ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แควนตัส ประกาศผลกำไร สอดรับกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิค
แควนตัส ประกาศผลกำไร สอดรับกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

ปรับให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ เริ่ม 10 มิถุนายนนี้

ไฮไล้ท
 • สายการบิน แควนตัส ยังคงมีผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง
 • จำนวนของสมาชิกแควนตัส และเจ๊ทสตาร์ ฟรีเคว่น ฟลายเออร์ ยังเพิ่มขึ้นต่อไป
 • ผลประกอบการมีอัตราการเติบโต 6%
 • สัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายมีการปรับตัวดีขึ้น
 • เงินสดหมุนเวียนมีการปรับตัวดีขึ้น 5%
 • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานสำหรับสายการบิน แควนตัส ในเส้นทางบินนานาชาติ และสายการบิน เจ๊ทสตาร์ในภูมิภาคเอเชีย

แควนตัส กรุ๊ป ประกาศผลกำไรก่อนหักภาษีงบประมาณครึ่งปีแรกสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงิน 202 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (6,464 ล้านบาท) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 215 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (6,880 ล้านบาท) กำไรก่อนหักภาษีเป็นเงิน 58 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (1,856 ล้านบาท) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานเป็นผลกระทบจากการหยุดงานประท้วงของพนักงานบางส่วนในช่วงปีงบประมาณครึ่งปีแรกเป็นเงิน 194 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (6,208 ล้านบาท) รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงปีงบประมาณครึ่งปีแรกเป็นเงิน 2,200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (70,400 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 444 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (14,208 ล้านบาท) หรือ 26%

นอกจากนั้น แควนตัส กรุ๊ป ยังได้วางแผนในการดำเนินการเพื่อตอบรับกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจทั่วโลกและความท้าทายต่างๆ ที่ประดังเข้าหา รวมถึงวิกฤตด้านการเงินในยุโรป การเปลี่ยนเศรษฐกิจของออสเตรเลีย และความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการแข่งขัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งผลให้แควนตัสกรุ๊ปเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีอนาคตที่มั่นคง และทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นคุณค่าในระยะยาว โดยในการนี้รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในช่วงปีงบประมาณ 2554/2555 และ 2555/2556 เป็นเงิน 700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (22,400 ล้านบาท) การทบทวนเรื่องการซ่อมบำรุงของแควนตัสในประเทศออสเตรเลีย และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของแผนกโภชนาการและแผนกวิศวกรรม

มร.อลัน จอยส์ ประธานกรรมการบริหาร สายการบิน แควนตัส เปิดเผยว่า “ผลประกอบการในช่วงปีงบประมาณครึ่งปีแรกที่ประกาศออกมาเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าที่ผ่านมา จะประสบกับสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายหลายประการ นอกจากนั้น ผลจากการยุติการหยุดงานของพนักงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ แควนตัส กรุ๊ป ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเรา ขณะที่ผลข้อขัดแย้งค่อนข้างรุนแรง แต่ธุรกิจโดยรวมกลับมีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์ที่คับขัน เงินสดหมุนเวียนปรับตัวดีขึ้น รายได้จากการดำเนินงาน รายรับและค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ จำนวนสมาชิกแควนตัส และเจ๊ทสตาร์ ฟรีเคว่น ฟลายเออร์ที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยชดเชยด้านการเงินที่ได้รับผลกระทบของแควนตัสเป็นอย่างมาก”

มร.จอยส์ กล่าวต่อไปว่า “แควนตัส กรุ๊ป ได้ตัดสินในอย่างเด็ดเดี่ยวในการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั่วโลก ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน โดยเรามีกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากธุรกิจการบินภายในประเทศออสเตรเลียที่มีความแข็งแกร่ง การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในเส้นทางบินนานาชาติ และในด้านอื่นๆ อีกทั้งแควนตัส และเจ๊ทสตาร์ ฟรีเคว่น ฟลายเออร์ ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย”

“จากการผันผวนของเศรษฐกิจโลก การจัดการด้านการเงินอย่างมีระเบียบจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ณ วันนี้ แควนตัส กรุ๊ป ได้จัดเตรียมแผนงานไว้รองรับสถาานการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายของเราในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ยืนหยัดและประสบความสำเร็จในอนาคตได้”

การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานวิกฤตหนี้ในตลาดยุโรป และการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ช้าลงได้มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจการบินทั่วโลก ขณะเดียวน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีราคาสูง ประกอบกับ แควนตัส กรุ๊ป ประสบกับแรงกดดันจากการเติบโตของคู่แข่ง และค่าใช้จ่ายที่ต่างกันกับคู่แข่ง ตลอดจนถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผกผัน

ขณะที่สภาวะทางการเงินของแควนตัส กรุ๊ป มีความแข็งแกร่ง เนื่องจากมีเงินสดสำรอง และมีลำดับเครดิตในการลงทุน อย่างไรก็ตามต้องอาศัยปัจจัยการบริหารด้านการเงินอย่างมีระเบียบ และต้องเพิ่มประสิทธิผล ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนในปีงบประมาณ 2554/2555 จะลดลงไปอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (73,600 ล้านบาท) จากเดิม 2,500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (80,000 ล้านบาท) และปีงบประมาณ 2555/2556 จะลดลงไปอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (73,600 ล้านบาท) จากเดิม 2,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (89,600 ล้านบาท) โดยอาจจะมีการตัดทอนลดลงอีก ซึ่งจะแจ้งในช่วงปีงบประมาณ 2555/2556 ต่อไป

สำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายจะมาจากการลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องบิน การเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787-800 อันเนื่องมาจากผู้ผลิตเครื่องบินส่งช้า การลดอัตราการเติบโตในเส้นทางบินภายในประเทศ สอดคล้องกับการคาดการณ์ในระยะยาว และการลงทุนของสายการบินพรีเมี่ยมในเอเชีย ทั้งนี้ การประหยัดใช้จ่ายด้านทุนที่ตามมาจะมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านแผนงานของเครื่องบินของแควนตัส กรุ๊ป ทั้งนี้ แควนตัส กรุ๊ป จะจัดการด้านการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโต จัดการธุรกิจในช่วงเวลาที่ผันผวน ลำดับเครดิตในการลงทุน และทบทวนด้านเงินทุนที่เป็นไปได้ในอนาคต

ในการนี้ แควนตัส กรุ๊ป ได้ปรับเปลี่ยนเน็ตเวิร์คการบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาด และเส้นทางบิน โดย

 • เลิกให้บริการในเส้นทาง สิงคโปร์-มุมไบ และ โอ๊คแลนด์-ลอสแองเจลิส มีผลตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป นอกเหนือจากยกเลิกเส้นทางฮ่องกง-ลอนดอน และกรุงเทพฯ-ลอนดอน ที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีผลในเดือนมีนาคม 2555
 • เปลี่ยนเครื่องบินให้บริการทั้งในเส้นทางบินนานาชาติและเส้นทางบินภายในประเทศโดย เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ เปลี่ยนจากโบอิ้ง 747 เป็นแอร์บัส A330 เริ่ม 10 มิถุนายน 2555 เส้นทางซิดนีย์-เพิร์ท เปลี่ยนจาก โบอิ้ง 747 เป็นแอร์บัส A330 เริ่ม 6 พฤษภาคม 2555 และเส้นทางเมลเบิร์น-เพิร์ทฯ เปลี่ยนจากโบอิ้ง 747 เป็นแอร์บัส A330 เริ่ม 6 พฤษภาคม 2555
 • ในเส้นทางลอสแองเจลิส-นิวยอร์ก เริ่มตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2555 เปลี่ยนจากเครื่องบินแอร์บัส A330 เป็นโบอิ้ง 747 และซิดนีย์-โตเกียว เริ่ม 10 มิถุนายน 2555 โดยเครื่องบินแอร์บัส A330 ที่แต่เดิมให้บริการ 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จะเปลี่ยนเป็นโบอิ้ง 747 ให้บริการทุกวัน
 • ปลดระวางเครื่องบินโบอิ้ง 747 เพิ่มขึ้นอีก 2 ลำ นอกเหนือจากการประกาศปลดระวางเครื่องบินโบอิ้งจำนวน 4 ลำ ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2554

นอกจากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของแผนกวิศวกรรมและแผนกโภชนาการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองหน่วยงานมีการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแควนตัส กรุ๊ป ในระยะยาวโดย

 • มีกระบวนการในการศึกษาว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อลดปริมาณงานเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเครื่องบินใหม่ๆ
 • เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการซ่อมบำรุงด้วยการนำระบบสำหรับเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศมาใช้
 • การรวมตัวกันของแผนกวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในส่วนแผนกโภชนาการ จะมีการรวมกันโดยจะเน้นในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ที่ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน และเพิร์ท โดย

 • หากสัญญาเช่าแผนกโภชนาการใหม่ที่อะดิเล่ด์หมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2556 แควนตัสจะไม่ลงทุนต่อแต่ประการใด โดยจะพูดคุยกับพนักงานและหุ้นส่วนเกี่ยวกับอนาคตของแผนกโภชนาการใหม่ในอะดิเล่ด์
 • เจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายศูนย์โภชนาการหนึ่งในสองแห่งในซิดนีย์ (ริเวอร์ไซด์) และศูนย์โภชนาการที่แคนส์
 • เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใน คิว แคทเทอริ่ง (Q Catering) ที่บริสเบนก่อนที่จะย้ายไปยังศูนย์แห่งใหม่

นอกจากนั้น จะมีการรวมกันครั้งใหญ่ของงานด้านวางแผนของแผนกสนามบินมาอยู่รวมกันในซิดนีย์ ขณะที่ปัจจุบันแยกอยู่ในแต่ละสนามบิน

อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานอันสืบเนื่องมาจากการปลดระวางเครื่องบิน และการเปลี่ยนระบบการปฏิบัตงาน โดยแควนตัสจะช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงโอกาสการจ้างงานใหม่ การสมัครใจลาออก และการจ้างงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แควนตัสเตรียมบริการด้วยแอร์บัส A380 รวมเส้นทางกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--ธนบุรินทร์ เอเชียแปซิฟิก สายการบิน แควนตัสเตรียมเปิดหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์โลกการบินเตรียมให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัส A380 เครื่องบินยาวที่สุดในโลกและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้กว่า 500 คน มร. เจ๊ฟ ดิ๊กสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหา...

แควนตัส แอร์เวย์ กลายเป็นลูกค้าเครื่องบินบอมบาร์เดียร์ คิว400 รายที่ 12 หลังยืนยันการสั่งซื้อจำนวน 7 ลำวันนี้

โตรอนโต--(บิสิเนส ไวร์)--13 มกราคม 2548 บอมบาร์เดียร์ แอโรสเปซ (TSX:BBD.MV.A) ประกาศในวันนี้ว่า สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (Qantas Airways) ได้ยืนยันการสั่งซื้อเครื่องบินเทอร์โบความเร็วสูง บอมบาร์เดียร์ คิว 400 จำนวน 7 ลำ ในนามของสายการบินภายในภูมิภาค แควน...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง