ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Data Tech Academy เปิดตัวหลักสูตรสร้างอาชีพ Data Scientist ตอบรับเทรนด์ Fast Data ที่กำลังเป็นที่ต้องการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--Data Tech Academy

จากยุคดิจิทัลที่มีปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์ และมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาว่างกับการเล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มีแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อการบริหารการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เพราะหากองค์กรใดในยุคดิจิทัลมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล Big Data ที่มีความหลากหลายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก็จะสามารถเข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด สามารถออกแบบสินค้าและบริการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการสถาบัน Data Tech Academy กล่าวว่า "ในอนาคตอันใกล้นี้ Big Data จะกลายเป็น Fast Data ในที่สุด โดย Core Concept ของ Data Tech Academy จะเป็นลักษณะของการจัดการเรื่องของข้อมูลเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณมีข้อมูลในองค์กรแต่คุณไม่มีการบริหารจัดการ หรือไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลมาสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้ยังไง ธุรกิจก็จะเสียโอกาสและไม่สามารถก้าวตามทันคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับตัว และไม่ใช่การปรับตัวทั่วๆ ไป แต่ต้องเป็นการปรับตัวแบบรวดเร็วเพื่อให้ทันกับจำนวนข้อมูลมหาศาลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน"

งานวิจัยพบว่าการเกิดขึ้นของข้อมูลได้เพิ่มจำนวนขึ้นกว่า 2 เท่าในทุกๆ 1.2 ปี ในระดับโลกมีอาชีพ Data Scientist ทั้งหมด 111,995 คน ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ที่มีความสามารถในการทำ Data Science เพียง 338 คน ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จบหลักสูตรนี้มาโดยตรง แต่คือคนที่อาศัยประสบการณ์จนสามารถทำงานในสายอาชีพนี้ได้ และจากงานรีเสิร์ชของ Glassdoor 2017 พบว่าอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดทั่วโลกคือ Data Scientist มีค่าตอบแทนมากเป็นอันดับ 16 ของโลก ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนอาชีพนี้เท่ากับ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เริ่มต้นเงินเดือนที่ 52,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

แท้จริงแล้ว อาชีพ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือผู้ทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่มาจากหลากหลายช่องทาง อาทิ อีเมล์, ไฟล์เอกสารต่างๆ, ภาพถ่าย, วีดีโอ, ไฟล์เสียง, การโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดีย, และอื่นๆ จากนั้นนำมาศึกษา-คิดวิเคราะห์-แยกแยะข้อมูล ทำการเก็บและเปลี่ยนแปลงข้อมูล นำไปสู่องค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์องค์กร พัฒนาแนวทางการต่อยอดธุรกิจ การตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป้าหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งหมดนี้ทำให้อาชีพ Data Science หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล กำลังเป็นอาชีพที่มีความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างมาก

"ณ ตอนนี้เรายังขาดบุคลากรที่เก่งในเรื่อง Data Science อยู่มาก ที่เราเห็นกันคือการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในส่วนนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วคนไทยก็มีความสามารถเพียงแค่เพิ่มองค์ความรู้ให้ครอบลุมมากขึ้น เราก็จะสามารถสร้างเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนของบุคลากรกลุ่มนี้ได้เราก็จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มนี้ได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะฉะนั้น Data Science จึงมีความสำคัญ และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะทุกคนจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในขอบเขตสายงานที่ตัวเองทำอยู่แล้ว อย่างเช่น Financial Marketing เค้าอาจเรียนเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจให้ดีขึ้น"

ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบัน Data Tech Academy ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการบุคลากรคุณภาพด้าน Data Science จึงร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เว็บไซต์ NextEmpire ผู้นำเสนอเทรนด์ ธุรกิจ นวัตกรรม ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติจริงรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเริ่มต้นจากขั้นพื้นฐาน วิธีคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านทางบทเรียนในห้องเรียนและการเวิร์คชอป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน พร้อมรับฟังข้อคิดและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรรับเชิญจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทำงาน

"หลักสูตรของเราจะเป็น Short course จุดประสงค์ของเราคือต้องการพัฒนาบุคลากรให้รวดเร็วที่สุด เพราะในไทยยังขาดบุคลากรกลุ่มนี้อยู่จำนวนมาก ดังนั้นจุดสำคัญของเราคือเรื่องการ Reskill ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตัวเอง โดยการร่วมมือกับบริษัท NextEmpire ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะทำให้การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรนี้กระจายไปในวงกว้างผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แค่การประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว เพราะจุดประสงค์หลักของเราคือต้องการสร้าง Professional Learning Community ซึ่งในไทยก็ยังขาดแคลน Community ในลักษณะนี้อยู่ ขาดการนำความรู้ในภาคการศึกษากับองค์ความรู้ทางด้านภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน ถ้าเรานำสองเรื่องนี้มาผสมผสานกันได้ก็จะรวมกันกลายเป็น Community ที่ใหญ่ขึ้น เวลาเรามีปัญหาเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญค่อยชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษา ก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"

โดยจะเปิด 4 หลักสูตรแรก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่
  • หลักสูตร Road to Data Science : เข้าใจเทรนด์และทักษะที่ต้องการของ Data Science ในอนาคต จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ พร้อมยกระดับไปสู่ Data-driven Enterprise และเข้าถึงปัญหาจริงทางธุรกิจผ่าน Problem-Solving เวิร์คช็อป ค่าใช่จ่าย 16,900 บาท
  • หลักสูตร AI Technology for Intelligent Business :เข้าใจส่วนประกอบและเทคนิคที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านการพัฒนาจริงเพื่อที่นำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช่จ่าย 16,900 บาท
  • หลักสูตร Data Management for Growth : ลงลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนของธุรกิจผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช่จ่าย 44,900 บาท
  • หลักสูตร Blockchain and Smart Contract : เข้าใจ Blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบต่างๆในโลกธุรกิจปัจจุบัน เช่น สกุลเงินดิจิตอล สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น ผ่านจากการพัฒนาจริงบน Platform มาตรฐาน ค่าใช่จ่าย 24,900 บาท

โดยทั้ง 4 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักเรียนรุ่นแรก ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/datatechacademy

"เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศพัฒนาขึ้น เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือต้องการสร้างคนอย่างรวดเร็ว การที่จะนำพาประเทศไทยก้าวกระโดดไปเป็น Thailand 4.0 ได้นั้น เราควรพัฒนาทักษะและความสามารถของคนไปแบบก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน นี่คือความท้าทายของเราในการที่จะทำอย่างไรให้คนที่เรามีในปัจจุบันเกิดการ Reskill เกิด Professional Learning Community ตามมา และทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเรียนรู้ได้ไวขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อองค์กรที่ได้บุคลากรเหล่านี้เข้าไปทำงานก็จะสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ดียิ่งขึ้น นำพาให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: CITE DPU ผนึก NEXT EMPIRE ผุดสถาบัน Data tech Academy สถาบันด้าน Data Science Technology แห่งแรกในไทยตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีและ ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน Chief Executive Officer เว็บไซต์ NextEmpire...

Data Enthusiasts Convene at the Bank to Tackle Poverty and Anti-Corruption

WASHINGTON, March 18, 2013 – Big data was the buzzword over the weekend at the World Bank. More than 150 topic experts, data scientists, civic “hackers,” civil society groups and development practitioners gathered for the DC Big Data...

เทรนด์แลบส์ ของเทรนด์ ไมโคร ได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลจากสถาบันบริติช สแตนดาร์ด

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ผู้บุกเบิกด้านแอนตี้ไวรัสให้กับลูกค้า ผ่านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งแบบ 24x7 จากศูนย์สนับสนุนและวิจัยทั่วโลก บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์. ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และการบริการด้านการป้องกันไวรัสบนเครือข่าย และการรักษาควา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง