ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Hipflat ขึ้นแท่นผู้นาเทคโนโลยีพร็อพเทค-บล็อกเชนในไทย ชูนวัตกรรรมฟังก์ชันตรวจสอบประกาศ (Verified Listings Feature) ดันความสาเร็จสู่ระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--แบรนด์นาว

ฮิพแฟลต (Hipflat) เว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ที่มีผู้ใช้งาน ทั้งผู้ซื้อและผู้เช่านับล้านรายในประเทศไทย ขึ้นแท่นผู้นำระดับแถวหน้า ดึงเทคโนโลยีบล็อกเชนสุดล้ำสร้าง "ฟังก์ชันตรวจสอบประกาศ" (Verified Listings Feature) ใหม่ล่าสุด พลิกโฉมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ระดับโลก

นายเดนิส เนมท์เซฟ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Hipflat เปิดเผยว่า "จากสเปกตรัมทั่วโลกพบว่า กว่า 90% ของประกาศออนไลน์บนเว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ มักมีข้อมูลที่ไม่อัพเดท ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือประกาศไม่ว่าง สร้างความสับสนเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของประกาศนั้นๆ และไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ผลที่ตามมาของตลาดอสังหาฯ ที่ไม่มีศักยภาพเหล่านี้ ทั้งในประเทศไทย ตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ก็คือความไม่น่าไว้วางใจและความไม่น่าเชื่อถือของประกาศอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์"

นอกจากนั้น ความกว้างขวาง หลากหลาย และการแข่งขันที่สูงของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาฯ ในประเทศไทย ยังเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม ดังนั้น ความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวจึงเท่ากับทา ให้ตลาดขาดความโปร่งใส ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเจ้าของ ผู้ซื้อ เจ้าของที่ดิน และผู้เช่า ในการทา ธุรกรรมที่ถูกต้อง และปัญหานี้ยังกระทบสภาพคล่องของตลาดอีกด้วย เนื่องจากตลาดไม่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ แม้ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยกา ลังไปได้ดีเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แต่หลายประเทศทั่วโลกก็ยังล้าหลังสหรัฐอเมริกาที่มีการควบคุมความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งประเทศที่เศรษฐกิจเจริญแล้วจา นวนมาก สามารถบรรลุความก้าวหน้าในความโปร่งใสและการเพิ่มสภาพคล่องได้โดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า "พร็อพเทค" (Proptech) หรือผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง

"อย่างไรก็ตาม จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ในประเทศไทย Hipflat ถือเป็นผู้นา ในการพัฒนาตลาดที่สา คัญนี้ โดยได้นา แนวคิด Domus Protocol ซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ผลักดันประเทศไทยไปสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ที่มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง"

นายเดนิส กล่าวเพิ่ม ในขณะที่เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในตลาด ทั้งปัญหาข้อมูลที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง และข้อมูลไม่ครบถ้วน ทา ให้เกิดความไม่โปร่งใสและส่งผลให้ตลาดไม่น่าไว้วางใจและไม่น่าเชื่อถือนั้น ฟังก์ชันตรวจสอบประกาศใหม่ล่าสุดของ Hipflat จะเป็นเครื่องมือสา คัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลอสังหาฯ จะได้รับการเพิ่มเติมและตรวจสอบโดยสมาชิก Hipflat อย่างเป็นอิสระในจา นวนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อนายหน้าโดยตรง หรือไปเยยี่ มชมอสังหาฯ ด้วยตนเอง ช่วยให้ประกาศอสังหาฯ ทั้งหมดได้รับการปรับปรุงความถูกต้อง และนาเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอน

ฟังก์ชันตรวจสอบประกาศของ Hipflat เป็นการใช้เทคโนโลยี Domus Protocol Blockchain มาเพื่อสร้างความชัดเจนและความถูกต้องมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดเช่า โดยการสร้างฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจา นวนมาก หรือ Crowd-Sourced โดยจะให้รางวัลแก่สมาชิกที่ร่วมให้ข้อมูลที่มีคุณภาพอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ล่าสุด Hipflat ยังได้ประกาศตัวเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ของเมืองไทย เพื่อเข้าร่วมกับ Facebook Marketplace ประเทศไทย ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยให้เช่า (Property for Rent) ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กเมื่อต้นเดือนที่ผ่าน และดึงดูดความเชื่อมั่นให้แก่วงการอสังหาฯ อย่างมาก

นายเดนิส กล่าวทิ้งท้ายว่า ฟังก์ชันตรวจสอบประกาศนั้น นับเป็นก้าวแรกในการสร้างแพลตฟอร์ม บล็อกเชน (Blockchain) ของ Hipflat ด้วยความที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งของ Hipflat คือการแผ่ขยายความสาเร็จในประเทศไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Domus Network อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่า ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จะได้รับข้อมูลจากประกาศที่ถูกต้อง ในขณะที่ผู้ขายสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ของตนได้เร็วขึ้นบนข้อเสนอที่ดีที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของ Hipflat บนเทคโนโลยีที่ทรงพลังอย่าง "พร็อพเทค"

เกี่ยวกับฮิพแฟลต (Hipflat)

เว็บไซต์ Hipflat (www.hipflat.co.th) ก่อตั้งเมื่อปี 2013 (พ.ศ. 2556) จดทะเบียนบริษัทในประเทศสิงคโปร์

และมีสา นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Hipflat เป็นผู้นา ด้านการบริการอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้

เชื่อมต่อระหว่างผู้สนใจซื้อ/เช่า ในอสังหาริมทรัพย์ (เพื่ออยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม) กับผู้ขาย/เจ้าของ อาทิ เจ้าของที่เป็นบุคคล, นายหน้า และเจ้าของโครงการ ณ ปัจจุบัน บนเว็บไซต์ Hipflat มีประกาศอสังหาริมทรัพย์จา นวน 340,000 ประกาศ จากนายหน้ากว่า 40,000 ราย, เจ้าของอสังหาริมทรัพย์, เจ้าของที่ดิน และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กว่า 55 % ของประกาศดังกล่าวได้ถูกปล่อยเช่า และอีก 45% สา หรับเพื่อการขาย เป็นระยะเวลามากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้คนใช้เวลารวมกันนับล้านชั่วโมงในการค้นหาที่พักเพื่อการเช่าและการซื้อผ่านเว็บไซต์ Hipflat และเข้าชมหน้าเว็บไซต์รวมกันแล้วกว่า 3.7 ล้านครั้งต่อเดือน Hipflat ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ VCs และ Business Angels ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก รวมถึง

500 Startups และบริษัทมหาชนจา กัด จากประเทศญี่ปุ่น 2 แห่ง คือ OPT (2389:JP) และ Aucfan (3674:JP)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง