ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ออราเคิลเพิ่มฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจแบบเชื่อมต่อการทำงาน (Fusion ERP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์

เสริมประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์แบบองค์รวม ฐานข้อมูลอัตโนมัติ แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป และดัชนีชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว

ออราเคิล (Oracle) นำเสนอ Oracle Analytics for Applications ฟังก์ชั่นการทำงานเสริมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชั่นการวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจแบบเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ (Fusion ERP) เพื่อใช้ในขั้นตอนทางการเงินของบริษัท

โดย Oracle Analytics for Fusion ERP นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะด้านและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานธุรกิจ โดย Oracle Analytics for Fusion ERP ถูกพัฒนาบน Oracle Analytics Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในแพล็ตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุด และเสริมประสิทธิภาพโดย Oracle Autonomous Data Warehouse ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ทำให้ Oracle Analytics for Fusion ERP มอบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ Oracle ERP Cloud ซึ่งเป็นทั้งระบบท่อส่งข้อมูล แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป และดัชนีชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดแบบสำเร็จรูป และด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยตนเองซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของระบบ จะทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการตัดสินใจและได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมีความเที่ยงตรงในระดับสูง

"ลูกค้าของเราและอุตสาหกรรมนี้ กำลังต้องการระบบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมขององค์กร โดยต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันทรงประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย" ที.เค. อานันด์ รองประธานกรรมการอาวุโส ออราเคิล

อนาไลติคส์ กล่าว "ด้วยฟีเจอร์ Oracle Analytics for Applications ทำให้เราสามารถมอบข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยข้อมูลจะถูกส่งตรงจากสายการผลิตของพนักงานสู่ห้องกรรมการบริหารได้ทันที ทำให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างกระตือรือร้น ทั้งยังมีความสอดคล้องและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การเติบโต ทั้งในด้านยอดขายและรายได้สุทธิ"

Oracle Analytics for Fusion ERP จะมีทั้งแผงควบคุมและการนำเสนอข้อมูลซึ่ผ่านระบบ Oracle Analytics Cloud ที่เชื่อมต่อกับทุกส่วนขององค์กรและผสานดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) ของการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างภาพรวมของประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในอนาคต Oracle Analytics for Applications จะนำเสนอฟังก์ชั่นผสานการทำงานที่ครอบคลุมขึ้น รวมถึงคอนเทนท์สำเร็จรูปสำหรับแอปพลิเคชั่น Oracle Cloud อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM), ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience - CX) และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management - SCM)

Oracle Analytics for Applications ยังรวมความสามารถด้านระบบท่อส่งข้อมูลและคลังสินค้าที่บริหารโดยออราเคิล แบบจำลองข้อมูลสำเร็จรูป และประสบการณ์ผู้ใช้งานแบบบูรณาการ ที่ครอบคลุมทั้งการเข้าถึงข้อมูล การรายงานผล และแผงควบคุมระบบได้ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ใช้งาน การดำเนินงาน และขั้นตอนในธุรกิจ และด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านระบบคลาวด์แบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้ Oracle Analytics for Applications สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีรูปแบบเฉพาะได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถป้อนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกรวมเข้ากับข้อมูลบนระบบคลาวด์ของ Oracle ERP Cloud ได้อีกด้วย

"Oracle Analytics for Fusion ERP ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการนำเสนอฟังก์ชั่นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย" วิกรัม สิงห์วี หัวหน้าฝ่ายงาน Internal Business Systems ดร็อปบ็อกซ์ กล่าว "การบริการตนเองทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ ส่วนดัชนีชี้วัดผลงานสำเร็จรูปก็มอบความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงานให้กับเรา กล่าวได้ว่า Oracle Analytics for Fusion ERP สามารถมอบข้อมูลด้านการเงินเชิงลึกที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วของขั้นตอนการตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้งานของเราที่ปฏิบัติงานในด้านการเงิน"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฮิวเลตต์-แพคการ์ดฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "HP ProLiant Server : ประสานสองพลังหน่วยประมวลผลเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Dual-core Processor"

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ในสภาพปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารคือปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการแอพพลิเคชั่นของข้อมูลสำคัญ อาทิ ระบบฐานข้อมูล การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการวางแผนทรัพยากร จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุร...

บลจ.ทหารไทย จ่ายผลตอบแทนกองทุนตราสารหนี้ ธนภัทรฯ 1/51 สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก รวม 3 งวดจ่ายแล้ว 3 %

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--บลจ.ทหารไทย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในวันนี้ (18 เมษายน 48) บริษัทฯ จะมีการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิดธนภัทรตราสารหนี้คืนกำไร 1/51 งวดที่ 3 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุ...

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการปฏิบัติงานโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ณ พื้นที่รับผิดชอบของโครงการ จำนวน ๓ งาน ประกอบด้วยงานซ่อมแซมและ วางทุ่นผูกเรือป้องกันปะการัง ดำเน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง