ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานทรัพย์สินฯ ปลื้มขวบปีที่ ๒ คนแห่ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์กว่าแสนคน พร้อมมอบของขวัญพิเศษในเดือนแห่งความรัก ซื้อบัตร ๑ ใบเข้าชมได้ ๒ ท่านตลอดเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๑:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มาร์เก็ต-คอมส์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มุ่งหวังให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย ได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปีที่ ๒) ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อาคารฯ ได้เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม โดยมีผู้สนใจเข้าชมรวมทั้งสิ้นกว่า ๑ แสน ๑ หมื่นราย ตรงตามเป้าหมายที่อาคารฯ ได้ตั้งไว้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องในเทศกาลแห่งความรัก มอบสิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่มาเป็นคู่ ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เพียง ๑ ใบ สามารถเข้าชมฯ ได้ ๒ ท่าน ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ (๑-๒๙ กุมภาพันธ์)

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีชื่อสอดห้องคล้องกัน ดังนี้ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ลือระบิลพระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม ดื่มด่ำย่านชุมชน เยี่ยมยลถิ่นกรุง เรืองรุ่งวิถีไทย และ ดวงใจปวงประชา ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่นำเสนอถึงความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างพระบรมมหาราชวัง สร้างบ้านสร้างเมือง และสร้างวัดคู่แผ่นดิน ตลอดจนการสร้างสรรค์มหรสพไทยอันทรงคุณค่า พระราชพิธีอันสง่างามและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและความเชื่อแบบไทย ดื่มด่ำกับความสวยงามของเวียงวัง วัดวา และบ้านเรือนในทุกยุคทุกสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมชื่นชมกับหัตถศิลป์อันเลืองชื่อของสิบสองชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านการเดินทางของตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น ที่จำลองหน้าตามาจากตัวท่านเอง ตื่นตาไปกับการนั่งเรือชมวิถีชีวิต ต่อด้วยนั่งรถรางชมเมืองบนถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกแห่งเมืองสยาม เดินชมร้านรวงในยุค ๖๐ ก่อนจะนั่งรถไฟฟ้า BTS กลับออกมาอย่างประทับใจ และซาบซึ้งกับเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง ๙ รัชกาล ผ่านการนำเสนอด้วยระบบแสง สี เสียง ที่สวยงาม สมจริง”

ทั้งนี้ ในการเข้าชมห้องจัดแสดงนั้น แบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่หนึ่ง ประกอบด้วย ๗ ห้องจัดแสดง ได้แก่ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ลือระบิลพระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม ดื่มด่ำย่านชุมชน และ เยี่ยมยลถิ่นกรุง โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าชมอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที สำหรับเส้นทางที่สอง ประกอบด้วย ๒ ห้องจัดแสดง ได้แก่ เรืองรุ่งวิถีไทย และ ดวงใจปวงประชา ซึ่งใช้ระยะเวลาเข้าชมอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยในวันอังคารถึงวันศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ทั้งคนไทยและต่างชาติ คนละ ๑๐๐ บาท เด็ก (สูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม.) นักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้พิการ ตลอดจนผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า ๖๐ ปีที่แสดงบัตรประชาชน) เข้าชมฟรี ทั้งนี้ บัตรเข้าชมราคา ๑๐๐ บาท ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือเลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้อาคารแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่บนถนนราชดำเนินกลาง ที่จะทำให้พวกเราคนไทยได้รู้จักและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และสามารถจุดประกายให้เยาวชน คนไทย ตระหนักเห็นถึงในความยิ่งใหญ่ของชาติ มรดกของแผ่นดินที่สืบทอดและพัฒนาผ่านบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจในการก่อร่าง สร้างความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาสืบสานต่อจนถึงปัจจุบัน และเมื่อก้าวเท้าออกไปจากอาคารฯ หัวใจของทุกคนจะพองโตด้วยความรักชาติ และภาคภูมิใจอย่างเปี่ยมล้นกับความเป็นคนไทย และรักพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์” นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓ หรือเข้าชมข้อมูลบริการและกิจกรรมต่างๆได้ ทาง www.nitasrattanakosin.com หรือสมัครเป็น Fanpage ได้ที่ www.facebook.com/nitasrattanakosin

วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์

เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี โดยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจในพระอัจฉริยภาพ ของพระองค์ สามารถรับชมได้ที่ ห้องดวงใจปวงประชา ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (เว้นวันจันทร์) เพื่อร่วมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมประชาสัมพันธ์
คุณสราวุธ บูรพาพัธ โทรศัพท์: 085 071 0071
คุณชัยกรณ์ รอดรัก โทรศัพท์: 089 655 3462
E-mail: rattanahall@gmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จิรายุและอุปถัมป์ ยิ้มรับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดให้บริการเข้าชม ๙ มีนาคมเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ซ้าย) ร่วมกับ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ขวา) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง