ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดีป้า จับมือพันธมิตร ล้อมวงหารือ การใช้ดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ผลักดัน CodingThailand.org เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย Code.org , ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) , สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , Microbit.org และ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ล้อมวงพูดคุยในประเด็น "การใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" มุ่งสนับสนุนให้ "ดิจิทัล" เป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนดิจิทัล โดยผลักดันให้ www.CodingThailand.org เป็นโลกของการศึกษายุคดิจิทัลที่พร้อมพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลให้กับประเทศไทยในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าเข้าถึงเยาวชน จำนวน 6 ล้านราย และ ขยายผลต่อเนื่องกว่า 10 ล้านรายทั่วประเทศภายใน 3 ปี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า "โครงการ Coding Thailand เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงดีอี และ ดีป้า ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยดีป้า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม www.CodingThailand.org ในเฟสแรกไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีพันธมิตรที่เป็นต้นแบบหลักสูตรอย่าง Code.org องค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอมเริกา พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน อย่าง ไมโครซอฟท์ กูเกิล ซิสโก้ อักษรเอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ รวมถึงกลุ่มโรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยของเรา โดยระยะเวลาประมาณ 4 เดือนหลักจากเปิดตัว ดีป้า มุ่งสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน www.CodingThailand.org โดยมีผู้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มแล้วกว่า 6 แสนราย นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีการสร้างประสบการณ์ด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งมีน้องๆเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้การเป็น Coder และ Maker ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป และ กิจกรรมการแข่งขัน กว่า 2,600 ราย และ มีผู้ชมผ่านออนไลน์ในช่วงการจัดงานฯ อีกกว่า 60,040 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย ซึ่ง ดีป้า จะยังคงเดินหน้าผลักดันให้ Coding Thailand เป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล โดยตั้งเป้าเข้าถึงเยาวชนกว่า 6 ล้านรายในปี 2562 และขยายสู่ 10 ล้านรายภายใน 3 ปี"

"ในส่วนของการหารือความร่วมมือกันในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการจุดแข็งและประสบการณ์ของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ Coding Thailand เป็นต้นแบบของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในประเทศไทยที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในอนาคต โดยบทบาทสำคัญของดีป้าอย่างหนึ่งคือ ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับกำลังคนดิจิทัลของ ประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org ซึ่งจะมีกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงรุกโดยมุ่งมั่นในการ เข้าถึงโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,000 โรงเรียน หรือประมาณ 200,000 คน และยังมีรูปแบบกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง คือ Coding Thailand Online Quiz & Challenge กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้แบบสนุกๆ กับการแก้โจทย์ด้วยบล็อคโค้ด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.CodingThailand.org ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยตั้งเป้าผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 ราย ทั่วประเทศ"

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า "Code.org หนึ่งในพันธมิตรสำคัญจะมีบทบาทในการสนับสนุนเนื้อหาการเรียนรู้และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลก และถ่ายทอดประสบการณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนักเรียนกว่า 25 ล้านคน และ ครูราว 800,000 จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ได้เคยเรียนรู้บนแพลตฟอร์มของ Code.org สำหรับ Microbit.org ก็มีบทบาทสำคัญในการต่อยอดทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและโครงงาน ในกลุ่มเยาวชนและโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานด้านความคิด พัฒนาทักษะ และ กระบวนการทางความคิด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับดีป้าได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน CodingThailand.org สู่โรงเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบูรณาการการเรียนรู้จากแพลตฟอร์มสู่อุปกรณ์สมาร์ตดีไวซ์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม ขณะที่ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมจับมือใน กิจกรรม Hour of Code 2018 ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน สุดท้ายคือ อักษร เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Code.org ให้เป็น International Professional Development Partner จะร่วมสนับสนุนด้านหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทในประเทศไทย โดยการพูดคุยกันในวันนี้เพื่อการบูรณาการและกำหนดเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง