ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดตัวโครงการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดระดับภูมิภาค ผลักดันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การเป็นผู้นำของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับ CalCEF (California Clean Energy Fund) ผสานความร่วมมือระดับภูมิภาค เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nexus SEA) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน "พลังงานอัจฉริยะ" ที่มุ่งลงทุนและเชื่อมต่อกับหน่วยงานผู้บ่มเพาะ (incubator) ให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานอัจฉริยะทั่วทั้งภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก GIZ และมูลนิธิ The David and Lucile Packard

"ด้วยการรวบรวมความคิด ธุรกิจสตาร์ทอัพ พันธมิตรด้านการดำเนินงาน และผู้ให้ทุนสนับสนุนเข้าสู่แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค โครงการ Nexus SEA จึงกำลังก้าวสู่การสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริง" Hendrik Tiesinga ผู้จัดการโครงการ Nexus SEA จาก CalCEF กล่าว

จากข้อมูลขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอีกสองในสามส่วนนับจากนี้ไปจนถึง พ.ศ. 2583 เมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การบริโภคเชื้อเพลิงจากฟอสซิลก็จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป เว้นแต่จะมีการหันมาใช้โซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการ Nexus SEA เองจะเข้ามาเร่งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมาใช้และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงานอัจฉริยะรุ่นใหม่

พลังงานอัจฉริยะย่อมดีกว่า

แม้ว่าเทคโนโลยีด้านพลังงานอัจฉริยะจะได้รับการทดสอบและใช้งานมาแล้วทั่วโลก แต่ตลาดการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น นวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ อาทิ รูปแบบการตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้า การซื้อขายพลังงานที่มีฐานข้อมูลแบบบล็อกเชน ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ สมาร์ทกริด เทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าสู่ระบบกริด จะเข้ามากระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพในวงกว้าง

ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานผู้บ่มเพาะท้องถิ่นในประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประกอบกับการนำองค์ความรู้ ประโยชน์ และประสบการณ์ในการสร้างระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะจากเครือข่ายผู้มีบทบาทด้านพลังงานทั่วโลกมาปรับใช้ โครงการ Nexus SEA จะสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน "พลังงานอัจฉริยะ" ผ่านการให้บริการธุรกิจ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน และการสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรท้องถิ่นในทุกระดับของภาคพลังงาน

เตรียมเดินหน้าเต็มกำลัง

"หลังจากสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ธุรกิจมาตลอด 3 เดือน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะผนึกกำลังความร่วมมือกับหน่วยงานผู้บ่มเพาะชั้นนำ 2 รายในประเทศไทยและอินโดนีเซียที่กำลังดำเนินโครงการสตาร์ทอัพอยู่ ณ ขณะนี้ และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานอัจฉริยะ" Thomas Chrometzka ผู้อำนวยการด้านพลังงานทดแทนจาก GIZ ประเทศไทยกล่าว

ในประเทศไทย องค์กร KX Made ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานพันธมิตรผู้บ่มเพาะของโครงการ Nexus SEA เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการ รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม KX Made ตั้งอยู่ที่อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange for Innovation Center) สูง 20 ชั้นในกรุงเทพฯ มีพื้นที่ทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่กว่า 28,000 ตารางเมตร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

"การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี นโยบาย และรูปแบบธุรกิจถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และนักลงทุนในสาขาพลังงานอัจฉริยะและเทคโนโลยีสะอาด โครงการ Nexus SEA จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเริ่มปฏิวัติพลังงานนี้ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "- Kris Chinosorn ประธานบริหารของ KX Made

ในอินโดนีเซีย Digitaraya ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานพันธมิตรผู้บ่มเพาะของโครงการ Nexus SEA เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีโปรแกรมสตาร์ทอัพและประสบการณ์ในการสร้างระบบนิเวศที่หลากหลาย Digitaraya เป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น 1000 Digital Startups Google Development Group (GDG) และ FemaleDev ทั้งยังทำงานใกล้ชิดกับ Google มหาวิทยาลัย Gadjah Mada ธนาคาร Bukopin Telkomsel และกระทรวงสารสนเทศและเทคโนโลยี

"Digitaraya มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของอินโดนีเซีย ผู้หลงใหลในการสร้างโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความท้าทายเร่งด่วนที่สุดของอินโดนีเซีย ในฐานะที่เป็นแหล่งตลาดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะในระดับภูมิภาค" - Nicole Yap รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาธุรกิจของ Digitaraya

หน่วยงานพันธมิตรผู้บ่มเพาะของโครงการ Nexus SEA จะดำเนินการตามแนวทางที่มี 3 ระยะ โดยรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากชุมชนธุรกิจสตาร์ทอัพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผู้สนับสนุนองค์กร และรัฐบาล มาสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานอัจฉริยะที่จะแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในภูมิภาคร่วมกัน

ก้าวต่อไป

โครงการ Nexus SEA เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ 2-4 ปี ถูกออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรผู้บ่มเพาะในภูมิภาคสามารถสร้างและปรับขนาดของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานอัจฉริยะได้ ในพ.ศ. 2563 โครงการ Nexus SEA มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการจำนวน 1,000 ราย บ่มเพาะทีมผู้ประกอบการ 100 ทีม เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานผู้บ่มเพาะ 10 ราย และทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคผู้นำของโลก ผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้บ่มเพาะที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nexusea.co

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ดำเนินการในระดับภูมิภาค:
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนรัฐบาลเยอรมันในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าท้องถิ่นในภูมิภาค เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ GIZ

GIZ ริเริ่มให้ทุนสนับสนุนโครงการเชิงกลยุทธ์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสแก่องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันในการเข้าเป็นพันธมิตรด้านเงินทุนและขยายโครงการต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.giz.de/en

California Clean Energy Fund (CalCEF)

CalCEF ได้ลงทุนและเร่งรัดให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์อัพมานานกว่า 1 ทศวรรษ CalCEF เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของสถาบันวิจัยพลังงานสะอาด ผู้เร่งรัดธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup accelerator) และนักลงทุน องค์กร CalCEF ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนในพลังงานสะอาดปัจจุบันกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเข้าร่วมกับโครงการ New Energy Nexus เมื่อ พ.ศ. 2559 ในฐานะเครือข่ายหน่วยงานผู้บ่มเพาะและเร่งรัดธุรกิจระดับสากล เครือข่ายมีสมาชิก 74 รายทั่วโลกและมีองค์กรในสังกัดอีกมากมาย มุ่งเน้นด้านความรู้และการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างหน่วยงานผู้เร่งรัด นักลงทุน และธุรกิจสตาร์ทอัพผู้ร่วมสร้างระบบพลังงานแห่งอนาคต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.calcef.org

ผู้สนับสนุนเงินทุน:
GIZ (โปรดดูรายละเอียดด้านบน)
มูลนิธิ The David and Lucile Packard

มูลนิธิ The David and Lucile Packard ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนต่างๆ และเพื่อฟื้นฟูและปกป้องโลกของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.packard.org

หน่วยงานพันธมิตรผู้บ่มเพาะ:
KX Made (ประเทศไทย)

KX Knowledge Exchange for Innovation เป็นศูนย์นวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นสำหรับอำนวยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านนวัตกรรมระหว่างพันธมิตรทางวิชาการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ นักลงทุน ธุรกิจ SME และองค์กรภาครัฐ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ismade.org

Digitaraya (ประเทศอินโดนีเซีย)

Digitaraya เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้คน สถานที่ และโครงการเข้าด้วยกัน โดยมีพันธกิจที่จะทำให้อินโดนีเซียเป็นผู้นำในระบบนิเวศเทคโนโลยีระดับโลก Digitaraya พัฒนาความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างการเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย Digitaraya ฟูมฟักผู้มีความสามารถด้านสารสนเทศที่มีคุณภาพให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการอินโดนีเซียสร้างแนวความคิดขึ้นมาให้เป็นจริงในธุรกิจต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.digitaraya.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัว เวนเจอร์ แคปปิตอลรายใหม่ ไอยรา หนุนอุตสาหกรรมไอทีไทยเข้มแข็ง มุ่งสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญ เครือข่าย และเงินทุน

4 นักธุรกิจไฟแรงด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุน ผนึกกำลังเปิดตัว “ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล” มุ่งเป้าสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ(Startup) ส่งเสริมไอทีไทยก้าวสู่เวทีโลก หวังเปิดช่องทางความสำเร็จให้กับวงการธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย นายอภิชัย สกุลสุริยะเดช...

อพท. (DASTA) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวเต็มรูปแบบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism...

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเป็นทางการจาก เลอ เมอริเดียน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผู้บริหารและพนักงานของ เลอ เมอริเดียน โฮเท็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย และผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง