ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รายงาน CES 2020 Survey โดย CITE Research/Dassault Systemes เผยผู้บริโภคมองหาสินค้าและบริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ไม่พร้อมเสียเวลาคอย หากแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ และต้องคุ้มค่ากับข้อมูลส่วนตัวที่แลกไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--เอฟเอคิว
 • แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ร่วมกับ CITE Research สำรวจผู้บริโภคในสหรัฐฯ จีน และฝรั่งเศส 3,000 ราย ในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการที่ออกแบบมาตรงตามรสนิยมส่วนบุคคลของกลุ่มสินค้าเฮลท์แคร์ โมบิลิตี้ ค้าปลีก และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านและในเมือง
 • ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยากใช้สินค้าและบริการเฮลธ์แคร์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (personalization)มากที่สุด และต้องการให้ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้รองรับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกกันว่าเอไอ (Artificial Intelligence) 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน
 • ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเฉลี่ยมากขึ้น 25.3% หากสินค้าและบริการนั้นตรงกับความชอบส่วนบุคคล แต่ในทางกลับกันก็ยังคงคาดหวังถึงการประหยัดทรัพยากร
 • คนในเจนเนอเรชั่น X (Generation X), เจนเนอเรชั่นมิลเลนเนียล (Millennials) และ เจนเนอเรชั่น Z (Generation Z) ยินดีจ่ายเงินและแชร์ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่แบรนด์ต้องสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเรื่องเวลา และผลประโยชน์ทางการเงิน

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ เผย ผู้บริโภควัยรุ่นเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ไปสู่การพัฒนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังยินดีจ่ายเงินและแบ่งปันข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทวิจัยอิสระ CITE Research สำรวจประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส

ผลการศึกษาครั้งนี้เผยให้เห็นว่า ความแตกต่างของคนแต่ละเจนเนอเรชั่น พื้นเพของคนแต่ละภูมิภาค และความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมุมมองรสนิยมส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการกลุ่มโมบิลิตี้ เฮลธ์แคร์ ค้าปลีก และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านและเมือง รวมทั้งวิธีการให้นิยามของการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน และปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม อีกมุมมองหนึ่งที่ได้เห็นจากรายงานนี้คือ ผู้บริโภคเกือบทุกคนให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าและบริการกลุ่มเฮลธ์แคร์และความปลอดภัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อวิธีการรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้

ผลจากการสำรวจมีดังต่อไปนี้:
 • ผู้บริโภคต้องการสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ไม่พร้อมเสียเวลาคอย 83% ของผู้บริโภคคาดว่าสินค้าหรือบริการจะสามารถปรับให้เข้ากับการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเพียง 21% เท่านั้นที่จะพร้อมคอยเกินสี่วันในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
 • ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 25.3% สำหรับสินค้าและบริการที่ออกแบบตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ในทางกลับกัน พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนในรูปแบบของการประหยัดค่าใช้จ่ายลง 25.6% สำหรับการให้ข้อมูลของพวกเขา พวกเขายินดีมากกว่าที่จะจ่ายเพื่อเฮลธ์แคร์ที่ออกแบบตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ยินดีน้อยกว่าที่จะจ่ายสำหรับสินค้าและบริการในด้านค้าปลีก
 • อุตสาหกรรมมีโอกาสกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอย่างชัดเจน ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลแตกต่างกันไป โดยพบว่า กว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำหนดว่าเป็นสินค้าและบริการที่พวกเขากำหนดได้เองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และ 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าเป็นสินค้าและบริการที่พวกเขากำหนดในรายการซื้อได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสินค้าและบริการที่พัฒนามาจากข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้บริโภคมีความสนใจมากที่สุดในสินค้าและบริการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น แผนสุขภาพโดยอิงตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและระบบเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การหกล้ม
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลคือสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เช่น สินค้าและบริการที่แจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในบ้าน แจ้งเตือนอาชญากรรมตามจุดที่ผู้บริโภคอยู่และส่งตำแหน่งไปยังตำรวจในช่วงเวลาที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความความปลอดภัย
 • 96% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังพุ่งประเด็นความกังวลไปที่ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อแลกกับการได้ใช้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานของตนเอง โดยหกในสิบของผู้ตอบแบบสอบถามเต็มใจที่จะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 88% จะหยุดใช้บริการนั้นถ้าไม่มั่นใจถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ 68% จากผู้ตอบแบบสอบถาม มองว่าความต้องการใช้สินค้าและบริการจะนำไปสู่การปกป้องข้อมูล
 • เอไอ 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน มีความจำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง มองว่าการพัฒนา 5G เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเฮลธ์แคร์มากที่สุดรองจาก ธุรกิจค้าปลีก
 • คนต่างเจนเนอเรชั่นมีความคาดหวังต่อการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันไป กลุ่มเจเนอเรชั่น X กลุ่มมิลเลนเนียล และชาวเจนเนอเรชั่น Z ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่ดียิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เวลา และความคุ้มค่าของเงินที่ได้รับ มากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มไซเลน เจนเนอรชั่น (รุ่นคุณตาคุณยาย) โดยคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ราว 6% ให้ความสนใจกับสินค้าและบริการเฮลธ์แคร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการส่วนบุคคล 24% ของเจนเนอเรชั่น Z สนใจเกี่ยวกับโมบิลิตี้ ขณะที่ 21% ของชาวมิลเลนเนียลสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
 • ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากกว่า ผู้บริโภคชาวอเมริกันและฝรั่งเศส แต่ชาวอเมริกันกลับมีความคาดหวังสูงสุด ผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนใหญ่คาดว่าสินค้าและบริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลจะกลายเป็นเรื่องปกติในปี 2030 และยินดีที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว

ฟลอเรนซ์ เวอร์เซเลนซ์ รองประธานบริหารฝ่ายโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม การตลาด และกิจการระหว่างประเทศ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ กล่าวว่า "ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ในการตอบโจทย์แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังนั้นโซลูชั่นสำหรับผู้ผลิตในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการจำพวกนี้คือการรวบรวม วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนข้อมูล พร้อมคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วย ซึ่งแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สามารถช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายข้อนี้ได้ ตั้งแต่การคิดค้น ออกแบบ สร้างนวัตกรรมและผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลได้อย่างสูงในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด"

สื่อสังคมออนไลน์:

แบ่งปันสิ่งนี้ใน Twitter: ผลสำรวจล่าสุดจาก @Dassault3DS #CITEResearch เพื่อความเข้าใจโดยละเอียดในแง่มุมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศสเรื่องสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ โมบิลิตี้ ค้าปลีก และเมืองใหญ่ #3DEXPERIENCE #CES

คุณสามารถติดต่อ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ผ่านช่องทาง Twitter Facebook LinkedIn YouTube

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษา:

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ร่วมกับ บริษัทวิจัยอิสระ CITE Research จัดทำแบบสำรวจออนไลน์กับผู้บริโภคที่บรรลุนิติภาวะ 3,000 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายงานฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ Suzanne Moran ที่ suzanne.moran@3ds.com

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จะมีการสาธิตการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลที่บูธหมายเลข 4623 ที่งาน CES ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 ในเมือง Las Vegas

Dassault Systemes' 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product Lifecycle Management (PLM) solutions: http://www.3ds.com

เกี่ยวกับแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes)

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ คือบริษัท 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยโซลูชั่นระดับชั้นนำของโลกที่เปลี่ยนแปลงแนวทางการออกแบบ ผลิต และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ โซลูชั่นการประสานงานร่วมกันของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม ขยายความเป็นไปได้สำหรับโลกเสมือนจริงเพื่อปรับปรุงโลกแห่งความเป็นจริง บริษัทฯ มอบคุณค่าให้แก่ ลูกค้าองค์กรทุกขนาดกว่า 250,000 รายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3ds.com

3DEXPERIENCE, the Compass logo and the 3DS logo, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES and 3DEXCITE เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ หรือเป็นของบริษัทในเครือ ทั้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และหรือประเทศอื่นๆ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Dassault Systemes ประกาศเปิดตัวงาน SOLIDWORKS World 2017

เป็นงานประจำปีครั้งที่ 19 เพื่อประชาคมนักออกแบบและวิศวกรรม 3D โดยเฉพาะ วิทยากรที่โดดเด่นจะมีนักบินอวกาศหญิง Anoushed Ansari และนักอนาคตศาสตร์ Jason Silva ในงานจะมีการออกใบรับรองการทดสอบความสามารถแก่ให้ลูกค้า มีการฝึกอบรมแบบอินเตอร์แอคทีฟกว่า 200 บทเรียน...

Dassault Systemes Establishes New Paradigm in Automation Design and PLC Programming

DELMIA Automation V5R15 Gives Control Engineers a Collaborative, Virtual Environment to Design, Simulate, Validate and Optimize Automated Systems Dassault Systemes (Nasdaq:DASTY) (Euronext Paris: #13065, DSY.PA),today announced the availability of its new...

สถาบันพัฒนา SMEs จัดอบรม "เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs"

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สถาบันพัฒนา SMEs การโฆษณาสินค้าและบริการของธุรกิจ SMEs เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากธุรกิจ SMEs มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนจึงไม่สามารถทำก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง