ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที ประกาศพร้อมลงทุนเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย 5G ของประเทศไทย ประเดิม Infrastructure Sharing ทดสอบ 5G Testbed ของกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาสร้างความสำเร็จให้กับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--ทีโอที

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที และนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงโครงการทดสอบการใช้งาน 5G หรือ 5G Testbed ซึ่งทีโอที ได้รับความเชื่อมั่นจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการโครงการ 5G Testbed ในการขออนุญาตการทดสอบ5G ตลอดจนดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาศูนย์ทดสอบ5G โดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการร่วมผลักดันทดสอบการนำเทคโนโลยี5G เพื่อให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก 5G ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับการเปิดทดสอบการใช้งาน 5G Testbed ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในครั้งนี้ ทีโอที เป็นผู้ให้บริการ Infrastructure Sharing ประกอบด้วย ท่อ เสาโทรคมนาคม สายอากาศ และสถานีฐาน รวมถึงการยื่นเอกสารขอใช้งานคลื่นความถี่เพื่อทดลองทดสอบในคลื่น 5G ใน 3 ย่าน คือ ย่านความถี่mmWave 24.25 - 27.5 GHz (n258) และ 26.5 - 29.5 GHz (n257) ย่านความถี่ C–band 3.3 – 3.8 GHz (รวม Guard band) และย่านความถี่1800 MHz (ความถี่ 1845 – 1880 MHz และ1750 - 1785 MHz) จำนวน2x35 MHz ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรในปัจจุบัน ทั้งนี้ ระบบพื้นฐานโทรคมนาคมที่ ทีโอที ได้ดำเนินการติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย optical fiber จำนวนเส้นทางละ 12 core ติดตั้งที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ และติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที และนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการทดสอบการใช้งาน 5G Testbed ได้นำระบบ Infrastructure Sharing มาทดสอบใช้ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดที่กำลังพัฒนา โดยมีการใช้ Sharing ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งInfrastructure Sharing จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดตั้งสามารถขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมผู้ให้บริการรายใหม่ทั้งเล็กและใหญ่สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมได้มากขึ้น ลดการติดตั้งซ้ำซ้อน ลดรายจ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมและสร้างอาชีพได้ นอกจากนี้ บริการ 5G ใช้คลื่นความถี่ย่านสูง 26-28 GHz เป็นเหตุให้มีพื้นที่ให้บริการที่แคบกว่าการให้บริการด้วยคลื่นที่ใช้ในปัจจุบันถึง 40 เท่า จำเป็นต้องสร้างสถานีฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40-50 เท่า ซึ่ง Infrastructure Sharing นอกจากจะลดการลงทุนลดการติดตั้งซ้ำซ้อนของประเทศแล้ว ยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม โดย ทีโอที มีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย 5G ของประเทศ ทั้งด้านเงินทุน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ประสบการณ์ และบุคลากรที่พร้อมจะเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก 5G ในการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G จุดเด่นคือสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง และมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดบริการใหม่ๆ จำนวนมาก ซึ่ง ITU จัดออกเป็น3 ประเภทบริการ คือ

1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชีวิตแบบดิจิตอลและมุ่งเน้นไปที่บริการที่มีความต้องการแบนด์วิดท์สูงเช่นวิดีโอคมชัดสูง (HD), VR และ AR

2) การสื่อสารที่เชื่อถือได้มากและมีความหน่วงต่ำ(uRLLC) ใช้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิตอลที่มีความความอ่อนไหวต่อความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล เช่น การขับขี่อัตโนมัติ และ การบังคับรถทางไกล

3) การสื่อสารจำนวนมาก (mMTC) อาทิ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 12 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

ภาพข่าว: สมาคมจีเอสเอ็มโลกร่วมกับ กทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย กระตุ้นใบอนุญาต 3จี

สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมไร้สายระดับโลก ร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Affordable Mobile Broadband for All เพื่อกระตุ้นการออกใบอนุญาต 3จีในประเทศไทย ผู้ร่วมบรรยายประกอบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง