนางสาวจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าว

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการและทิศทางของแผนการนำเชียงรายสู่ความยั่งยืนว่า ในแผนวิสาหกิจ ททท. ปี 2560-2564 ได้กำหนดแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดย ททท. ได้พิจารณาเลือกจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2561 ปีที่ 2 ของโครงการนี้ ททท. ตั้งเป้าอัตรากาเติบโตรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 5% (เดือน ต.ค.-ธ.ค.60) เชียงรายมีอัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 8.24% คิดเป็น 6,917 ล้านบาท

สำหรับนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตัวแทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการเชียงราย แต้ แต้ มาตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มโครงการ ได้กล่าวว่าในฐานะเจ้าของบ้าน ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องจำนวนห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเพียงพอให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายและสามารถรองรับกลุ่ม MICE ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งจากทุกหน่วยงานในภาคเอกชน และนางสาวจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวบ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงของโครงการเชียงราย แต้ แต้ และความพร้อมของชุมชนปางห้าในการรับรองนักท่องเที่ยวว่า โครงการเชียงราย แต้ แต้ ของ ททท. นอกจากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้ว ยังมุ่งเน้นให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจกลับมาต่อยอดธุรกิจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาก ทำให้ชุมชนมีการรักษาวัฒนธรรมอันดีและปรับปรุงมาตรฐานการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

และในปีนี้ ททท. ได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารและกิจการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด"Chiang R A I" (เชียงราย) เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายได้ง่ายและลึกซึ้งขึ้น โดยดึงตัวอักษร R A I ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า Chiangrai เพื่อสื่อความหมายความเป็นเชียงราย เชื่องโยงเข้ากับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายของเชียงราย โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำและกลุ่มครอบครัว ให้รู้สึกว่าการมาเชียงรายในทุกๆครั้งจะได้รับประสบการณ์และความประทับใจครั้งใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม

เปิดตัวงานแถลงข่าวด้วยบรรยากาศความอบอุ่น ด้วยการพูดคุยประสบการณ์และความประทับใจในการพาครอบครัวท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจาก คุณธีรโรจน์ เกตุธีรโรจน์ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายครอบครัวจากเพจ "เที่ยวแบบกรู" โดยพิธีกรและกูรูผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว "คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร"

พร้อมการแสดงต้อนรับพื้นเมือง "บุปผาน่าชม" จากชาวไตหย่า บ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มชนชาวไท ที่มีถิ่นอาศัยเดิมในมณฑลยูนาน ประเทศจีน ซึ่งได้อพยพมาตั้งรกรากในจังหวัดเชียงราย ชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย การแสดงนี้ชาวไตหย่าใช้ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นการอวยพรให้ผู้มาเยือนมีความสุข ซึ่งในเนื้อเพลงจะมีคำว่า "อู่ดีจินหวาน" หมายถึงขอให้อยู่ดีมีสุข ส่วนอุปกรณ์ประกอบการแสดงนั้นจะใช้ตะกร้าด้วยไม้ไผ่เรียกว่าหยัง เพื่อใส่ดอกไม้โปรยแทนคำอวยพร

นอกจากนี้ภายในงานจัดโซนกิจกรรมแสดงวิถีชิวิตของชาวไตหย่า ได้แก่ การสาธิตการปักผ้าไตหย่า, การทำตุ๊กตาไตหย่า สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

รวมถึงโซนต้อนรับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานด้วยอาหารและเครื่องดื่มจากจังหวัดเชียงราย อาทิ ไส้อั่วจากร้านสุจินต์ หมูยอ, เครื่องดื่มชาและเครื่องดื่มสมุนไพร พร้อมเค้กชาเขียวแท้ๆ จากร้านสุวิรุฬห์ จังหวัดเชียงราย ปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยการจับแจกรางวัลพิเศษให้กับสื่อมวลชนภายในงานติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, Facebook Fanpage : Gonorththailand และ Line@chiangrai2018


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง