ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ททท. เร่งดำเนินงานกู้วิกฤติแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มมาตรการเข้มข้นด้านการฟื้นฟู การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--ททท.

นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการ ททท. ได้แถลงแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะต่อไปภายหลังจากที่ ททท. ได้ดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในเบื้องต้น ททท.ได้จัดตั้งคณะทำงานในการจัดการกู้ภาวะวิกฤติรวม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานด้านการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการดำเนินงานควบคู่กันไปในลักษณะสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งงานทางด้านการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้น ในระยะสั้น มีการจัดส่งทีมสำรวจลงพื้นที่วิกฤต เพื่อประเมินความสูญเสีย รวมทั้งจัดกลุ่มพื้นที่สินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังสามารถเร่งดำเนินการส่งเสริมการตลาดได้ โดยสามารถจัดกลุ่มพื้นที่วิกฤตได้ 3 กลุ่ม ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ ได้แก่ พื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสุด และระดับกลาง ซึ่งต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างน้อย 1 ปี และ 3-6 เดือน ตามลำ ดับ รวมทั้งพื้นที่ที่สามารถเปิดให้บริการได้ ส่วนแผนการดำเนินการในระยะยาว มุ่งเน้นการปรับปรุงและจัดระเบียบการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) การจัดระเบียบสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเกิดการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การดำเนินการในด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับโลก การสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต การประสานงานในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหามาตรการอุดหนุนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในระยะสั้นมีความคืบหน้าในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ตามแนวคิด Save Andaman มุ่งกลยุทธ์การเผยแพร่สภาพพื้นที่ และความคืบหน้าการดำเนินการด้านการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตลาดในประเทศจะเน้นการร่วมมือกันในการคืนความสวยงามให้อันดามัน ส่วนตลาดต่างประเทศจะเน้นการนำเสนอภายใต้แนวคิด Andaman Smile สำหรับแผนระยะยาวมุ่งดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้คืนสู่ประเทศไทยและพื้นที่ฝั่งอันดามันในระดับเดิม โดยเชื่อมโยงสู่แคมเปญส่งเสริมตลาดในประเทศ "เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา" และแคมเปญ "Thailand Happiness on Earth" ของตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง Re launch พื้นที่ท่องเที่ยววิกฤติเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของพื้นที่ สำหรับงานด้านการส่งเสริมตลาดนั้น ในส่วนของตลาดต่างประเทศในระยะสั้นจะเพิ่มความเข้มข้นในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน การจัดโครงการรณรงค์กระตุ้นความต้องการเดินทาง และทำกิจกรรมกระตุ้นการขายเข้าสู่พื้นที่วิกฤต รวมทั้งเร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนำเที่ยวในตลาดให้หันกลับมาเสนอขายประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติโดยเร็ว ตลอดทั้งการเผยแพร่ข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกับภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวในแต่ละตลาดผ่านช่องทางการร่วมงานส่งเสริมการขายในต่างประเทศ สำหรับแผนในระยะยาว จะนำเสนอ Theme การตลาดใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน พร้อมสร้าง Gimmick เพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ตลอดทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวทั้งในลักษณะ Soft Sale และ Hard Sale ตามความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตลาด ขณะเดียวกัน ในส่วนของแผนงานส่งเสริมตลาดในประเทศ ในระยะสั้นจะนำผู้ประกอบการเข้าสำรวจพื้นที่ที่ยังสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดแพกเก็จพิเศษ เพื่อนำคนไทยที่สนใจเข้าร่วมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ประสบวิกฤติ ส่วนในระยะยาว จะผนวกการเสนอขายในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไป และการเสนอขายการท่องเที่ยวข้าม ภูมิภาคภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดประชุม สัมมนาในพื้นที่ในช่วง Green Season ตลอดจนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ (Event Marketing) อย่างไรก็ดี จากผลสำรวจของ ททท. ในเบื้องต้น พบว่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ยังคงสภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ บริเวณหาดไม้ขาว หาดในยาง รวมทั้งบริเวณตัวเมืองภูเก็ต ขณะที่จังหวัดกระบี่ บริเวณอ่าวนาง ก็สามารถฟื้นคืนสภาพขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเกาะแก่งบริเวณอ่าวพังงานั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบจากวิบัติภัยครั้งนี้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง สตูล และระนอง ได้รับผลกระทบไม่มากนัก

แหล่งข่าว กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.
โทร. 0-2250-5500 ต่อ 1555 - 1563
โทรสาร 0-2250-5681
Web Site :ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.tat.or.th/pr--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

งานเดียว เที่ยวที่ไหน... ก็คุ้ม

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนศกนี้ ไม่ควร พลาด เมื่อบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำกว่า 25 บริษัท จับมือกับการท่องเที่ยวออสเตรเลีย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น องค์การส...

พีเอ็มไอส่งคณะแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นยักษ์ที่จังหวัดอาเซะห์

จาการ์ต้า,31 ธ.ค.--เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ นับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิถล่มเมืองอาเซะห์และเมืองรอบๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น สำนักงานแห่งชาติของสภากาชาดอินโดนีเซีย (พีเอ็มไอ) ยังคงดำเนินการเคลื่อนย้าย, ปฐมพย...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง