ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จับมือร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิพระมหาไถ่ จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมโซลูชั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในสังคม ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์
  • "AI for Accessibility Hackathon 2019" กิจกรรมการแข่งขันระดมความคิดยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในสังคมผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI
  • ครั้งแรกกับการแข่งขันที่จัดขึ้นพร้อมกัน 8 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, เกาหลีใต้ และศรีลังกา ผ่านช่องทาง Microsoft Teams live event
  • ประเทศไทยได้ 3 ทีมเข้ารอบเพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงระดับ APAC ได้แก่ ไอเดียแปลภาษามือเพื่อช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการด้านยินจากทีม Next M, ไอเดียเกมสร้างงาน Job Portal Matching สำหรับผู้พิการออทิสติกจากทีม Tiny Soft และไอเดีย Windows AI Mobile Application ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา ใบหน้า ศรีษะของผู้ป่วยติดเตียงเพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนรอบตัวจากทีม Wonder World

บริษัท ไมโครซอฟท์ จับร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดการแข่งขัน "AI for Accessibility Hackathon" เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อหาโซลูชั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 400 คน จากทั่วทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

สำหรับในประเทศไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความสามารถและความสนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดมความคิดเสนอไอเดียเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในสังคม ผ่านการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน "AI for Accessibility Hackathon 2019" ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไมโครซอฟท์ ปะรเทศไทย โดย 3 สุดยอดไอเดียที่ได้รับเลือกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมประกวดในโครงการชิงทุน AI for Accessibility โดยไมโครซอฟท์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสานต่อไอเดียให้เกิดเป็นโซลูชั่นเพื่อช่วยผู้พิการได้อย่างแท้จริงต่อไป

การแข่งขัน "AI for Accessibility Hackathon 2019" ในประเทศไทย จัดขึ้นที่ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาโซลูชั่น เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคและลดความเหลื่อมล้ำทางการดำรงชีพของผู้พิการในสังคมผ่าน 3 หัวข้อพื้นฐานได้แก่

  • แอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างราบรื่นที่สุด และเพื่อให้ผู้พิการสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองหรือพึ่งพาผู้อื่นได้น้อยที่สุด
  • แอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการออทิสติก เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
  • แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไร้อุปสรรค

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "จากข้อมูลโดยองค์การสหประชาชาติพบว่า จำนวนผู้พิการ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมากกว่า 690 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, โรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรม AI for Accessibility Hackathon ที่จัดขึ้นนี้ เป็นการยืนยันถึงถึงพันธกิจของไมโครซอฟท์ในการสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ได้รับโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไปในสังคม โดยนำเอาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประโยชน์และความหลากหลายให้แก่กลุ่มผู้พิการทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารกับคนรอบตัว และสำคัญที่สุดคือโอกาสในการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นจริง"

โดยจากการแข่งขัน ทีมที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดไอเดียในการหาโซลูชั่นเพื่อกลุ่มผู้พิการ ได้แก่ ทีม Next M ที่ได้คิดค้นแอปพลิเคชันในการแปลภาษามือให้กลายเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนผ่านการนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับคนทั่วไปทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

สำหรับทีมต่อมาคือ ทีม Tiny Soft ที่ได้รับคัดเลือกจากผลงาน Windows AI Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยี AI มาใช้บนสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา สีหน้า และการขยับของศีรษะของผู้ป่วย โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถเชื่อมต่อได้กับ Wearable Device เพื่อช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การวัดค่าออกซิเจนในเลือด รวมถึงการวัดค่าอุณภูมิบนร่างกาย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้สวมใส่

ทีมสุดท้าย ได้แก่ ทีม Wonder World กับไอเดียแอปพลิเคชัน Jobs Portal ในรูปแบบของการเล่นเกมที่เข้าใจง่ายและใช้เวลาไม่นานเหมาะกับผู้พิการออทิสติก และใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจับคู่ให้ตรงกับอาชีพที่ผู้พิการถนัดผ่านแพลตฟอร์มหางานต่าง ๆ

คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ, อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า "ปัจจุบัน ผู้พิการในประเทศไทยมีจำนวนมากถึง 2 ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีผู้พิการในประเภทอื่น ๆ อาทิ พิการทางการได้ยิน พิการทางการมองเห็น และพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ และอื่น ๆ การช่วยให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปคือเป้าหมายหลักของกรมฯ และในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนอย่างไมโครซอฟท์ ตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาช่วยขจัดอุปสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม"

คุณมานพ เอี่ยมสะอาด, ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า "การส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิ โดยมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้พิการมาอย่างยาวนานเพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีนั่นจะสามารถช่วยสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนพิการได้ วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติจากทางไมโครซอฟท์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เชื่อแน่ว่าจะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างและสร้างโอกาสให้กับผู้พิการอีกหลายชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้แก่คนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระดับสังคมและระดับประเทศ โดยไมโครซอฟท์เองเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลก

เกี่ยวกับ ไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq "MSFT" @microsoft) เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฎิรูปด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ในโลกแห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วทุกมุมโลกได้บรรลุผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ มีความสะดวกทันสมัยและช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (https://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พม. จับมือ วธ. สาธิตบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการคนพิการทางสายตาและการได้ยิน

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ กับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่...

เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดงานแถลงข่าว "มหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติ เมืองพัทยา"

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มีความยินดีขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมกีฬาคนพิการนานาชาติ เมืองพัทยา" ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคน...

ภาพข่าว: MOBILE EXPERIENCE@BPC แห่งแรกของเอเชีย

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--ดีแทค นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, นายสันติ เมธาวิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโพสต์เพดบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน), มร.แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง