ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจล. จับมือเอกชน เปิดตัวโครงการ ก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มสู่บุคลากรเอไอ ชู 3 ทักษะ โค้ดเดอร์ - มัลติมีเดีย - เกมมิฟิเคชั่น ทักษะแห่งอนาคตที่เจนอัลฟาต้องมี

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัวโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) การพัฒนาบุคลากรเอไอ (Generation AI) ให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ผ่าน 3 ทักษะสำคัญ คือ 1. ทักษะโค้ดเดอร์ – เมกเกอร์ การเขียนโค้ดในเชิงธุรกิจ 2. ทักษะมัลติมีเดีย การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 3. ทักษะเกมมิฟิเคชั่น การพัฒนาคนผ่านกระบวนการเกม พร้อมตั้งเป้าสร้างนวัตกรสัญชาติไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัว โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 6000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csc.kmitl.ac.th และ www.facebook.com/kmitlnews

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 5G นำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์ โดย สจล. ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัวโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล หรือ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) การพัฒนาบุคลากรเอไอ (Generation AI) ในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม พร้อมตั้งเป้าสร้างนวัตกรไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล โดยโครงการ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) เน้นการฝึกทักษะด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ นำร่องทั้งหมด 3 ทักษะ ได้แก่

1. ทักษะโค้ดเดอร์ – เมกเกอร์ (Coder – Maker) การฝึกทักษะด้านการเขียนโค้ด (Coding) บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (Maker) เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อัลกอริธึมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ การหาข้อบกพร่องของชุดคำสั่ง การเข้ารหัส เพื่อจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆ ตามต้องการ ขยายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสู่การสื่อสาร การเรียนรู้ค้นคว้า หรือความบันเทิง

2. ทักษะมัลติมีเดีย (Multimedia) การผสมผสานสื่อหลากหลายชนิด เช่น กราฟิคอาร์ต เสียง ภาพ แอนิเมชั่น เป็นต้น ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการพัฒนาระบบมัลติมีเดียให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ทักษะมัลติมีเดียจะช่วยพัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. ทักษะเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) การนำรูปแบบของเกมมากระตุ้นสร้างแรงจูงใจและประยุกต์ในการเรียนการสอน โดยกลไกของเกมจะดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรม การตรวจสอบ ปรับปรุง และการหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ตื่นเต้นกระบวนการเรียนการสอน และส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งทักษะเกมมิฟิเคชั่นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในเรื่อง กระบวนการสร้างทีม ตรรกะกระบวนการคิดและการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ยุค 5G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งในอนาคตอันใกล้คนไทยจะได้สัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมที่เกิดจากฝีมือบุคลากรภายในประเทศ เช่น การสร้างยานยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะ กระบวนการผลิตสินค้าโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตออฟติง (Internet of Things) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน (AI) การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR) บิ๊กดาต้าบนระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นต้น โดย สจล. ตั้งเป้าให้โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล หรือ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องให้นักศึกษาของสจล. ทุกชั้นปี ที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะ 3 ด้านดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัว โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล หรือ CMMG ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. https://csc.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kmitlnews


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง