ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร จับมือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ยกระดับสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัยสู่นวัตกรรมสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ จังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน โดยมีนายวรนิติ์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอสินค้าต้นแบบ จากผลงานการวิจัย "การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย" โดยร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นำสินค้าพื้นเมืองที่โดดเด่นมาสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้ไปสู่ระดับประเทศและระดับชาติต่อไป

ในที่ประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล เปิดเผยว่า "งานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ และสินค้าที่ระลึกในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุโขทัย ออกมาเป็นสินค้าต้นแบบ จำนวน ๖ ชิ้น"

  • แบรนด์สินค้า โดยนำแนวความคิดเดิมที่เป็นความทรงจำของคนทั่วไป ได้แก่ ความหมายของสุโขทัย แปลว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข นำเสนอในรูปของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ พร้อมการใส่รูปเจดีย์สำคัญ ผสมผสานกับลักษณะเชิงนิเวศที่มีค้างคาวอาศัยอยู่บริเวณเขาหลวงและถ้ำเจ้าราม ตลอดจนผู้คนรู้จักค้างคาวสุโขทัยในนามมาสคอตของสโมสรสุโขทัย FC ชื่อว่าค้างคาวไฟ จึงนำรูปลักษณะของค้างคาวมาเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
  • ชามสังคโลกและกระบอกน้ำสังคโลกสุญญากาศ โดยการปรับรูปทรงแก้วกาแฟในลักษณะการผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นกระบอกน้ำสังคโลกสุญญากาศ สะดวกต่อการพกพา ทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นถ้วยใส่อาหารเข้าไมโครเวฟได้ ชุดชามสังคโลกในแบบพกพาหรือชุดอาหารปิกนิก
  • ชุดเครื่องเงินเครื่องทองสุโขทัย ประกอบด้วยสร้อยคอ ตุ้มหู กำไล และแหวน อันเกิดจากแนวคิดว่า นักท่องเที่ยวมีความหวังในประเพณีลอยกระทง ความสนใจในเรื่องราว ตำนาน ความเชื่อของนางนพมาศ จึงนำมาสู่รากฐานศิลปะที่มาจากลายดอกบัว ที่สืบเนื่องในลายจิตรกรรมและลายปูนปั้น จนค้นพบลายดอกบัวที่อยู่บนเครือเถาจากวัดศรีชุมและวัดนางพญาที่จังหวัดสุโขทัยนำมาสร้างเป็นชุดเครื่องเงินเครื่องทอง สะท้อนการยึดในหลักศาสนา การเข้าใจวัฏจักรและการเวียนว่ายตายเกิด สุดท้ายทางแห่งการหลุดพ้นคือ โลกุตระธรรมอันสูงสุดดังดอกบัวที่บานสะพรั่งเป็น ๘ กลีบ สะท้อนถึง มรรค ๘ ทางสู่การหลุดออกจากวัฏสงสาร กลายมาเป็นสุโขทัยที่สะท้อนคุณค่าและความทรงจำเกี่ยวกับที่มาของการทำกระทงดอกบังเพื่อเป็นพุทธบูชาของนางนพมาศ
  • ผ้าทอพื้นเมืองนาโน การพัฒนาเส้นใยผ้าพื้นเมืองสุโขทัยให้สามารถกันน้ำ กันแมลง และแสงยูวีตลอดจนเพิ่มมูลค่าผ้าทอ โดยการเคลือบสารนาโนบนผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเดิม เช่น ย่าม กระเป๋าถือและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกทั้งพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบสนองกลุ่มคนทำงาน และวัยรุ่น ด้วยการผสมผสานผ้าทอแบบไทยในเทรนด์แฟชั่นทศวรรษหน้า
  • บรรจุภัณฑ์ยาดมยานวดสมุนไพร ด้วยแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสุโขทัย และบ่งบอกคุณลักษณะของการเป็นยาสมุนไพรที่มาจากปราชญ์ท้องถิ่น จึงนำรูปลักษณ์ของขวดยาไทย ยาจีนแบบโบราณที่ผลิตด้วยเครื่องสังคโลก และมีลวดลายปลาคู่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหยิน หยาง มาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์สมุนไพร เช่น น้ำมันเหลือง เป็นต้น
  • บรรจุภัณฑ์ขนมโบราณสุโขทัย การพัฒนากล่องบรรจุขนมผิง ทองม้วน กล้วยอบเนย และหมี่กรอบ เป็นรูปตุ๊กตาชายหญิงแต่งกายในสมัยสุโขทัยพร้อมเกร็ดความรู้ ให้ความสวยงาม บอกเล่าวัฒนธรรมในอดีต ทั้งยังสร้างความร่วมสมัย ดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่สามารถนำชุดตุ๊กตากระดาษไปประดิษฐ์ต่อยอด เช่น นำไปประกอบฉากพร้อมเรื่องเล่ากลายเป็น pop-up ประวัติศาสตร์สังคมสมัยสุโขทัย, การ์ดที่ระลึก, นำไปติดสมุดหรือของที่ระลึกอื่น ๆ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธ-ตระกูล กล่าวทิ้งท้ายว่า "โครงการการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัยนับเป็นต้นแบบของการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสินค้าพื้นเมืองสู่สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนความโดดเด่นและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.นเรศวรจับมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นำร่อง ๙ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง สร้างมิติใหม่และโมเดลต้นแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์...

ทีทีแอนด์ที ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp"

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย์ฝึกอบรมและ ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะจัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp" เพื่อเป็นการกระตุ...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง