ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดีป้า แทคทีม 16 พันธมิตรเดินหน้าปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัลให้กับ เอสเอ็มอีทั่วประเทศ เดินสายโรดโชว์ มิถุนายน - ตุลาคม 2561 หวังก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ 16 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม "depa Transformation in Action 2018" ภายใต้แนวคิดปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล" เพื่อสร้างการรับรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเอสเอ็มอีทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) หรือ ดีป้า ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร 16 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายและความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอี ได้แก่

 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - SMEs Bank
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
 • สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 • สถาบันอาหาร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - Dtac Accelerate
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - AIS
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – TrueBusiness
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – SME
 • ธนาคารกสิกรไทย – KSMEs
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สำหรับการดำเนินการนั้น นายฉัตรชัย กล่าวว่า จะเป็นการโรดโชว์ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และนำเสนอตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหรือมีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ยกระดับธุรกิจ โดยมีหัวข้อการสัมมนา อาทิ ถอดรหัสความสำเร็จเอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ Smart Industry ด้วยเทคโนโลยี IoT และเปลี่ยนผ่านธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย e-logistics (อี โลจิสติกส์) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้ดิจิทัลในธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการในทุกช่วงธุรกิจ และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ สำหรับสร้างตลาด หาพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ eCommerce & Logistic กลุ่มเทคโนโลยีด้านการขนส่งออนไลน์ การนำเข้าและการส่งออก รวมถึงระบบจัดเก็บสินค้าแบบครบวงจร Business Services กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต Big Data & Digital Marketing กลุ่มเทคโนโลยีที่เน้นการตลาดแบบดิจิทัล การสร้างแบรนด์ และช่องทางการขาย Digital Financial Services กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยการเงิน ภาษี และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

นายฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า ในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมาของปี 2561 ดีป้าได้มีการดำเนินงานโครงการนำร่องต่าง ๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการ depa Mini-Transformation Voucher จำนวน 400 ทุนทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวน 80 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โครงการนำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัลและ Smart Factory จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,050,000 บาท และจะมีการขยายจำนวน ทุนดังกล่าวภายในปีนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยได้มีโอกาสเข้าถึง บริการ และการสนับสนุนทุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ รวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการดิจิทัลในประเทศไทย ที่มีเครื่องมือและบริการด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการรับรู้ จาก SMEs และภาคธุรกิจไทย ถือเป็นการส่งเสริมเอสเอ็มอีในการประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจจากอนาล๊อกสู่ดิจิทัล การเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน รวมถึงการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า...

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง