ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทย-ฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น จับมือเจ้าภาพการประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน+3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันนี้ (19 ก.ย. 2560) นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน +3 ประเทศ ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2017) ณ โรงแรม The Berkeley Hotel โดยมีผู้แทนเยาวชนด้านการท่องเที่ยวจากอาเซียน+3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสิ้น 67 คนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2560 ณ ประเทศไทย วันที่ 24-30 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมดังกล่าว เป็นกิจกรรมโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) รวมทั้ง เพื่อยกระดับการแข่งขันระหว่างเยาวชนอาเซียนบวกสามในด้านการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น

นายอนันต์ กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ การประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียนฯ มีหัวข้อการประชุม (Theme) "ASEAN Plus Three Youth for Competitive and Sustainable Tourism Development" เพื่อสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 - 2025) และเพื่อเฉลิมฉลอง World Tourism Day 2017 ภายใต้หัวข้อ (Theme) "Sustainable Tourism – a tool for development โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นผู้นำประเทศอาเซียนและเอเชียในด้านกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว จึงทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2) การพัฒนาด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) หรือ อุตสาหกรรมการจัดการประชุมซึ่งกำลังกลายเป็นที่นิยมในอาเซียนและทั่วโลก และเป็นการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมและการจัดการในภาคส่วนดังกล่าว โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นอกจากนี้ จะเป็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวนอกสถานที่ อาทิ ศึกษาดูงานการจัดการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนตลาดร้อยปีนางเลิ้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและมวยไทย ทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำริ "ชั่งหัวมัน" และร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบว่า ในปี 2561 ประเทศไทยประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว "AMAZING THAILAND TOURISM YEAR 2018" และประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "The 4th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism" และการประชุม "The Sport Accord Convention" โดยจะเห็นว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญและบทบาทเป็นอย่างมากในการเชื่อมโยงกิจกรรม วัฒนธรรม ชุมชน และกีฬาเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการพัฒนาและการกระจายรายได้ รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยคาดหวังว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศและภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตรียมประกาศใช้กฎกระทรวง มาตรฐานโรงแรมกับธุรกิจที่พักทุกประเภท

ททท. – สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวฯ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย - พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันจัดทำประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานโรงแรม เตรีมนำผลยกร่างประกาศเป็นกฎกระทรวง เพื่อใช้กับทุกธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ เซอร...

การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเท...

ททท.จัดพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. พิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งชาติกรุงเทพ ฯ ปี 2548 โดยมีบุคคลสำคัญในว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง