ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซัมซุงจับมือยูเนสโก จัดแฮ็คคาธอน สร้างทักษะดิจิทัลสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ชูเทคโนโลยีช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และสร้างโอกาสทางการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ร่วมกับ องค์การยูเนสโก สำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดกิจกรรม "Hack Culture: กระเทาะเปลือกวัฒนธรรม: การแก้ปัญหาด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพสตรีและรักษาหัตถกรรมท้องถิ่น" (Hack Culture: Digital Solutions to Empower Women & Safeguard Traditional Crafts) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างซัมซุงและยูเนสโก ที่ต้องการเสริมพลังแก่สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานหัตถกรรม ด้วยทักษะดิจิทัลและทักษะการค้าขาย พร้อมทั้งส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาหัตถกรรม โดยกิจกรรมแฮ็คคาธอน (Hackathon) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาต้นแบบผลงานสื่อดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีช่วยบันทึกและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่น สร้างโอกาสทางการตลาดและการค้าให้กับสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ฯ นำทีมให้ความรู้โดยอาสาสมัครซัมซุง ผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรม และคณาจารย์จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจีเฮียน ยูน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (ประเทศเกาหลี)

เผยว่า "การเสริมพลังให้กับคนในสังคมผ่านการมอบความรู้ นวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลงาน เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก โดยซัมซุงได้มุ่งส่งเสริมการศึกษาให้สตรีและคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี 2553 กิจกรรม "Hack Culture: กระเทาะเปลือกวัฒนธรรม: การแก้ปัญหาด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพสตรีและรักษาหัตถกรรมท้องถิ่น" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung OneWeek ซึ่งเป็นโครงการที่ซัมซุงนำพนักงานอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มามอบความรู้แก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยในปีนี้พนักงานชาวเกาหลีร่วม 200 คน ได้กระจายตัวไปทำกิจกรรมอาสาสมัครเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ใน 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ กัมพูชา คาซัคสถาน อินโดนีเซีย ไทย เนปาล และฮังการี ซึ่งกิจกรรมในแต่ละประเทศจะมีลักษณะแตกต่างกัน ตามความต้องการและบริบทของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ซัมซุงและพนักงานยังต้องการสื่อให้สังคมรับรู้ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน"

"สำหรับในประเทศไทย ซัมซุงได้ร่วมมือกับยูเนสโก จัดงานแฮ็คคาธอนเพื่ออบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหัตถกรรมท้องถิ่นให้กับสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยปลดล็อคข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเธอแล้ว ซัมซุงยังหวังว่า ทักษะดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านภูมิปัญญาหัตถกรรมจากรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ ไปสู่เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นต่อรุ่น" นางสาวยูน กล่าวเสริม

ดร.ซุง บี แฮน์ หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งสามารถสร้างสรรค์และผลิตสินค้าหัตถกรรม โดยใช้วิธีสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมาแต่อดีต แต่ปัจจุบัน สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการลงสำรวจพื้นที่ของยูเนสโกพบว่า จังหวัดเชียงใหม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก ความอยู่รอดของทักษะงานฝีมือกำลังเสี่ยงที่จะสูญหายไปจากปัจจัยรอบด้านมากมาย เช่น การแข่งขันจากผู้ผลิตที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าที่ถูกและรวดเร็วกว่า รวมถึงคนรุ่นใหม่ในชนเผ่าที่ไม่มีความสนใจในการทำงานหัตถกรรม จึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือระหว่างซัมซุงและยูเนสโก ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวช่วยในการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าหัตถกรรม และช่วยให้ชนเผ่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"

นางสาวจงฮวี ปาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์การยูเนสโก กล่าวว่า "ยูเนสโกเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน และองค์กรฯ มีเป้าหมายในการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงเพศ รายได้ ภูมิลำเนา สัญชาติ สถานภาพความทุพพลภาพ และความแตกต่างด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวจนถึงปีพ.ศ. 2573 เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) สำหรับกิจกรรมแฮ็คคาธอนในครั้งนี้ ยูเนสโกมีความยินดีที่ได้เห็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปได้สำหรับทุกคน ยูเนสโกและซัมซุงจะร่วมกันสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมผ่านกิจกรรมแฮ็คคาธอนนี้"

นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เสริมว่า "นอกจากเทคโนโลยีจะสามารถช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแล้ว ยังสามารถเป็นส่วนสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ซัมซุงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน โดยกิจกรรม Hack Culture ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สตรีชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เข้ารับการอบรม สามารถนำทักษะจากแฮ็คคาธอน มาขยายผลต่อให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านดอยปุย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นราว 1,408 คน ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) และคนพื้นเมือง โดยพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนำพารายได้มาสู่ครอบครัวและชุมชน และเกิดการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน"

กิจกรรม "Hack Culture: กระเทาะเปลือกวัฒนธรรม: การแก้ปัญหาด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพสตรีและรักษาหัตถกรรมท้องถิ่น" จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี เป็นการเสริมพลังและสนับสนุนงานหัตถกรรมสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาร่วมหนึ่งสัปดาห์ สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและอาสาสมัครซัมซุงได้แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมแข่งขันพัฒนาต้นแบบผลงานสื่อดิจิทัล ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือเว็บไซต์อย่างง่าย เพื่อใช้บันทึกและถ่ายทอดเรื่องเล่ามรดกภูมิปัญญา รวมถึงเป็นช่องทางโฆษณาและขายสินค้า

ทั้งนี้ ท่านสื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าว และติดตามข่าวสารจากซัมซุงล่าสุดได้ที่ ห้องข่าวซัมซุง ประเทศไทย (Samsung Newsroom Thailand) https://news.samsung.com/th/

เกี่ยวกับ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยบริษัทได้สร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ แท็บเล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ ระบบเครือข่าย สารกึ่งตัวนำและ LED โซลูชั่น สำหรับข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถเยี่ยมชม Samsung Newsroom ได้ที่ news.samsung.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชีนเน่ เดินหน้ารุกตลาดอีกครั้ง ...

จากผลวิจัยต่างๆ ชี้ว่าสื่อดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีๆ เนื่องจากสื่อดิทัลเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ และก็ไม่ใช้เงินมาก ดังนั้นชีนเน่จึงเห็นว่าสื่อดิจิตอล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะขยายฐา...

กลุ่มแอกซ่าร่วมให้ทุนวิจัยบริหารมรดกโลก

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--กรุงไทย แอกซ่า กลุ่มแอกซ่าอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกด้วยการร่วมให้ทุนวิจัยบริหารมรดกโลก ซึ่งเป็นโครงการแรกของโลกในการอนุรักษ์และบริหารโครงการมรดกโลก โดยมีนักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 5 คนจากทั่วโลก มร.โคอิชิโร มัสสุอูระ เลขาธิการองค์การยูเนสโก (...

ไทยซัมซุง ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ซัมซุงเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ งานแถลงข่าว – ซัมซุงเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค วัน เดือน ปี: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 สถานที่: ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา (ลาดพร้าว) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ดิฉันใคร่ขอเรียน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง