ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บีเอสเอณกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมวางนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ไปอีกขั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อัลลิสัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

บุคคลสำคัญจากภาครัฐและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ร่วมวางแผนปรับปรุงนโยบายด้านการป้องกันข้อมูล ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และคลาวด์ คอมพิวติ้ง รับยุคดิจิทัล

ในภาพ (จากซ้าย)

1.นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2.นายแกรี่ กาน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร (Compliance Programs) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ 3.นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4.นายจาเรด แร็คแลนด์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโยบาย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บีเอสเอ I กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ 5. นางสาววารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บีเอสเอ I กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์

บีเอสเอ?กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงขึ้นในวันนี้เพื่อพูดคุยประเด็นความท้าทายและข้อเสนอแนะให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกำลังเร่งปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฏระเบียบเพื่อเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยตัวแทนจากภาครัฐได้วางนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและการสร้างงาน

นายจาเรด แร็คแลนด์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนโยบาย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบีเอสเอ กล่าวว่า "บีเอสเอและสมาชิกได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนากรอบนโยบายระดับชาติและกฎหมายต่างๆ ซึ่งเรารับรู้ได้ถึงผลของนโยบายที่ได้รับการวางแผนมาอย่างดีต่อการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงอื่นๆ ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างกรอบนโยบายที่ดีที่สุดสำหรับประเด็นความปลอดภัยด้านไซเบอร์ไปจนถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ต่อไป"

การประชุมครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับกรอบนโยบายระดับชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีความยืดหยุ่นตามสมควร ในส่วนของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญของการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคและต้องไม่สร้างปัญหาต่อการส่งข้อมูลข้ามประเทศโดยไม่จำเป็น โดยประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในสังคมออนไลน์ และความจำเป็นในการออกกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตและเกิดการสร้างงานใหม่ๆ มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้พูดคุยถึงความจำเป็นของนโยบายความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่เข้มงวดและผ่านการพิจารณาด้านความเสี่ยง โดยนโยบายนั้นควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักปฏิบัติสากล เพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงทำให้ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัยมากขึ้น ในภาวะที่การคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น หากนโยบายในการรับมือไม่เข้มแข็งพอหรือมีการวางแผนอย่างไม่รอบคอบ อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ความร่วมมือที่มาจากการใช้นโยบายบนพื้นฐานเดียวกันและความยึดมั่นร่วมกันในการป้องกันความปลอดภัยจะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัลได้อย่างเต็มที่

ในการประชุม บีเอสเอยังได้เน้นถึงความพร้อมของประเทศไทยในด้านคลาวด์ ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยจากรายงาน "Global Cloud Computing Scorecard" ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นงานล่าสุดของรายงานฉบับเดียวของโลกที่ประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 19 จากทั้งหมด 24 ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านไอที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศไทยนั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้านยังต้องได้รับการปรับปรุงก็ตาม จากการที่คลาวด์คอมพิวติ้งกลายเป็นส่วนสำคัญต่อเป้าหมายการไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย นโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนี้จะทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก

"ตามแผนงานของประเทศในการสร้างระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใหม่ รวมถึงแพล็ตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และเพิ่มความปลอดภัยด้านไซเบอร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศไทยต้องยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งข้อมูลระหว่างประเทศอย่างไร้ขีดจำกัด การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ล้ำหน้า การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ที่แข็งแรง"นายจาเรด แร็กแลนด์ กล่าว "นักธุรกิจ รัฐบาล นักวิชาการ และผู้นำด้านการปกป้องประโยชน์สาธารณะ ต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้นโยบายและการปฏิบัติก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทั้งสังคมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่"

ข้อมูลเกี่ยวกับ BSA

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) เป็นผู้แทนทางกฎหมายระดับแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลกต่อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรคือบริษัทต่างๆ ที่มีความสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่สุดของโลก ซึ่งสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จุดประกายเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซี และการดำเนินการมากกว่า 60 ประเทศ บีเอสเอบุกเบิกโปรแกรมการปฏิบัติตามที่ส่งเสริมซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

EGA จัดงานสัมมนา e-Gov Day 2015 by EGA // Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “e-Gov Day 2015 by EGA // Digital Government : The Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ซึ่งเป็นการฉายภาพล่าสุดของรัฐบาลดิจิทัล...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง