ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟูจิตสึเปิดตัว Zinrai for 365 Dashboard ปรับปรุงรูปแบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการทดลองใช้งานภาคสนามของพนักงานฟูจิตสึ 2,000 คน

ฟูจิตสึเปิดตัวบริการใหม่ "Fujitsu Workplace Innovation Zinrai for 365 Dashboard" ซึ่งจะรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เพื่อแสดงผลแนวโน้มของรูปแบบการทำงานร่วมกันและกระบวนการทางด้านธุรกิจ ฟูจิตสึได้เริ่มเปิดให้บริการใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน

ฟูจิตสึและไมโครซอฟท์ร่วมมือกันพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการปรับปรุงรูปแบบการทำงานตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี AI บริการใหม่นี้จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการทดลองใช้งานภายในองค์กรของพนักงานฟูจิตสึราว 2,000 คน และเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ของฟูจิตสึ นั่นคือ "Fujitsu Human Centric AI Zinrai" เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของแบบแผนการทำงานร่วมกันและกระบวนการธุรกิจจาก Microsoft 365 และแอพอื่นๆ บริการดังกล่าวจะจำแนกประเภทและแสดงผลแนวโน้มการทำงานร่วมกันและสไตล์การทำงานที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในองค์กร และรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบการทำงานที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น

ฟูจิตสึจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ AI

ความเป็นมา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน สร้างสรรค์วิธีการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต อย่างไรก็ดี ขณะที่การพัฒนานี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก็มีปัญหาท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน เช่น ใครกำลังทำงานอะไรและนานแค่ไหน และค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการตรวจวัดในเชิงปริมาณ รวมถึงมาตรการประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ฟูจิตสึและไมโครซอฟท์ได้ขยายความร่วมมือไปสู่เทคโนโลยี AI โดยร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยปรับปรุงรูปแบบการทำงานของบุคลากร โดยใช้บริการและเทคโนโลยี AI ของบริษัททั้งสอง

คุณลักษณะของบริการ

บริการนี้ใช้เทคโนโลยี Zinrai ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของ Fujitsu Laboratories สำหรับการประมวลผลความรู้และภาษาของมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของแบบแผนการทำงานร่วมกันและกระบวนการทางด้านธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทาง Microsoft Azure โดยใช้ Microsoft 365 และแอพอื่นๆ ข้อมูลที่ว่านี้ครอบคลุมถึงคำอธิบายข้อมูลอีเมลและปฏิทิน รวมไปถึงความสามารถในการแบ่งเลเยอร์ของข้อมูลองค์กร ข้อมูลแอดเดรสของผู้รับ/ผู้ส่ง หัวข้อ และประทับเวลา เพื่อแสดงถึงรูปแบบการใช้เวลาในการทำงานและการประสานงานร่วมกันของบุคลากร นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจว่าพนักงานใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละประเภท บริการนี้จะวิเคราะห์รายละเอียดของการดำเนินการจาก 3 มุม ได้แก่ "งาน" "เป้าหมาย" และ "หัวข้อ" และด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับ Microsoft Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลแบบอินเทอร์แอคทีฟของไมโครซอฟท์ บริการนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกดูได้จากหลายมุมมอง

ด้วยเหตุนี้ บริการดังกล่าวจึงช่วยให้เข้าใจปัญหาของการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งและเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผลในเชิงปริมาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างตรงจุด โดยอ้างอิงผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งมีการแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และการให้บริการอื่นๆ แล้ว ฟูจิตสึจะให้บริการสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับใช้บริการ ไปจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงรูปแบบการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ภาพรวมเกี่ยวกับการทดลองใช้งานภายในองค์กรของฟูจิตสึ

ฟูจิตสึได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาโซลูชั่น โดยเริ่มต้นการทดลองใช้งานภายในองค์กรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะจำแนกประเภทและแสดงผลข้อมูล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละวันโดยอาศัยเทคโนโลยี AI หรือกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือ ใช้เทคโนโลยี Zinrai AI เพื่อจำแนกรายละเอียดการดำเนินงานตามชนิดของงาน เป้าหมายของงาน และพนักงานที่ทำงานนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดที่ว่านี้ได้รับมาจากข้อมูลการใช้งานพีซีและข้อมูลจาก Microsoft 365 สำหรับพนักงานของฟูจิตสึราว 2,000 คน โซลูชั่นนี้แสดงให้เห็นว่าใครกำลังทำงานอะไรบ้าง แล้วสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และประเมินผลผ่านทางแดชบอร์ด

ในบรรดาออฟฟิศที่เข้าร่วมการทดลองใช้งาน ฟูจิตสึได้พยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประชุมที่จัดขึ้นบ่อยครั้งและรูปแบบการติดต่อสื่อสาร และสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวได้โดยเฉลี่ย 43 นาทีต่อวันต่อคน และโดยรวมแล้วพนักงานจะมีเวลาเพิ่มขึ้น 16% ในการทำงานสำคัญๆ ให้กับบริษัท รวมถึงการดำเนินการในด้านอื่นๆ

การพัฒนาในอนาคต

ในอนาคต ฟูจิตสึจะผนวกรวมบริการนี้เข้ากับ Microsoft Workplace Analytics ซึ่งจะวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเวลาและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพในการประชุมและการติดต่อสื่อสารในแต่ละวัน และส่งเสริมการปรับปรุงสไตล์การทำงานเพิ่มเติมในอนาคต

ภายในปี 2563 ฟูจิตสึตั้งเป้าที่จะพัฒนาธุรกิจมูลค่า 50,000 ล้านเยนผ่านทางบริการนี้ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะเปิดให้บริการนี้ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หลังจากที่เริ่มต้นให้บริการในญี่ปุ่นเป็นที่แรก

ความเห็นจาก เมกุมิ ชิมาสุ รองประธานอาวุโส หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การจัดการ กลุ่มธุรกิจโกลบอล ดิลิเวอรี่ บริษัท ฟูจิตสึ

"Zinrai for 365 Dashboard เป็นผลงานการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างฟูจิตสึและไมโครซอฟท์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินผลการทำงานในเชิงปริมาณและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เราจะจัดหาข้อมูลเชิงลึกและความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการทดลองใช้งานจริงภายในองค์กรของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงธุรกิจได้อย่างฉับไว และสนับสนุนรูปแบบการทำงานของพนักงานได้อย่างลงตัว ฟูจิตสึจะยังคงสานต่อความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต"

ความเห็นจาก สตีเว่น กุกเกนไฮเมอร์ รองประธานบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวบริการใหม่ Zinrai for 365 Dashboard ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และฟูจิตสึ โดยใช้ Microsoft Azure และ Microsoft 365 เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของลูกค้าองค์กร ด้วยการแสดงผลข้อมูลการทำงานและการแก้ไขปัญหา บริการนี้จะช่วยให้บุคลากรและองค์กรได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชั้นนำของญี่ปุ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการด้านเทคโนโลยี พนักงานของฟูจิตสึราว 140,000 คนให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราใช้ประสบการณ์ของเราและพลังของไอซีทีเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตร่วมกับพนักงานของเรา บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด (TSE: 6702) มีรายได้รวม 4.1 ล้านล้านเยน (39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.fujitsu.com/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

'MotoMomentum' Builds as Motorola Unveils First Wave of Mobile Handsets, ...

'MotoMomentum' Builds as Motorola Unveils First Wave of Mobile Handsets,Applications and Experiences for 2003 'HelloMoto' Ushers in 2003 With Wireless Innovations in Shanghai SHANGHAI, Jan. 9 -- PRNewswire / FirstCall / AsiaNet In an event steeped in symb...

GoManGo Wireless announces Plumtree Gadgets for Employee Benefits Programs

In today s challenging workplace, benefits programs are playing important roles in creating value for employees. GoManGo Wireless remote gadgets are being used to add value to company-employee relationship by offering quick access to information and disco...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง