ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

"สินวัฒนา" ผนึกกำลัง 5 พาร์ทเนอร์ ปลดล็อคเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยขยายสู่ตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--YDM Thailand

"สินวัฒนา" ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และคราวด์อินเวสติง รายแรกในเมืองไทย จับมือ 5 พันธมิตรสุดแกร่งในด้านต่างๆ ได้แก่ สถาบันทิวา, คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย), สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย, ไร้ท์แมน และ วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ ประกาศความพร้อมรุกธุรกิจระดมทุนมวลชนสาธารณะ (Crowdfunding) แบบเต็มสูบ หวังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการคุณภาพที่มีแผนธุรกิจชัดเจน และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดด้านเงินทุนให้กับองค์กรธุรกิจ ร่วมสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง กล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมไทยขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม แน่นอนว่าย่อมตามมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำและการแตกแยกทางสังคม การรวมตัวกันของ "สินวัฒนา" และ 5 พันธมิตร ต้องการสร้างการเปลี่ยน แปลงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ผ่านทาง "Crowdfunding" ซึ่งก็คือ ระบบทุนสมัยใหม่ หรือ "ทุนมหาชน" ซึ่งการให้บริการของสินวัฒนา นอกจากเราจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจที่ดีและแหล่งเงินทุนที่ดีมาเจอกันแล้ว เรายังใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ให้คนทำธุรกิจกับนักลงทุนทำงานร่วมกันได้อย่างโปร่งใส โดยมีการแชร์ข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ แบบ real time จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ ขยายตลาด โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจถดถอยที่ธุรกิจจำนวนมากต้องการความคล่องตัวในการระดมทุน

"ทั้งนี้เรายังมีการเชิญ 5 พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เข้ามาร่วมสร้าง Crowdfunding Investment Community ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับนักลงทุนที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเรา โดยในฝั่งภาคธุรกิจเราจะช่วยให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การรายงานผลประกอบการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ ในฝั่งของนักลงทุนเราก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของนักลงทุน และเรียนรู้การขับเคลื่อนทางสังคมผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ แบบ "Social Capitalism" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาว"

ด้าน นางสาวฮอง ซิน เควก (Hong Sin Kwek) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ก่อตั้ง สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการแพลต ฟอร์มเพื่อการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเป็นทางการ มุ่งหวังให้แพลตฟอร์ม Sinwattana Crowdfunding Portal เป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หรือเอ็นจีโอ ที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนทั้งรายบุคคล (Retail investor) และรายสถาบัน (Non-retail investor) ในทุกระยะของธุรกิจตั้งแต่ ideation, productization, commercialization, และintervention exit ในอนาคตเราจะให้บริการการระดมทุน Crowdfunding ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาค การระดมทุนเพื่อให้รางวัลตอบแทน การเสนอขายหุ้นแบบคราวด์ฟันดิง และการเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิง

คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Management Platform) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบคำนวณคะแนนเครดิต (Credit Scoring Engine) เพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผู้ลงทุนสามารถเห็นผลประกอบการในธุรกิจที่ลงทุนได้แบบเรียลไทม์นั้น

นางสาวผาณิต ชวชัยชนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า คิว เทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME และ MSME ในภูมิภาคเอเชียให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือสูงสุด ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมีแพลตฟอร์ม Artificial Intelligence Credit Scoring ที่สามารถ วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วย ซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ สามารถช่วยให้การระดมทุนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน

นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMC Thailand) ผู้สร้างหลักสูตรการรับรองที่ปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Certified Crowdfunding Consultant) เพื่อสร้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความชำนาญและฝึกฝน ประสบการณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางการระดมทุนยุคใหม่อย่างมั่นใจ

นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิงจะทำให้ประเทศไทย มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และช่วยเสริมศักยภาพของ ผู้ประกอบการในการระดมทุนให้สามารถเติบโตได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความ พร้อมให้กับ Ecosystem ของการระดมทุนอย่างมาก

ด้าน นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดกิจกรรมแบบ hybrid อีกหนึ่งพันธมิตรคนสำคัญ เผยว่าเพื่อให้การเติบโตของแพลตฟอร์ม Crowdfunding Investment Community มีความมั่นคงแข็งแกร่งในประเทศไทย ไร้ท์แมนมองว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ และไร้ท์แมนสามารถนำประสบการณ์ในการสร้างอีเว้นท์ทั้งออนไลน์และออนกราวน์ มาช่วยเชื่อมต่อนักลงทุน และผู้ประกอบการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เช่น การจัดให้มี Investment Club หรือการจัดกิจกรรมแนะนำ ธุรกิจที่ต้องการระดมทุน ให้ได้พบปะกับนักลงทุนจากเทคโนโลยีที่เรามีทั้งออนไลน์และออนกราวน์นั่นเอง

ด้านการทำตลาดดิจิทัล ได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง บริษัท วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ จำกัด โดย ซีอีโอของบริษัท นายธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวว่า วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำการตลาด จะเข้ามาช่วยตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจคราวด์ฟันดิงกับกลุ่มเป้าหมาย กระจายความรู้เรื่องการลงทุนอย่างปลอดภัยผ่าน Content Marketing และ Influencer Marketing พร้อมให้คำแนะนำธุรกิจที่เข้าระดมทุนในการด้านการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

พันธมิตรลำดับสุดท้ายที่เป็นหัวหอกหลักในการรวมตัวกันในครั้งนี้คือ สถาบันทิวา ซึ่งทำหน้าที่ริเริ่ม Joint Collaboration Sinwattana Crowdfunding ในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังสร้างระบบการลงทุนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทุนของ "มหาชน" เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจไทย ให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ นักลงทุน และ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของโครงการ ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.sinwattana.com/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมลิสา มหาพล มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006 พร้อมด้วย เจษฎา คงพันธุ์ และ ศรายุทธ ฮูเบ เอ็มไทยแลนด์ ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนรักษาทรัพยาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสม...

ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยเชิญชวนผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะในศูนย์บ่มเพาะ ฯ

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--Software Park Thailand ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เชิญชวนผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะในศูนย์บ่มเพาะ ฯ ท่านจะได้รับการดูแลอย่างไกล้ชิดจากทีมที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ด้านการด...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง