ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แอร์เอเชียจับมือ UNDP เปิดตัว 4 โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--สายการบินแอร์เอเชีย

สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme - UNDP) ร่วมลงนามเอ็มโอยู ประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัว 4 โครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในระดับสากล

ภายใต้กรอบความร่วมมือในการลงนามครั้งนี้ แอร์เอเชียและยูเอ็นดีพีจะร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย (Eastern Sarus Crane) โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันหรืออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Journey D)

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งเน้นการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่คนทั่วไป ผ่านโครงการย่อยอื่นๆ เช่น การเพ้นท์ลายเครื่องบินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยสายการบินแอร์เอเชียจะร่วมสนับสนุนและสร้างการรับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย ณ จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเพาะพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันหรืออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เน้นการพัฒนาบุคลากรของสายการบินแอร์เอเชียเพื่อให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว

นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังต้องการสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน Journey D โดยมอบองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับสมาชิกของชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ในโครงการนี้แอร์เอเชียทำงานกับชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนผาหมี จังหวัดเชียงราย และชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่า แอร์เอเชียตระหนักอยู่เสมอว่าการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนเป็นเรื่องทีจำเป็นในยุคปัจจุบัน เราดำเนินการวางกรอบแนวทางร่วมกับยูเอ็นดีพีเพื่อพัฒนาสังคมโลกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาว ผ่าน 4 โครงการหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่รอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แอร์เอเชียริเริ่มสร้างรากฐานให้กับโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจสายการบินและเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เราฝึกฝนพนักงานเกี่ยวกับการบริการผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษผ่านโครงการอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้เราได้นำสมาชิกชุมชนในโครงการ Journey D ทั่วประเทศเดินทางไปพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า ยูเอ็นดีพีมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแอร์เอเชียเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนี่คือตัวอย่างที่ดีของภาคธุรกิจที่สามารถมีส่วนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เราพัฒนาหาแนวทางนวัตกรรมในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังมองหาโอกาสอื่นๆทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในวันนี้ (20 ธันวาคม 2560) แอร์เอเชียประกาศความร่วมมือกับยูเอ็นดีพีเพื่อที่จะมุ่งหน้าในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และนางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการเสวนาพูดคุยถึงแผนการดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการ โดยมีตัวแทนของทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ตัวแทนโครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุรักษ์และศึกษา องค์การสวนสัตว์ ตัวแทนโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย คุณวรยุทธ กิจกูล รองประธานเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ตัวแทนโครงการอารยสถาปัตย์ และนายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ตัวแทนโครงการ Journey D

บรรยายใต้ภาพ (Photo 1)

(ซ้าย) นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ (ขวา) นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามเอ็มโอยูประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสักขีพยาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"กลับบ้านเฮา รักรออยู่" สวัสดีเหมาเครื่องบินแอร์ เอเชียให้ลูกค้ามีที่นั่งกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--เอไอเอส "กลับบ้านเฮา รักรออยู่"สวัสดีเหมาเครื่องบินแอร์ เอเชียให้ลูกค้ามีที่นั่งกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการเหมาเครื่องบินจำนวน 2,368 ที่นั่ง ใน 7 เส้นทางหลักของสายการบินแอร์ เอเชีย ได้แก่ ภูเก็ต , หาดใหญ่ , เชียงใหม่ , เชียงราย ...

กทม.เพิ่มงบค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม. เปิดเผยว่า ตามที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการต...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง